hudba a liturgie II.
Salve 2/2014

nakladatelství Krystal OP
Praha 2014

 

Albert Gerhards
V napětí mezi slovem a znamením
Církevní hudba a teologický vývoj

Wolfgang Bretschneider
Radosti a bolesti reformy církevní hudby
Padesát let konstituce Sacrosanctum Concilium

Emmanuela Kohlhaasová
Hudba a spiritualita
Hudba jako prostor zakoušení Boha?

Wolfgang Bretschneider
Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?

Varhany jsou jako harfa krále Davida
Rozhovor s Josefem Kšicou, regenschorim a varhaníkem dómu sv. Víta, Vojtěcha a Václava

Anketa o hudbě a liturgii
(D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník,
M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina)

Richard Mailänder
Staré nové formy
Kolínský evensong a adventní vigilie

Milada Jonášová
Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století
Repertoár a jeho interpreti

Brice Tissier
Gregoriánský chorál a současná hudba
Jaká srovnání se nabízejí?

Legenda k obrazovému doprovodu

Anotace

English Summary

 

Revue Salve podruhé o vztahu hudby a liturgie

Číslo revue Salve 2/2014 se vrací k tématu hudby a liturgie, a to i ve světle padesátiletého výročí encykliky Sacrosanctum Concilium. Impulzem pro toto číslo se stala konference Hudba v katedrále, jež proběhla v říjnu loňského roku. Předjímá tak letošní konferenci, která se koná 9. října opět v Mladotově domě na Pražském hradě.

I z výše uvedeného je zjevné, že téma hudby a liturgie patří ke stále živým a diskutovaným problémům dnešní církve a umění. Ostatně o zájmu současných hudebních skladatelů o liturgickou hudbu vypovídá i anketa, která je součástí čísla Salve. Jednotlivé texty revue postihují jak teologický a spirituální rámec otázek spojených s hudbou a liturgií (Gerhards, Bretschneider, Kohlhaasová), tak praktické možnosti nového uchopení např. tématu liturgie hodin a hudby (Mailänder).

Domácí prostředí vedle zmíněné ankety mezi současnými českými hudebními skladateli reflektuje rozhovor s Josefem Kšicou, regenschorim a varhaníkem v katedrále sv. Víta. Historické sondy v čísle reprezentují studie o hudbě ve Svatovítské katedrále v 17. a 18. století (Jonášová) a vztahu gregoriánského chorálu a moderní hudby (Tissier).

Doprovod čísla tentokrát tvoří reprodukce děl malíře Jaromíra Novotného a fotografie z instalací jeho tvorby, např. z postní intervence v kostele Nejsv. Salvátora.

Martin Bedřich

 

 

Číslo Salve o hudbě a liturgii jsme doprovodili ukázkami z díla jednoho z nejzajímavějších českých malířů mladší generace, Jaromíra Novotného (* 1974). Sympatické na jeho díle je, že se vyznačuje touhou po jednoduchosti, redukci, oproštěnosti od velkých spekulací a gest. Novotný je advokátem soustředěnosti na detail, konkrétní úkol a vytrvalé úsilí. Nicméně, jak je vidět z jeho intervencí, nebojí se také vstoupit do „starých“ kontextů a vystavit své obrazy odvěkým základním lidským otázkám.V Salve se setkáte jak s jeho nedávnou intervencí u Nejsv. Salvátora, tak například i s výstavou v Kolumbě – Muzeu umění arcidiecéze v Kolíně nad Rýnem (2012), z které pochází také zde publikovaná fotografie.

Revue Salve lze získat přímo v nakladatelství Krystal.

 

Ohlasy a souvislosti:

Hudba v katedrále II.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 9. října 2014

Hudba v katedrále I.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 10. října 2013

hudba a liturgie – Salve 2/08
Krystal OP, Praha 2008