Křížová cesta z Krickerhau

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
postní intervence
uvedení: 14. února 2024 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

DEUTSCH

POPELEC UMĚLCŮ 2024

 

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora postní dobu, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátor

 

Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

V. zastavení
Přinutili Šimona Cyrenského, aby pomohl nésti kříž Ježíši

Na kratičký okamžik objal Pán svůj domov: lásku mateřskou. Nyní musí opět ven. Dvojnásob hořce pociťuje včecku surovost kolem sebe, dvojnásob tíží kříž. Je samoten. Ti, kteří ho milují, jsou bezmocni; ti, kteří by mu mohli pomoci, nechtějí.

Když vojenská stráž vidí, že jeho síly již selhávají, uchopí sedláka, vracejícího se s pole, jménem Šimona, aby pomohl nésti. On však nechce. Je unaven, má hlad, chce jít domů, najíst se a odpočinout si. Nač by dřel tam pro toho buřiče? Brání se, stráž ho musí nutiti. Pak teprve přiloží ruku, jsa rozloben a pobouřen. Jaká to bude pomoc! Ježíš je úplně sám, naprosto sám ve své bídě. Jen Otec je u něho.

*

Pane, tolika lidem jsi pomáhal, nyní Tě všichni opustili. A Ty jsi vytrvalý, za mne, abys byl mi cestou a silou. Proto chci myslet na Šimona z Cyreny, až i já jednou budu v utrpení sám. Jak často vidí ten, který je utlačován, že je opuštěn.

V bolestech sám a bez pomoci. Sám v duševním hoři a nepochopen. A přijde-li k němu se svou bídou, tu mu řekne jeho obličej, jak je nepohodlný. Výraz obličeje a slova praví: „Co je nám do toho.“ Pane, v takových hodinách stůj Ty při mně. Pomoz, abych se se svou samotou smířil a neklesal na mysli.

Ano, už sám od sebe nesmím hned běžet k jiným, musím se učiti dobrovolně vytrvati s Tebou. A uvědomí-li si jednou má duše, že je vlastně každý sám se svou bídou a že se sám s ní musí vypořádati, že na konci života nikdo nikomu pomoci nemůže, potom mi dej pocítit, že jsi vedle mě. Dej mi poznat, že mne Ty neopustíš.

Romano Guardini: Křížová cesta našeho pána a spasitele. Stará říše, 1941.
Přeložil: Dr. V. Sádlo O.Cr.

 

kurátor, návrh instalace:
Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

realizace výstavní konstrukce:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

doprovodné programy:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

 

Postní intervence a související doprovodný program
vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha
Centrum teologie a umění při KTF UK
platforma Dominikánská 8
Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku
Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Akci podpořili:

Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Hlavní město Praha

 

         

     

 

Doprovodný program:

Sledujte také na webových stránkách Akademické farnosti Praha, Dominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora
19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha
20:30 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

• čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora
Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové.
Jeho dramatické dějiny včetně přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.
(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora
20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík
Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.
21:00 Druhé uvedení postní intervence.

• neděle 10. března – kostel Nejsv. Salvátora
21:15 hodin komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

• čtvrtek 14. března 19:30 hodin – Dominikánská 8
Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru
(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• březen – Meditace Křížové cesty s Tomášem Halíkem

• čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání:
Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

 

Ohlasy a souvislosti:

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023