Centrum teologie a umění

knižní edice a publikační činnost

 

Podlipnické kostely
studie, úvahy, dokumenty
Líza Faktorová, Filip Srovnal a Norbert Schmidt (edd.)
Přátelé Podlipnických kostelů, ctu 2023


Kristus v Getsemanech

katalog k instalaci
Krystal OP, Arbor vitae 2017

Norbert Schmidt
Přímluva za současnost
Umění v sakrálním prostoru
Nakladatelství Triáda, Praha 2016

La théologie tchèque aujourd’hui
(Česká teologie dnes)
Revue Théologique des Bernardins
Hors série, novembre 2016

Tvář
Příběh ztracení a touha znovunalézání
katalog k výstavě
Arbor vitae, Město Litomyšl a Zámecké návrší, 2016

Kolumba – a special edition in English published by
the scholarly Czech magazine Salve
Krystal OP, Praha 2014

hudba a liturgie II. – Salve 2/14
Krystal OP, Praha 2014

světlo – Salve 3/13
Krystal OP, Praha 2013

Friedhelm Mennekes: Nadšení a pochybnost
1 / Nové umění ve starém kostele
Nakladatelství Triáda / Centrum teologie a umění, Praha 2013

Postsäkular
Zum Beispiel: Tschechien
Kunst und Kirche 1/2013
Springer Wien New York

Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století
Přátelé Prahy 3 a VŠUP, Praha 2012

prostor liturgie – Salve 2/12
Krystal OP, Praha 2012

Kolumba – Ein deutsches Sonderheft der tschechischen Fachzeitschrift Salve
Krystal OP, Praha 2011

Kolumba – Salve 2/11
Krystal OP, Praha 2011

Pavla Pečinková (Ed.): Salvatoria II. Umění v kostele
Česká křesťanská akademie, Praha 2010

Klemens Richter: „Vztah církve a liturgie“
Studia Theologica 3/2010, s. 30-42.

Aleš Filip, Norbert Schmidt (Eds.): Dům Boží a brána nebe ve 20. století.
Studie o sakrální architektuře

CDK, Brno 2010

Romano Guardini: O podstatě uměleckého díla
Triáda/CTU, Praha 2009

Friedhelm Mennekes SJ: „Moderní umění ve starém kostele“
Universum 2/2008 s. 13-17.

Romano Guardini: „Nově postavený kostel Božího těla v Cáchách“ 
Universum 2/2008 s. 18-19.

hudba a liturgie – Salve 2/08
Krystal OP, Praha 2008

teologie (a) umění – Salve 1/07
Krystal OP, Praha 2007

sakrální architektura – Salve 4/04 
Krystal OP, Praha 2004

víra ve filmu – Salve 2/04
Krystal OP, Praha 2004