Kristus v Getsemanech

Nově objevený gotický reliéf
v kostele Nejsv. Salvátora

INSTALACE V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA

Katalog pro Akademickou farnost Praha vydalo nakladatelství Krystal OP
ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae v únoru 2017.

 

 

Obsah:

Tomáš Halík
Vzkaz z Getseman

Petr Vacík SJ
Očekávané překvapení

Jan Royt
Fragment s postavou Krista z kostela Nejsv. Salvátora

Benedikt Mohelník OP
Tajemství Krista ve městě

Jan Havrda
Historie a podoba dominikánského kláštera sv. Klimenta

Miroslav Kovář
Raně gotická a vrcholně gotická proměna dominikánského
kláštera sv. Klimenta

Jan Havrda
Místo nálezu fragmentu Krista na Olivetské hoře
v jezuitském kostele Nejsv. Salvátora

 

Editor: Norbert Schmidt
Redakce: Martin Bedřich
Sazba a grafika: Jiří Lammel

Foto: Martin Frouz, Jan Havrda, Jakub Hlavatý, Miroslav Kovář,
František Malý, Petr Neubert, Růžena Švecová a Jiří Vácha