Víc než jen náboženská pedagogika?

komentovaná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau
Marius Winzeler a Norbert Schmidt
kostel Nejsvětějšího Salvátora
neděle 10. března v cca 21:15 hodin
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

ZVUKOVÝ ZÁZNAM NA SOUNDCLOUDU

 

Při komentované prohlídce 28 tabulí Křížové cesty z Krickerhau se detailněji podíváme na její uměnovědné zařazení. Jak už z handlovské farní kroniky víme, výjevy namaloval během velké rekonstrukce kostela v roce 1926 církevní malíř (Kirchenmaler) Ludwig Schramek z Banské Štiavnice. Jak je stylově zařadit? Jsou jen jedním z mnoha příkladů nábožensko-pedagogických obrazů doznívajícího 19. století? Pouhou pomůckou tradiční lidové zbožnosti při modlitbách růžence a křížové cesty? Jak tento druh umění církevně-politicky v kontextu tehdejší doby zařadit? Připomeňme, že avantgardní Bauhaus byl v Německu založen v roce 1919. A jak výtvarný a obsahový výraz Křížové cesty z Krickerhau posunulo její válečné poškození? Měla by se opět restaurovat do původní podoby? Nebo: Proč by se měla zachovat ve stavu, v jakém je?

 

Marius Winzeler (* 1970) je historik umění, který pochází ze Švýcarska. V letech
2016–2021 zastával post ředitele Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V současnosti je ředitelem Zelené klenby a Zbrojnice Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD Dresden).

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucíc Centra teologie a umění na KTF UK.

 

foto Martin Staněk

 

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a Dominikánskou 8. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha