Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru

Dominikánská 8
barokní refektář
vstup Jalovcová 2
čtvrtek 14. března 2024 v 19:30 hodin

ZÁZNAM NA YOU-TUBE

 

Odpověď etiky na zkušenosti s válkou a násilím byla hluboce zpochybněna ruskou agresí proti Ukrajině a válkou na Blízkém východě. Radikální pacifistické postoje jsou vnímány jako cynické a odmítány jako politicky nezodpovědné. Ideál evropského mírového projektu je konfrontován s tvrdou realitou. Přednáška se pokusí rekonstruovat různé ideové postoje zastávané v současných polemikách o mírové etice, která by byla adekvátní dnešní situaci. Nářek nad ztraceným mírem a nabádání ke zřeknutí se násilí by mělo být odlišeno od argumentačního ospravedlňování výjimek v případě nouze. Etická zdůvodnění se musí osvědčit v praxi a zároveň by měla poukazovat na výzvy mírového poselství, které je artikulováno v kontextu náboženství.

Po přednášce následuje společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 

Prof. Walter Lesch (* 1958) vystudoval teologii, filosofii a romanistiku v Münsteru, Fribourgu, Jeruzalému a Tübingenu. Od roku 1999 je profesorem morální filosofie a křesťanské sociální etiky na École de philosophie a Faculté de théologie et d’étude des religions der Université catholique de Louvain v Louvain-la-Neuve v Belgii.

 

VI. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha