Centrum teologie a umění

Centrum teologie a umění při Katedře systematické teologie a filosofie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je mezioborová platforma pro současné umění, kulturu a náboženství. Činnost centra se soustřeďuje na pořádání přednášek a debatních setkání zejména se zahraničními hosty, iniciování a přípravu knižních edic, publikační činnost v odborných i populárních časopisech, spolupráci při liturgických a uměleckých intervencích současného umění v sakrálním prostoru. CTU působí při Katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze a bylo založeno v roce 2007. CTU úzce spolupracuje s dominikánskou teologickou revue SalveAkademickou farností Praha v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu, centrem Dominikánská 8 a nakladatelstvím Triáda.

STANOVY CTU (stáhnout pdf)

 

vedoucí centra:

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt

koordinátoři projektů, členové centra:

Mgr. Martin Bedřich Ph.D., Filip Boháč OP, Ing. arch. Mgr. Anna Beata Háblová Ph.D.,
Mgr. Klára Jirsová, ThLic. Mgr. Martin Staněk, Benedikt Mohelník OP, Th.D.,
MgA. Petr Neubert, PhDr. Pavla Pečinková, CSc., Mgr. Aleš Pištora,
Mgr. Filip Srovnal, PhDr. Karel Šprunk

kuratorium:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (děkan KTF UK, Praha)
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (Akademická farnost, prezident ČKA, FF UK, Praha)
Prof. Dr. Friedhelm Mennekes SJ (zakladatel Stanice umění sv. Petra, Kolín nad Rýnem)
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann (Ackermann-Gemeinde, Trier)

stáž / praktika:

Maria Pazder (Poznaň, Polsko, Erasmus 2011)
Adam Bem (Syracuse, New York / USA, 2013)

kontakt:

Centrum teologie a umění
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Thákurova 3
160 00 Praha 6

e-mail: norbertinum@volny.cz

www.facebook.com

 

 

texty a rozhovory o ctu:

Nemôžeme chrám uzavrieť do muzeality
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedla Mária Bilá
Katolícke noviny 26, 30. júna 2019, s. 12-13.

Fenomén evangelizace skrze televizi
hosté Marek O. Vácha a Norbert Schmidt
Česká televize Art, ArtZóna, 16. dubna 2019, 32:28

Host: Norbert Schmidt, architekt a kurátor
Český rozhlas Plus, 31. března 2019

Liturgický prostor dnes
Hosté: P. Jan Kotas, Marek Štěpán a Norbert Schmidt
Uvnitř také vstupy Josefa Pleskota a Jana Houkala, moderování: Daniel Vích.
TV Noe, 15. března 2019

Kostel jako zrcadlo teologie i společnosti
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedl Milan Pech.
DOXA 1/2018, s. 10-12.

Umění v sakrálním prostoru.
Rozhovor Stanislava Zemana s Norbertem Schmidtem.
Zpravodaj Pražské arcidiecéze, 12/2017, s. 8.

Helena Zdráhlová: Architektura bez škatulek.
Norbert Schmidt vás provede uměleckými skvosty.
iForum, 31. října 2017

Nová knížka o uměleckých intervencích do sakrálního prostoru.
Rozhovor Petra Šrámka s Norbertem Schmidtem.
Český rozhlas Vltava Mozaika, 29. května 2017

Jak rozehřát studený chrám barvami.
Rozhovor Petra Viziny s Norbertem Schmidtem.
Česká televize 24, Kultura Plus, 20. května 2017

Vidíme jen nový obraz
S autorem knihy Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru
Norbertem Schmidtem rozmlouval Vilém Faltýnek
Triáda, 3. dubna 2017

Živě z Prahy: Architekt Norbert Schmidt. Moderuje Štěpán Havlíček.
Radio Proglas, 10. března 2017

Jak to vidí…
Host: Norbert Schmidt. Moderuje sestra Angelika.
Český rozhlas Dvojka, 21. února 2016

Popelec umělců – setkání světa víry a umění
Host: kurátor uměleckých intervencí v salvátorském kostele architekt Norbert Schmidt.
Moderuje Terezie Bečková.
Český rozhlas Plus, 14. února 2016

Jak souvisí krása a zvěst evangelia?
S Norbertem Schmidtem rozmlouvá Radek Tichý
DOXA 2/2015, s. 8

Bourání s architektem Norbertem Schmidtem
Rozhovor vedla Karolína Jirkalová
Radio Wave, 5. května 2014

Nechci ustrnout v muzeálním tichu
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedl Martin Vaněk
Bulletin Moravské galerie v Brně 2013, s. 74-83.
[stáhnout pdf]

Zamyšlení Norberta Schmidta
nad vztahem současného umění a sakrální architektury
pořad Teresie Bečkové
Český rozhlas Radiožurnál, 25. května  2013

Kostel není galerie ani muzeum
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedla Romana Veselá
Artalk, 18. března 2013

Noc kostelů – sakrální prostor jako místo setkávání víry a umění
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedla Teresie Bečková
Český rozhlas 6, 3. června 2012

Profánní umění možná ani neexistuje
Rozhovor s Norbertem Schmidtem vedla Marie Kohoutová
i-Forum, časopis Univerzity Karlovy, 30. května 2011

Centrum teologie a umění
reportáž Teresie Bečkové
Český rozhlas Radiožurnál, 24. října  2010