Centrum teologie a umění

církevní dokumenty k tématu umění a liturgie (výběr)

Římské dokumenty

Konstituce o posvátné liturgii II. vatikánského koncilu
Sacrosanctum Concilium

(1963)

Všeobecný úvod k římskému misálu, Editio typica tertia 2002, ČBK, Praha 2003.
[stáhnout pdf]

Římský pontifikál ČBK, Zasvěcení kostela a oltáře, Řím – Praha 2008, s. 465-637.

Instrukce Musicam Sacram
(1967)

Pavel VI.: Kázání při „Mši umělců“ v Sixtinské kapli, A.A.S. 56/1964, s. 438-444.
(7. května 1964)

Jan Pavel II.: Promluva k umělcům a publicistům v Herkulově sále v Mnichově
(19. listopadu 1980)

Jan Pavel II.: Promluva při setkání se zástupci vědy, kultury a umění ve Vídni
(12. září 1983)

Jan Pavel II.: Promluva k zástupcům vědy a umění, a také tisku, rádia a televize, Salzburg
(26. června 1988)

Jan Pavel II.: Dopis umělcům
(4. dubna 1999)

Benedikt XVI.: Promluva při setkání s umělci, Sixtinská kaple
(21. listopadu 2009)

Česká biskupská konference

Arcibiskupství pražské – Směrnice upravující závazný postup
při schvalování nových liturgických prostor a úprav stávajících
(Směrnice č.3/2005) [stáhnout pdf]

Německá biskupská konerence

Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen
(6. ergänzte Auflage 2002, 1. Auflage: 1988) [stáhnout pdf]

Liturgie und Bild – Eine Orientierungshilfe
(1996) [stáhnout pdf]

Umnutzung von Kirchen – Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen
(2003) [stáhnout pdf]

Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der christlichen Gemeinde
Impulse für eine lebendige Feier der Liturgie
(2003) [stáhnout pdf]

Italská biskupská konference

La progettazione di nuove chiese
(1993) [stáhnout pdf]

L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica
(1996) [stáhnout pdf]

USA

Built of Living Stones: Art, Architecture and Worship
(2000)