prostor liturgie – Salve 2/12

nakladatelství Krystal OP
Praha 2012

 

Dominik Duka OP
Editorial

Benedikt Mohelník OP
Místo duchovní bohoslužby
Teologická skica pojetí liturgického prostoru

Jan Kotas
Liturgie jako hybatelka změny

Dom Samuel
Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem

Stefan Kraus
Ars celebrandi
Umění a liturgie

Walter Zahner
Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu
Možnosti a hranice proměny chrámového prostoru 

André Vingt-Trois
Katedrála v srdci společnosti

Josef Pleskot, Norbert Schmidt – AP atelier
Život kolem pevného středu
Návrh liturgické úpravy farního kostela Nejsv. Trojice v Dobříši

Petr Tej
Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze 

Jan Alinče
Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích


foto © ctu

 

Nové číslo revue Salve pojednává o sakrální architektuře. Jak připomíná v editorialu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, nepřichází z čista jasna, ale naopak navazuje na soustavné promýšlení tématu na mnoha různých fórech.

Téma liturgického prostoru se objevovalo na stránkách revue Salve, ale také na debatách a konferencích, které ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě, s Dominikánskou 8 aj. v minulých letech proběhly (srov. Salve 4/2004: sakrální architektura; 2/2008: hudba a liturgie; 1/2007: a umění (a) teologie). Především pak číslo vychází z mezinárodní konference pořádané v říjnu 2011 Centrem teologie a umění na KTF s názvem „Současná liturgie ve starém kostele“.

Předkládané číslo Salve by mělo být podnětem pro odpovědné řešení otázky prostoru liturgie u nás, mělo by povzbudit nejen kněze, ale i společenství věřících, aby začali na svůj kostel hledět novýma očima, aby i liturgie, kterou zde slaví, byla skutečným vrcholem jejich náboženského života.

Benedikt Mohelník OP v Salve uvažuje o místě duchovní bohoslužby, teolog Jan Kotas o liturgii jako hybatelce změn, Dom Samuel z Nového Dvora připomíná, že naše mysl má být ve shodě s naším hlasem, ředitel kolínského Muzea umění Kolumba Stefan Kraus se věnuje umění a liturgii, teolog a kunsthistorik Walter Zahner stavbě kostelů a liturgii po II. vatikánském koncilu, pařížský kardinál André Vingt-Trois píše o katedrále v srdci společnosti, architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt představují návrh liturgické úpravy farního kostela Nejsv. Trojice v Dobříši, Petr Tej navrhuje vestavbu exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze a Jan Alinče kreslí klášter dominikánek v Praze-Lysolajích.

Jak uzavírá Dominik Duka, o nové návrhy není nouze, co chybí, je schopnost tyto návrhy kompetentně posoudit, vést kvalitní dialog mezi společenstvím věřících a farářem na jedné straně a architektem a umělcem na straně druhé, na jehož konci by stály skutečné realizace, které by byly pro následující generace stejnými monumenty, jako jsou gotické či barokní chrámy pro nás. Snad toto Salve ke kultivaci našeho prostředí v tomto ohledu přispěje.

Martin Bedřich