světlo – Salve 3/13

nakladatelství Krystal OP
Praha 2013

 

 

Yves-Marie Blanchard
Světlo v Bibli

Michel Evdokimov
Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi

Jan Kotas
Světlo v liturgii

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Temný mrak ozařující noc“.
Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže

Bertram Stubenrauch
Sakrální prostor jako obraz víry

František Burda
Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě

Norbert Schmidt
Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter

Alois Kölbl
Citlivá redukce
Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě
a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

 


Bílá sobota u Nejsv. Salvátora, foto © Martin Staněk


cisterciácký klášterní kostel ve francouzském Fontenay, foto © Martin Stecker


sv. Mořic v Augsburgu od Johna Pawsona, foto © Gilbert McCarragher

 

Třetí číslo revue Salve přichází s mnohovrstevnatým tématem světla, které se představuje ve třech pomyslných blocích. Světlo v teologii a liturgii zpracovává Yves-Marie Blanchard studií o světle v Bibli, Michel Evdokimov esejem o světle v pravoslavné církvi a Jan Kotas statí o světle v liturgii. Tématu světla v duchovním životě se ujal zevrubnou studií o mystice sv. Jana od Kříže jeho řádový spolubratr Pavel Vojtěch Kohut OCD. Poslední blok je pak věnovaný světlu v umění. Teologické a filozofické základy staví Bertram Stubenrauch studií o sakrálním prostoru jako obrazu víry. František Burda nastiňuje duchovní sémantiku funkce světla v abstraktním umění a Norbert Schmidt zpracovává téma současných moderních vitráží ve starých kostelech. Pojednává o aktuálních dílech známých současných umělců jako Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter, kterým se podařilo znovu soustředit zájem té nejširší veřejnosti na starobylou církevní úlohu. Závěrečný text Aloise Kölbla představuje rekonstrukce sakrálních prostorů opatského chrámu v maďarské Pannonhalmě a farního kostela sv. Mořice v německém Augsburgu od architekta Johna Pawsona. Nutno dodat, že tyto prominentní stavby by nevznikly bez přímého příkladu stavby trapistického kláštera v českém Novém Dvoře. V čísle nechybí ani blok recenzí a anotací. Bohatý obrazový doprovod tvoří mj. i působivé fotografie starobylých chrámů od Martina Steckera.

Martin Bedřich

 

Revue Salve lze získat přímo v nakladatelství Krystal.