Jaromír Novotný
Introdukce

Akademický kostel Nejsv. Salvátora
Popeleční středa – Velikonoce 2014
vernisáž: 5. března 2014 ve 20:30 hodin

ENGLISH TEXT

Procesní prapory, které byly vneseny doprostřed lodi akademického kostela u Karlova mostu na Popeleční středu 5. března 2014, nejsou – nutno hned zkraje podotknout – vůbec tradiční. Nedoplňují bujarý barokní interiér o další expresivní barevnou vrstvu. Není na nich žádný světec, žádný znak měšťanského či studentského spolku ani žádný zbožný citát. Jejich barevnost je redukována na valéry černé a šedé.

Dokonce působí na první pohled možná přímo rušivě. Tím však právě „uvádějí“, jak svým názvem naznačuje i jejich autor malíř Jaromír Novotný, do dané liturgické doby. Mnohé výtvarně napovídají oním „přehrazením“, obsaženým v horizontálních kompozicích, a také prostorově svým přísným řazením podél hlavní osy kostela. Letošní postní intervence u Nejsvětějšího Salvátora je výjimečná také tím, že poprvé není spojena primárně s architekturou kostela, ale především s jeho návštěvníky. Plátna vlají volně v prostoru těsně nad hlavami lidí.

Barevnost i horizontální pojednání ploch vlastních obrazů jakoby vnášely do kostela každodennost lidského života, možná i tolik rozšířenou neschopnost alespoň zahlédnout onen „horizont horizontů“, vertikálu, kterou se tolik lidí upřímně obává pojmenovat zjednodušujícími či příliš jednoznačnými pojmy.

Při pohledu na letošní nepřehlédnutelnou intervenci u Nejsvětějšího Salvátora to může znít paradoxně, ale pozornému pozorovateli neunikne, že Jaromír Novotný je advokátem jednoduchosti, redukce, oproštěnosti od velkých spekulací a gest, advokátem soustředěnosti na detail, konkrétní úkol a vytrvalé úsilí. Zmíněná horizontalita je na Novotného obrazech hledající, nestálá, jakoby v pohybu vibruje od obrazu k obrazu nahoru a dolů. Dílo Jaromíra Novotného je každopádně mnohovrstevnaté a to nejen co do procesu svého vzniku.

Řada praporů se zastavuje před oltářní menzou, za kterou se v dálce do výšky pne jiný starý prostorový obraz, Dientzenhoferův zlatý „Boží trůn“. Všichni jsou tak zváni si vybrat obraz svůj, své místo a svůj pohled na chrám a dění v něm, jsou zváni k přemýšlení o nepřístupném, o oddělenosti, ať už trvalé nebo dočasné.

Norbert Schmidt

 

Debatní setkání s Jaromírem Novotným nad jeho aktuální uměleckou intervencí Introdukce se uskuteční v neděli 23. března v 21:00 hodin v sakristii akademického kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu v Praze (bohoslužba začíná v 20:00 hodin). Debaty se zúčastní také farář Tomáš Halík, liturgik Jan Kotas a kurátor Norbert Schmidt.

 

Poslední komentovaná prohlídka “postních praporů” Jaromíra Novotného u Nejsv. Salvátora proběhne v úterý 15. dubna v 20:00 hodin po mši svaté, která začíná v 19:00 hodin. Na dotazy zájemců bude odpovídat jak sám autor Jaromír Novotný, tak i kurátor Norbert Schmidt. Prohlídka začne u barokní mříže u vstupu do kostela.

 

 

foto © Petr Neubert

 

foto © archiv JN

 

Jaromír Novotný (* 1974) studoval v letech 1993 –1999 na AVU v Praze v ateliérech kresby Jitky Svobodové a konceptuálních tendencí Miloše Šejna. Z jeho samostatných výstav lze uvést např. Finisterrae, Geukens & De Vil, Antverpy (2009), Visible Paintings, Galerie Jiří Švestka, Berlín (2010), Černá, Galerie SPZ, Praha (2011), Jaromír Novotný, KOLUMBA – Muzeum umění arcidiecéze v Kolíně nad Rýnem (2012), Viditelné formáty, GHMP – Staroměstská radnice, Praha (2012), Guiding Lines, hunt kastner, Praha (2013), #11, Galerie Na shledanou, Volyně (2013/2014). Více naleznate na jeho internetových stránkách.

 

kontakt pro média:
Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u pastorační asistentky Jany Pláteníkové: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681.

 

Ohlasy a souvislosti:

Salvátorský Popelec umělců 2014
Arcibiskupství pražské, 4. března 2014

Postní instalace výtvarníka Jaromíra Novotného
Zvuková pohlednice Jany Beránkové, Radio Proglas, 7. března 2014

Popelec umělců – tradiční dialog mezi světem víry a umění
Český rozhlas Radiožurnál, 9. března 2014

Top5týdne: Popelec umělců / Jaromír Novotný
artalk.cz, 11. března 2014

Postní intervence Jaromíra Novotného
TV Noe, 27. března 2014

Novotný u Nejsvětějšího Salvátora
artalk.cz, 28. března 2014

Popelec umělců je o ztišení a zjednodušení
Česká televize 2, Křesťanský magazín,  30. března 2014

Norbert Schmidt: Introdukce Jaromíra Novotného
Art+Antiques 4/2014, s. 47

Romana Veselá: Dialog světa umění a teologie
artalk.cz, 10. dubna 2014

Ars Acustica Palmarum 2014
13. dubna 2014 v 20:00 hodin

Pavel Besta: Skryté významy transparentních pláten
artalk.cz, 27. července 2015