Centrum teologie a umění

program 2024

Křížová cesta z Krickerhau
Postní intervence v kostele Nejsv. Salvátora
Popeleční středa – Velikonoce 2024
      
Popelec umělců 2024
akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 14. února 2024 v 19:00 hodin
      
Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Dominikánská 8
čtvrtek 15. února 2024 v 19:30 hodin
     
Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové
kostel Nejsvětějšího Salvátora
neděle 18. února v 15:30 hodin
    
Víc než jen náboženská pedagogika?
Marius Winzeler a Norbert Schmidt
komentovaná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau
kostel Nejsvětějšího Salvátora
neděle 10. března v cca 21:15 hodin
   
Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru
Dominikánská 8
čtvrtek 14. března 2024 v 19:30 hodin

Cesta kříže

texty Romana Guardiniho, hudba Mélusine de Pas
presbytář kostela Nejsvětějšího Salvátora
úterý 26. března 2024 v 17:00 hodin
 
Letní punkta 2024
letní místopisný podcast