Cesta kříže
texty Romana Guardiniho
hudba Mélusine de Pas

presbytář kostela
Nejsvětějšího Salvátora

úterý Svatého týdne
26. března 2024 v 17:00 hodin

KŘÍŽOVÁ CESTA Z KRICKERHAU

 

Modlitba křížové cesty s hudebním doprovodem se uskuteční přesně na den, kdy před 79 lety 26. března 1945 spadla do kostela sv. Kateřiny v Handlové / Krickerhau letecká puma. Zabila tehdy slovenského kaplana Štefana Bičaníka, poškodila kostel a poničila i křížovou cestu, která je od tragických událostí konce druhé světové války poprvé kompletně vystavena v pražském akademickém kostele.

 

 

 

         

     

Podlipnické kostely
studie, úvahy, dokumenty

Líza Faktorová, Filip Srovnal a Norbert Schmidt (edd.)

Vydali Přátelé podlipnických kostelů o. p. s. v roce 2023
ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

Sborník z konference
Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?
konané 7.–10. července 2022 na hradu Lipnice

Sborník studií, esejů a úvah, dokumentů a fotografií o kostelech sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově vychází z mezioborového setkání Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?, které se konalo roku 2022 na Hradě Lipnici. Konference si kladla za cíl rekapitulovat dějiny, referovat o současnosti a načrtnout další možné perspektivy tohoto mimořádně autenticky dochovaného souboru gotických staveb, které v uplynulých letech nepřehlédnutelně vstoupily do povědomí veřejnosti právě pod nově vzniklým pojmem podlipnické kostely. Publikaci uzavírá oddíl podávající zprávu o činnosti Přátel podlipnických kostelů. Tu dokládá také bohatá obrazová složka knihy, zahrnující jak nové snímky Petra Neuberta, tak archivní fotografie a reprodukce plakátů z uspořádaných akcí.

 

 

 

OBSAH:

Úvod

podlipnické kostely
Líza Faktorová – Proč tu káru tak dlouho táhneme?
Marek Hanzlík – Tři kostely pod hradem Lipnicí
Miloslav Hanzl – Dvacet let postupné stavebně technické záchrany a prezentace podlipnických kostelů
Jan Dientsbier – Některé otevřené otázky kolem výmalby podlipnických kostelů
Michal Šelemba – Restaurování části nástěnné malby na vítězném oblouku kostela sv. Markéty v Loukově

paralely
Karel Kibic – Raně gotické kostely s pravoúhlým kněžištěm v jihovýchodní části středních Čech
Bibiana Pomfyová – Podlipnické kostoly a ich slovenské paralely: K problému jednolodí s pravouhlým presbytériom
Marius Winzeler – Ve stínu hradu – „rodinná“ skupina gotických patronátních kostelů. Příklady ze Švýcarska a středního Saska

kontexty
Tomáš Petráček – Víra, kultura, společnost: Podlipnické kostely jako výraz a nástroj christianizace
David Eben – Ecclesia collegiata in castro Lipnicz. Liturgický program středověkých kapitul a jeho aplikace na Lipnici
Miloš Sládek – „Zde říkají Řečička, jsou zde lidé řeční, aby řečili a mluvili.“ Konflikt v lipnické farnosti na přelomu 17. a 18. století
Filip Srovnal – Středověký sakrální prostor mezi liturgikou a dějinami umění
Jan Rückl – Výzvy současné liturgie
Jan Trojan – Sonický vykřičník u cesty mezi poli: zvuková krajina kostela svaté Markéty v Loukově a její proměny
Norbert Schmidt – Plyšový medvídek, stroj času a zrcadlo aneb otevírat staré prostory

dokumentace
Fotografie z akcí Přátel podlipnických kostelů (sestavila Magdalena Schmidtová)
Seznam oprav podlipnických kostelů (sestavil Marek Hanzlík)
Seznam všech dokumentovaných akcí Přátel podlipnických kostelů (sestavil Jiří Pavlíček)
Program konference a svatomarkétské pouti
Plakáty
Autoři textů
Fotografie z konference

 

Ohlasy a souvislosti:

Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?
mezinárodní konference na hradě Lipnici a okolí
7. – 10. července 2022

Popelec umělců 2024

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 14. února 2024

 

XXVII. Popelec umělců

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví P. Marek Orko Vácha.
Na varhany doprovodí Pavel Černý.

20.30 hodin – Uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau.
Promluví kurátor Norbert Schmidt.

 

foto: Zuzana Tomková Lazarová

 

V pořadí XXVII. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK. Koordinuje Martin Staněk.

 

   

Víc než jen náboženská pedagogika?

komentovaná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau
Marius Winzeler a Norbert Schmidt
kostel Nejsvětějšího Salvátora
neděle 10. března v cca 21:15 hodin
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

ZVUKOVÝ ZÁZNAM NA SOUNDCLOUDU

 

Při komentované prohlídce 28 tabulí Křížové cesty z Krickerhau se detailněji podíváme na její uměnovědné zařazení. Jak už z handlovské farní kroniky víme, výjevy namaloval během velké rekonstrukce kostela v roce 1926 církevní malíř (Kirchenmaler) Ludwig Schramek z Banské Štiavnice. Jak je stylově zařadit? Jsou jen jedním z mnoha příkladů nábožensko-pedagogických obrazů doznívajícího 19. století? Pouhou pomůckou tradiční lidové zbožnosti při modlitbách růžence a křížové cesty? Jak tento druh umění církevně-politicky v kontextu tehdejší doby zařadit? Připomeňme, že avantgardní Bauhaus byl v Německu založen v roce 1919. A jak výtvarný a obsahový výraz Křížové cesty z Krickerhau posunulo její válečné poškození? Měla by se opět restaurovat do původní podoby? Nebo: Proč by se měla zachovat ve stavu, v jakém je?

 

Marius Winzeler (* 1970) je historik umění, který pochází ze Švýcarska. V letech
2016–2021 zastával post ředitele Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V současnosti je ředitelem Zelené klenby a Zbrojnice Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD Dresden).

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucíc Centra teologie a umění na KTF UK.

 

foto Martin Staněk

 

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a Dominikánskou 8. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

 

Norbert Schmidt
Kostel sv. Kateřiny v Handlové

kostel Nejsvětějšího Salvátora
sakristie
neděle 18. února v 15:30 hodin

 

Přednáška Norberta Schmidta uvede do dramatických dějin kostela sv. Kateřiny v Handlové, a to včetně jeho výjimečné přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.
Pokusí se také rozkrýt, odkud pocházela a jak v tomto prostoru cestovala křížová cesta, kterou lze aktuálně spatřit v presbytáři akademického kostela. Kde se přesně nacházela v okamžiku, kdy kostel poškodil zásah leteckou pumou?

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. A také kurátor aktuální intervence Křížová cesta z Krickerhau v Akademické farnosti Praha.

 

Kostel sv. Kateřiny v Handlové po náletu 26. března 1945.
Stavební a liturgická úprava od Rudolfa Schwarze.
(foto archiv farnosti)

 

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a Dominikánskou 8. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru

Dominikánská 8
barokní refektář
vstup Jalovcová 2
čtvrtek 14. března 2024 v 19:30 hodin

ZÁZNAM NA YOU-TUBE

 

Odpověď etiky na zkušenosti s válkou a násilím byla hluboce zpochybněna ruskou agresí proti Ukrajině a válkou na Blízkém východě. Radikální pacifistické postoje jsou vnímány jako cynické a odmítány jako politicky nezodpovědné. Ideál evropského mírového projektu je konfrontován s tvrdou realitou. Přednáška se pokusí rekonstruovat různé ideové postoje zastávané v současných polemikách o mírové etice, která by byla adekvátní dnešní situaci. Nářek nad ztraceným mírem a nabádání ke zřeknutí se násilí by mělo být odlišeno od argumentačního ospravedlňování výjimek v případě nouze. Etická zdůvodnění se musí osvědčit v praxi a zároveň by měla poukazovat na výzvy mírového poselství, které je artikulováno v kontextu náboženství.

Po přednášce následuje společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 

Prof. Walter Lesch (* 1958) vystudoval teologii, filosofii a romanistiku v Münsteru, Fribourgu, Jeruzalému a Tübingenu. Od roku 1999 je profesorem morální filosofie a křesťanské sociální etiky na École de philosophie a Faculté de théologie et d’étude des religions der Université catholique de Louvain v Louvain-la-Neuve v Belgii.

 

VI. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená

Dominikánská 8
barokní refektář
vstup Jalovcová 2
čtvrtek 15. února 2024 v 19:30 hodin

ZÁZNAM NA YOU-TUBE D8

 

Letošní postní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora tvoří Křížová cesta z Krickerhau.

Křížová cesta, která nese stopy války. Co to vlastně křížová cesta je? Modlitba, performance, interpretace, variace, vyučování, ilustrace, terapie, manipulace, agrese? Je to objekt, který zprostředkovává úlevu skrze účast na velikonočním příběhu? Nebo jde o agresivní účast tohoto příběhu na situaci konkrétního života? Odcizení přítomné situace nábožensky připraveným výkladem? A co se stane, když se pod křížovou cestou slaví zpřítomnění jejího poselství?

Po přednášce – postním zamyšlení Petra Beneše následuje společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 

Petr Beneš CSsR je kněz, redemptorista, původním vzděláním bohemista. V současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a členem redakční rady Salve.

 

VII. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.
Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

 

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

Ohlasy a souvislosti:

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet 19. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Der Kreuzweg von Krickerhau

Akademische Kirche St.-Salvator in Prag
Kunstintervention in der Fastenzeit
Eröffnung: 14. Februar 2024 um ca. 20:30 Uhr
(Der Aschermittwoch der Künstler /
/ Gottesdienst beginnt um 19:00 Uhr)

ČESKY

 

Der Kreuzweg, der in diesem Jahr die Fastenzeit in der St. Salvator-Kirche in Prag begleiten wird, stammt aus der slowakischen Stadt Handlová. In dieser bekannten Bergbaustadt lebten vor dem Zweiten Weltkrieg mehrheitlich Karpatendeutsche, die ihre Heimat Krickerhau nannten. Seit 1926 zierten alle achtundzwanzig Metalltafeln die hölzerne Empore der ursprünglich gotischen Kirche St. Katharina. Die Kreuzwegstationen von Krickerhau bestehen also aus viel mehr Stationen als den klassischen vierzehn. Sie folgen dem Leben Jesu von der Verkündigung, der Geburt, über die klassischen Passionsszenen bis zur Kreuzigung, Auferstehung Christi, Himmelfahrt und der Krönung der Jungfrau Maria. Der ikonographische Inhalt der Bilder ist eine Kombination aus den alten Gebeten des Kreuzweges und des Rosenkranzes.

Das Einzigartige am Kreuzweg aus Krickerhau ist jedoch nicht nur die ungewöhnliche Anzahl der Bilder. Er ist besonders bemerkenswert, weil er die sichtbaren Spuren der Explosion der Kriegsgewalt trägt. Am Ostermontag, dem 26. März 1945, als sich die Front Handlová näherte, explodierte eine Fliegerbombe während eines Gottesdienstes in der Kirche. Die Gemälde, die sich in der Nähe der Explosion befanden, sind daher an vielen Stellen durch die Druckwelle beschädigt und von Schrapnellen durchlöchert.

Die Entdeckung dieses alten Zeugnisses des Lebens, des Glaubens und des tragischen Schicksals ist erst kürzlich erfolgt. Jahrzehntelang hatte der Kreuzweg vergessen auf dem Dachboden der Kirche geruht. Im Presbyterium der Prager St. Salvator-Kirche an der Karlsbrücke wird der Bilderzyklus zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser vollständigen Form ausgestellt.

Norbert Schmidt, Kurator

 

foto: Petr Neubert

 

 

Der Autor des Kreuzweges von Krickerhau ist Ludwig Schramek aus Banská Štiavnica. Er wurde anlässlich der vollständigen Rekonstruktion des Innenraums
der St. Katharinenkirche im Jahr 1926 geschaffen.
(Quelle: Pfarrchronik in Handlová)
Die erste Vorlage des Kreuzweges, die in Europa viel kopiert wurde, schuf der akademische Maler Martin von Feuerstein aus München für die Kirche St. Anna im Jahr 1898.

 

 

Kurator, Entwurf der Installation:
Norbert Schmidt

Produktion:
Martin Staněk, Kateřina Černá

Produktionsassistenz:
Pavel Šimáček

Ausstellungsbau wurde hergestellt von:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

Beleuchtung:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Eine Besichtigung der Intervention außerhalb des regulären Kirchenprogramms kann vereinbart werden bei der Gemeindeassistentin Kateřina Černá: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

Begleitende Programme:
Klára Jirsová und Norbert Schmidt

Kontakt für Medien:
Kurator Norbert Schmidt, Mail: norbertinum@volny.cz

 

Kunstinterventionen und entsprechendes Begleitprogramm entstanden dank der Zusammenarbeit der folgenden Institutionen:

Akademische Pfarrgemeinde Prag
Zentrum für Theologie und Kunst an der Karlsuniversität in Prag
Plattform Dominikánská 8
Römisch-katholische Pfarrei in Handlova, Slowakei
Slowakisches Nationalmuseum – Museum für Karpatendeutsche Kultur

Die Veranstaltung wurde unterstützt von:

Ackermann-Gemeinde
Hauptstadt Prag

 

         

     

 

 


foto: Petr Neubert

 

Begleitendes Programm:

Siehe auch auf der Website der Akademischen Pfarrei Prag, Dominikaner 8 oder des Zentrums für Theologie und Kunst an der KTF UK in Prag. Änderungen vorbehalten.

Gleichzeitig erscheint eine thematische Ausgabe der Zeitschrift Salve 4/2023 über die Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft in der Slowakei.

• Mittwoch, 14. Februar Aschermittwoch – St. Salvator-Kirche
19:00 Uhr Gottesdienst zum Aschermittwoch der Künstler, zelebriert von P. Marek Orko Vácha
20.30 Uhr Präsentation der Fastenintervention Kreuzweg von Krickerhau

• Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr – Dominikaner 8
Peter Benes: Kreuzweg, ohne Bewegung
(Vortrag mit anschließendem Besuch der St. Salvator-Kirche)

• Sonntag, 18. Februar, 15:30 Uhr – St. Salvator-Kirche
Norbert Schmidt: Die dramatische Geschichte der St. Katharinenkirche in Handlová,
einschließlich ihrer Erweiterung durch den Architekten Rudolf Schwarz.
(Vortrag in der Sakristei der St. Salvator-Kirche)

• Sonntag, 18. Februar – St. Salvator-Kirche
20.00 Uhr Messe, zelebriert von Mons. Tomas Halik
Die Pilger aus Handlova (Slowakei) werden in Begleitung ihres Pfarrers P. Andrej Porubský anwesend sein.
21:00 Zweite Einführung in die Fastenintervention.

• Sonntag, 10. März – St. Salvator-Kirche
9:15 Uhr Führung durch den Kreuzweg mit dem Kunsthistoriker Marius Winzeler und dem Kurator Norbert Schmidt.
(nach dem regulären Sonntagsgottesdienst, der um 20:00 Uhr beginnt)

• Donnerstag, 14. März, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Walter Lesch: Auf der Suche nach der verlorenen Friedensethik
(Vortrag in D8 mit anschließendem Besuch der St. Salvator-Kirche)

• Dienstag, 26. März, 17:00 Uhr – St. Salvator-Kirche
Kreuzweg-Meditation
mit Texten von Romano Guardini und Musik von Mélusine de Pas

• Donnerstag, 11. April, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Zeitgenössische Slowakei: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(Podiumsdiskussion in D8 und anschließender Besuch in der St. Salvator-Kirche)

• Donnerstag, 23. Mai, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Sudeten- und Karpatendeutsche: Moderner Katholizismus, Nazifizierung und Vertreibung: Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(Podiumsdiskussion in D8 und anschließender Besuch in der St. Salvator-Kirche)

• Dienstag, 28. Mai, 19:00 Uhr – St. Salvator-Kirche
Norbert Schmidt: Kreuzweg in Krickerhau, St. Katharinenkirche in Handlová,
und ein Rückblick auf die Installation in der St. Salvator-Kirche.
(Vortrag mit anschließender Diskussion in der Sakristei der Kirche)

foto: Petr Neubert

 

Reaktionen und Zusammenhänge:

Prežil bombardovanie počas druhej svetovej vojny, desiatky rokov bol stratený.
Obraz z Handlovej teraz vystavujú v Prahe
reportáž Kataríny Vítkové
RTVS, Správy:24, 29. března 2024

Křížová cesta přežila výbuch bomby
podle reportáže Magdaleny Hrozínkové připravila Zdeňka Kuchyňová
Český rozhlas, Radio Prague International, 29. března 2024 

Découvert dans un grenier en Slovaquie,
un chemin de croix endommagé en 1945 est exposé à Prague
reportáž Magdaleny Hrozínkové
Český rozhlas, Radio Prague International, 29. března 2024 

Pavla Melková: Hlavním smyslem umění je sdělení
Český rozhlas Vltava 28. březen 2024

„Zranená“ krížová cesta z Handlovej v Prahe
rozhovor Kataríny Vítkové
RTVS, Aktualne:24, 27. března 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 3/2024, s. 20.

Tomáš Halík: Kázání na Květnou neděli
you-tube Akademické farnosti Praha, 24. března 2024.

Alena Scheinostová: Křížová cesta karpatských Němců
Katolický týdeník 12 / 19.–25. března 2024, s. 1. a 9.

Křížová cesta z Krickerhau jako postní intervence
Rozhovor s Norbertem Schmidtem a Petrem Benešem moderoval Matěj Senft
Spirituála, Český rozhlas Vltava, 10. března 2024.

Michal Žák SDB: Krížová cesta z Krickerhau
Ako sa dať v pôstnom období vyrušiť zo zabehaných koľají
Konzervatívny Denník Postoj, 9. března 2024

O zraněných obrazech a zmuchlaném čase
Rozhovor s Norbertem Schmidtem o Křížové cestě z Krickerhau vedla Kateřina Černá.
Salvatore 189/březen 2024, s. 3-7.

Norbert Schmidt: Křížová cesta z Krickerhau
Promluva při uvedení umělecké intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora
Christnet, 3. března 2024

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023 

 

***

Wenn Sie in der Fastenzeit einen Beitrag für einen guten Zweck leisten möchten,
die St. Katharinen-Kirche in Handlova, von der wir den Kreuzweg ausgeliehen haben, bedarf einer umfassenden Renovierung. Vor allem die Reparatur des Daches muss bald in Angriff genommen werden. Der Pfarrer von Handlova, P. Andrej Porubský, hat zu diesem Zweck ein Sonderkonto eingerichtet:
IBAN: SK50 0900 0000 0050 7723 9645
BIC SWIFT CODE: GIBASKBX
KONTO NAME: Kostol sv Katariny v Handlovej

Křížová cesta z Krickerhau

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
postní intervence
uvedení: 14. února 2024 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)
prodlouženo do Letnic, do 19. května 2024

DEUTSCH

POPELEC UMĚLCŮ 2024

 

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora postní dobu, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátor

 

foto: Petr Neubert

 

 

Křížovou cestu z Krickerhau namaloval Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926
(zdroj: farní kronika v Handlové). Autor originálu, z kterého Schramek vycházel, je profesor mnichovské akademie Martin von Feuerstein. Svou křížovou cesta pro kostel sv. Anny v Mnichově namaloval v roce 1898. Díky reprodukcím, které vyšly u benediktinů v Einsiedelnu v roce 1899, se Feuersteinova křížová cesta stala předlohou pro mnoha křížových cest napříč Střední Evropou.

 

V. zastavení
Přinutili Šimona Cyrenského, aby pomohl nésti kříž Ježíši

Na kratičký okamžik objal Pán svůj domov: lásku mateřskou. Nyní musí opět ven. Dvojnásob hořce pociťuje včecku surovost kolem sebe, dvojnásob tíží kříž. Je samoten. Ti, kteří ho milují, jsou bezmocni; ti, kteří by mu mohli pomoci, nechtějí.

Když vojenská stráž vidí, že jeho síly již selhávají, uchopí sedláka, vracejícího se s pole, jménem Šimona, aby pomohl nésti. On však nechce. Je unaven, má hlad, chce jít domů, najíst se a odpočinout si. Nač by dřel tam pro toho buřiče? Brání se, stráž ho musí nutiti. Pak teprve přiloží ruku, jsa rozloben a pobouřen. Jaká to bude pomoc! Ježíš je úplně sám, naprosto sám ve své bídě. Jen Otec je u něho.

Romano Guardini: Křížová cesta našeho pána a spasitele. Stará říše, 1941.
Přeložil: Dr. V. Sádlo O.Cr.

 

kurátor, návrh instalace:
Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

realizace výstavní konstrukce:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

doprovodné programy:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

 

Postní intervence a související doprovodný program
vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha
Centrum teologie a umění při KTF UK
platforma Dominikánská 8
Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku
Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Akci podpořili:

Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Hlavní město Praha

 

         

     

 

 


foto: Petr Neubert

 

Doprovodný program:

Sledujte také na webových stránkách Akademické farnosti Praha, Dominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora
19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha
20:30 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

• čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora
Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové.
Jeho dramatické dějiny včetně přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.
(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora
20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík
Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.
21:00 Druhé uvedení postní intervence.

• neděle 10. března – kostel Nejsv. Salvátora
21:15 hodin komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

• čtvrtek 14. března 19:30 hodin – Dominikánská 8
Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru
(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• úterý 26. března v 17:00 hodin – presbytář kostela Nejsv. Salvátora
Cesta kříže, meditace křížové cesty
s texty Romana Guardiniho a hudbou Mélusine de Pas

• čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání:
Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• úterý 28. května, 19:00 hodin – kostel Nejsv. Salvátora
Norbert Schmidt: Křížová cesta z Krickerhau, kostel sv. Kateřiny v Handlové
a ohlédnutí za instalací u Nejsv. Salvátora.
(přednáška s následnou debatou v sakristii kostela)

foto: Petr Neubert

 

Ohlasy a souvislosti:

Prežil bombardovanie počas druhej svetovej vojny, desiatky rokov bol stratený.
Obraz z Handlovej teraz vystavujú v Prahe
reportáž Kataríny Vítkové
RTVS, Správy:24, 29. března 2024

Křížová cesta přežila výbuch bomby
podle reportáže Magdaleny Hrozínkové připravila Zdeňka Kuchyňová
Český rozhlas, Radio Prague International, 29. března 2024 

Découvert dans un grenier en Slovaquie,
un chemin de croix endommagé en 1945 est exposé à Prague
reportáž Magdaleny Hrozínkové
Český rozhlas, Radio Prague International, 29. března 2024 

Pavla Melková: Hlavním smyslem umění je sdělení
Český rozhlas Vltava 28. březen 2024

„Zranená“ krížová cesta z Handlovej v Prahe
rozhovor Kataríny Vítkové
RTVS, Aktualne:24, 27. března 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 3/2024, s. 20.

Tomáš Halík: Kázání na Květnou neděli
you-tube Akademické farnosti Praha, 24. března 2024.

Alena Scheinostová: Křížová cesta karpatských Němců
Katolický týdeník 12 / 19.–25. března 2024, s. 1. a 9.

Křížová cesta z Krickerhau jako postní intervence
Rozhovor s Norbertem Schmidtem a Petrem Benešem moderoval Matěj Senft
Spirituála, Český rozhlas Vltava, 10. března 2024.

Michal Žák SDB: Krížová cesta z Krickerhau
Ako sa dať v pôstnom období vyrušiť zo zabehaných koľají
Konzervatívny Denník Postoj, 9. března 2024

O zraněných obrazech a zmuchlaném čase
Rozhovor s Norbertem Schmidtem o Křížové cestě z Krickerhau vedla Kateřina Černá.
Salvatore 189/březen 2024, s. 3-7.

Norbert Schmidt: Křížová cesta z Krickerhau
Promluva při uvedení umělecké intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora
Christnet, 3. března 2024

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023 

 

***

Pokud byste chtěli v postní době přispět na dobrou věc,
tak kostel sv. Kateřiny v Handlové, odkud máme půjčenou křížovou cestu, potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Především je nutné začít brzy s opravou střechy. Handlovský pan farář P. Andrej Porubský za tímto účelem zřídil speciální účet:
IBAN: SK50 0900 0000 0050 7723 9645
BIC SWIFT KÓD: GIBASKBX
NÁZEV ÚČTU: Kostol sv Katariny v Handlovej

 

Letní punkta 2023

podcast na Spotify
season 03

 

Třetí série osobně laděných podcastů opět zve k návštěvě výjimečných a snad i spirituálních míst. Požádali jsme jednotlivé autory – letos Jitka Bret Srbová, Jiří Sádlo, Karol Sidon, Petr Hruška, Magdalena Platzová, Věra Koubová, Jiří Štourač, Jana Šrámková a Sylva Fischerová –, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká. Začínáme 29. června 2023.

Nově jsme pro vás připravili interaktivní MAPU všech dosud zachycených míst.

A nezapomeňte: i první a druhá série je stále věčně aktuální!

Hudba a mix: Jan Trojan
Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt
Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8
vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

LETNÍ PUNKTA 2021, 2022 SPOTIFY

LETNÍ PUNKTA 2021 CTU

LETNÍ PUNKTA 2022 CTU

LETNÍ PUNKTA Dominikánská 8

 


   

 

Vedle Spotify poslouchejte také na Soundcloud, Apple Podcasts a YouTube.

 

epizody:

Jitka Bret Srbová: V zahradě ryzího zření

Jiří Sádlo: Vrchol Milešovky

Karol Sidon: Kamenný klíč

Petr Hruška: Ostravská katedrála

Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

Jana Šrámková: Stražiště

Sylva Fischerová: Olomoucké kašny a Svatý kopeček

K O N E C