Walter Zahner – Romano Guardini a umění

úterý 10. 3. 2009, 20:00 hodin, kostel Nejsv. Salvátora
čtvrtek 12.3. 2009, 10:15 hodin, KTF UK

U příležitosti vydání knihy Romana Guardiniho O podstatě uměleckého díla, která vychází v nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK, se v Praze uskuteční dvě setkání: V akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu proběhne v úterý 10.3.2009 ve 20.00 hodin (po mši svaté) debatní večer s Walterem Zahnerem na téma Romano Guardini a umění a ve čtvrtek 12.3.2009 v 15.30 hodin se uskuteční na KTF UK přednáška Dr. Zahnera nazvaná Romano Guardini a Rudolf Schwarz (Thákurova 3, Praha 6, učebna P8.).

Dr. Walter Zahner (* 1961) vystudoval katolickou teologii v Bamberku, Paříži, Münsteru a Mnichově. Těžište jeho zájmu představuje vztah umění, architektury a liturgie. Na toto téma publikoval množství příspěvků, knižně například: Rudolf Schwarz – Baumeister der neuen Gemeinde, Altenberge 1998, Cummunio-Räume, Regensburg 2003 (spoluautoři Albert Gerhards a Thomas Sternberg.) Pracoval jako referent pro umění a kulturu při Německé biskupské konferenci. V současnosti působ při Institutu vzdělávání dospělých při řezenském biskupství. Je předsedou umělecké komise v biskupství Würzburg a předsedou Německé společnosti pro křesťanské umění v Mnichově. Dr. Walter Zahner sestavil český výbor Guardiniho textů a také napsal úvodní studii, která nastiňuje i kontext a pozdější recepci Guardiniho myšlenek o umění.

Plakát [pdf ke stažení]

Více o knize Romana Guardiniho O podstatě uměleského díla.

Guardiniho můžeme směle označit jako jednoho z nejvýznamnějších svědků německého katolicismu 20. století. První dvě třetiny století nejen prožil, ale způsobem dnes patrně sotva opakovatelným také spoluutvářel.

Guardini a jeho přátelé byli přesvědčeni, že Duch, který vede církev, už určí dobu a hodinu, kdy nechá organismem církve proudit výsledky vědeckého zkoumání inspirovaného zkušeností studentského hradu Rothenfelsu a sílu znovu objevených starých pravd… Nestalo se tak na Rothenfelsu, ale bez Rothenfelsu by se nestalo, že latinu v církvi zcela samozřejmě vystřídal mateřský jazyk, bez jakékoli revoluční akce. Nestalo se tak na Rothenfelsu, ale bez Rothenfelsu by se nestalo, že se křesťanské společenství může účastnit eucharistického kalicha.

Kultový obraz je objektivně přítomen v prvním tisíciletí dějin křesťanství. V současné době neexistuje. Důsledně a přesně domyšleno stačí, když prázdnota některých chrámových prostor bez obrazů otevírá „zkušenost Boží přítomnosti“. […] Pro obrazy v kostelech je radikální teocentričnost problémem v tom smyslu, že mimo formu prostoru nepotřebuje člověk k setkání s Bohem žádnou další uměleckou výpověď.

Guardini: „Mohli bychom říci, že v textu vyznání víry chybí jeden článek. Ten by měl znít: Věřím v člověka, který je stvořen podle obrazu Krista; Krista, který je přes všechno ve mně a ve mně přes všechno zraje. Kdo věří v Boha, věří v člověka a tím v kulturu, kterou člověk může vytvářet díky své nepomíjivé síle.“


foto Martin Staněk