Tvář
Příběh ztracení a touha znovunalézání

katalog k výstavě Tvář

vydaly Arbor vitae v Řevnicích, Město Litomyšl a Zámecké návrší, p. o., v roce 2016

Editor: Norbert Schmidt
Redakce: Martin Bedřich
Fotografie: Martin Frouz, Pavel Vopálka, Eva Vopátková
Sazba a grafika: Jiří Lammel

 

 

U příležitosti výstavy Tvář vyšel také v nakladatelství Arbor Vitae katalog v krásné grafické úpravě pana Jiřího Lammela. Má 52 stran a obsahuje jak rozhovor s Josefem Pleskotem, tak i obsáhlé texty obou kurátorů Jana Royta a Norberta Schmidta. Najdete zde i stať Pavola Černého o Madoně z Osíka, text o zvukové instalaci Slavomíra Hořínky nebo úvahu Martina Bedřicha „Tvář jako překážka“, která už otevírá diskusi nad celou problematikou (nové) „tváře“. Katalog doplňují fotografie Martina Frouze, Pavla Vopálky a Evy Vopátkové.

 

obsah:

Úvod
Radomil Kašpar

Norbert Schmidt
Nová tvář aneb dějiny nekončí

Nejde jen o tvář vzácné sochy!
Josef Pleskot v rozhovoru s Norbertem Schmidtem

Jan Royt
Obrazy zraněné a zraňované

Martin Bedřich
Tvář jako překážka

Pavol Černý
Madona z Osíka u Litomyšle

Norbert Schmidt
Hlas města

 

 

Recenze:

Rostislav Švácha: Jaké otázky nám klade Madona z Osíka?
(recenze katalogu), Stavba 4/2017, s. 14-15.