Romano Guardini
O podstatě uměleckého díla

nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění na KTF UK
výbor uspořádal a předmluvu napsal Walter Zahner
překlad Karel Šprunk
ediční spolupráce Norbert Schmidt
Praha 2009

Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu Romana Guardiniho (1885-1968) O podstatě uměleckého díla soustřeďuje texty z let 1910-1960 věnované výtvarnému umění a architektuře. Výbor obsahuje jednak práce syntetické povahy, např. titulní studii O podstatě uměleckého díla nebo článek Jak poznávat umění. Dále jsou to přednášky a promluvy, týkající se vztahu umění a náboženství či pojetí zobrazování v evropské tradici, jednak texty věnující se konkrétním uměleckým dílům či – například – Guardiniho znalecký posudek žaloby na německý stát pro perzekuci abstraktních umělců v období nacismu.

Podobně jako dříve, v knize věnované tématům umění a kultury (Konec novověku, 1992), která také byla přeložena do češtiny, i zde Guardini vystupuje jako člověk s hlubokým smyslem a porozuměním pro moderní kulturu. Nynější výbor ho navíc ukazuje i jako kněze a vůdčí osobnost liturgického hnutí, který, jako jeden z mála, dokázal vnímavě sledovat aktuální umělecké dění, uvažovat o smyslu moderního umění. V několika případech dokonce spolupůsobil při vzniku děl, která se stala mezníky v dějinách sakrálního umění první poloviny 20. století (kaple a Rytířský sál na hradě Rothenfels, kostel Božího Těla v Cáchách od architekta Rudolfa Schwarze).

Guardini se podnětně vyjadřuje k řadě témat, která jsou předmětem aktuálních uměnovědných debat – vymezení pojmu umění, vztah umění a spirituality, koncepce sakrálního umění, možnosti uměleckého sdělení a média estetické komunikace apod.

 

Ohlasy:

Představení knihy v sakristii Nejsvětějšího Salvátora
úterý 10. března 2009, 20:00 hodin

Walter Zahner: Romano Guardini a Rudolf Schwarz
přednáška na KTF UK v Praze, čtvrtek 12. března 2009, 10:15 hodin

Romano Guardini o podstatě uměleckého díla, rozhovor s Walterem Zahnerem
vedla Marie Jelínková
Český rozhlas, 22. březen 2009

Jan Klípa: Recenze
Getsemany 204 – duben 2009

Daniela Iwashita: Trojí přátelství Romana Guardiniho
Lidové noviny, 16. května 2009

Přemysl Rut: Recenze
UNIVERSUM, roč. 19, 2009, č. 3, 9. 10., s. 48.

Pavel Kalina: Recenze
Salve 19, 2009, č. 2, s. 143–145.

Jiří Kub: Posvátná hudba a hudba zbožná aneb guardiniovský apokryf
Psalterium 1/ 2015, s. 1-6.