Hudba v katedrále I.

čtvrtek 10. října 2013

konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin

První z připravovaného cyklu setkání nad problematikou hudby v katedrále se jednak ohlédne do slavné minulosti, jednak si položí aktuální otázky jak tvořivě navázat na velké dědictví dnes, jak rozeznívat tento jedinečný hudební nástroj (kterým samotná stavba katedrály je!), při liturgii i mimo ni.

Letošními hosty budou: Prof. Wolfgang Bretschneider z Německa, který se bude na základě své výjimečné zkušenosti liturgika, kněze a varhaníka v jedné osobě zabývat otázkou aktuální hudební produkce a liturgií v biskupském kostele, a Dr. Milada Jonášová, která pojedná některé aspekty hudebního provozu v katedrále sv. Víta v období baroka a klasicismu. Mimo jiné promluví o kapitulní sbírce hudebnin, která patří spolu s křížovnickou, strahovskou a loretánskou k nejcennějším ve střední Evropě.

Při následné panelové debatě promluví prof. Wolfgang Bretschneider, liturgik Jan Kotas, katedrální varhaník a regenschori Josef Kšica a také pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Teoretické odpoledne vyvrcholí konkrétní hudebně-liturgickou slavností – nešporami, které se budou konat v 18:00 v katedrále a při nichž zazní Ebenovy Montserratské nešpory pod vedením Josefa Kšicy. Liturgii povede a kázání přednese pražský arcibiskup, který celé konferenci poskytl svou záštitu.

Tlumočení konference bude zajištěno.

Pořadatelé: Arcibiskupství pražské, CTU při KTF UK, Metropolitní kapitula u Sv. Víta 

Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský hrad

registrace na konferenci:
Michal Breza, Arcibiskupství pražské
e-mail: michal.breza@apha.cz

 

Prof. Wolfgang Bretschneider při svém pobytu v Praze přednese také přednášku

Radosti a úskalí reformy chrámové hudby
50. let od konstituce o liturgii

a to v pátek 11. října v 14:00 hodin v posluchárně č. 8

na Katolické teologické fakultě v Praze (Thákurova 3).
Přednáška je přístupná veřejnosti, tlumočení bude zajištěno.


 

program konference v Mladotově domě:

13:00 – JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u Sv. Víta
zahájení konference

13:10 – prof. Wolfgang Bretschneider
Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?

14:30 – PhDr. Milada Jonášová Ph.D.
Hudba ve svatovítské katedrále v 18. století
Repertoár a jeho interpreti

15:45-16:00 – přestávka

16:00 – 17:30 – panelová diskuse
prof. Wolfgang Bretschneider, kardinál Dominik Duka OP, ThLic. Jan Kotas,
Josef Kšica, moderuje Klára Jirsová, ctu

 

Hudební nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

čtvrtek 10. října 2013, 18:00 hodin

liturgii vede kardinál Dominik Duka OP

hudba:
Pražský katedrální sbor
Wolfgang Bretschneider – varhany
Přemysl Kšica – varhany
Josef Kšica – dirigent

program nešpor:

Petr Eben – Moto ostinato z Nedělní hudby (1958)
na varhany hraje Přemysl Kšica

Petr Eben – Vesperae (1968)
pro smíšený sbor, zpěv lidu, na varhany hraje Přemysl Kšica
mariánské nešpory pro benediktínský klášter v Monserratu na text nešpor k svátku narození Panny Marie 8. září, provedení v češtině
– Předehra. Antifona a žalm 109
– Předehra. Antifona a žalm 112
– Antifona a žalm 126

čtení a promluva kardinála Dominika Duky OP
responsorium breve – Zdrávas Maria, Versiculum

Thierry Escaich – Evocation II
na varhany hraje Wolfgang Bretschneider

Petr Eben – Vesperae – pokračování
– Předehra
– Antifona ad Magnificat
– Canticum Mariae

přímluvy
Otčenáš
závěrečné požehnání

Salve regina

Petr Eben – God´s Reward
závěr varhanního cyklu Job
na varhany hraje Wolfgang Bretschneider

 

foto © archiv ctu a D8

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora – tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

 

Prof. Wolfgang Bretschneider (* 1941) je německý varhaník, muzikolog a liturgik. Od roku 1987 působí jako profesor liturgiky a chrámové hudby v Düsseldorfu, od roku 1994 v Kolíně nad Rýnem. Je prezidentem Ceciliánského spolku v Německu a pomocným varhaníkem bonnské katedrály.

PhDr. Milada Jonášová, PhD. (* 1973) pracuje v Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, badatelsky se zaměřuje na dílo W. A. Mozarta, na škálu jeho dobových opisů a jeho recepci v Čechách a na italskou operu 18. století, včetně problematiky kontrafakt operních árií v chrámovém prostředí.

ThLic. Jan Kotas (* 1970) působí jako odborný asistent Katedry pastorálních a právních věd KTF UK, v rámci které se specializuje na liturgiku. Od roku 2010 je děkanem kapituly Všech svatých na Pražském Hradě. Je členem liturgické komise pražské arcidiecéze.

Josef Kšica (* 1952) je varhaník, cembalista v souboru Ars Instrumentalis Pragensis. Od roku 1999 působí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde je sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního sboru.

 

       

 

Ohlasy:

Debata o hudbě v katedrále
Český rozhlas, 26. září 2013

Jiří Kub: Konference Hudba v katedrále I.
Psalterium 5/2013 s.1.

hudba a liturgie II. – Salve 2/14
Krystal OP, Praha 2014