Popelec umělců 2024

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 14. února 2024

 

XXVII. Popelec umělců

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví P. Marek Orko Vácha.
Na varhany doprovodí Pavel Černý.

20.30 hodin – Uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau.
Promluví kurátor Norbert Schmidt.

V pořadí XXVII. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK. Koordinuje Martin Staněk.

 

   

Víc než jen náboženská pedagogika?

komentovaná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau
Marius Winzeler a Norbert Schmidt
kostel Nejsvětějšího Salvátora
neděle 10. března v cca 21:15 hodin
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

 

Při komentované prohlídce 28 tabulí Křížové cesty z Krickerhau se detailněji podíváme na její uměnovědné zařazení. Jak už z handlovské farní kroniky víme, výjevy namaloval během velké rekonstrukce kostela v roce 1926 církevní malíř (Kirchenmaler) Ludwig Schramek z Banské Štiavnice. Jak je stylově zařadit? Jsou jen jedním z mnoha příkladů nábožensko-pedagogických obrazů doznívajícího 19. století? Pouhou pomůckou tradiční lidové zbožnosti při modlitbách růžence a křížové cesty? Jak tento druh umění církevně-politicky v kontextu tehdejší doby zařadit? Připomeňme, že avantgardní Bauhaus byl v Německu založen v roce 1919. A jak výtvarný a obsahový výraz Křížové cesty z Krickerhau posunulo její válečné poškození? Měla by se opět restaurovat do původní podoby? Nebo: Proč by se měla zachovat ve stavu, v jakém je?

 

Marius Winzeler (* 1970) je historik umění, který pochází ze Švýcarska. V letech
2016–2021 zastával post ředitele Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V současnosti je ředitelem Zelené klenby a Zbrojnice Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD Dresden).

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucíc Centra teologie a umění na KTF UK.

 

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a Dominikánskou 8. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

 

Norbert Schmidt
Kostel sv. Kateřiny v Handlové

kostel Nejsvětějšího Salvátora
sakristie
neděle 18. února v 15:30 hodin

 

Přednáška Norberta Schmidta uvede do dramatických dějin kostela sv. Kateřiny v Handlové, a to včetně jeho výjimečné přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.
Pokusí se také rozkrýt, odkud pocházela a jak v tomto prostoru cestovala křížová cesta, kterou lze aktuálně spatřit v presbytáři akademického kostela. Kde se přesně nacházela v okamžiku, kdy kostel poškodil zásah leteckou pumou?

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. A také kurátor aktuální intervence Křížová cesta z Krickerhau v Akademické farnosti Praha.

 

Kostel sv. Kateřiny v Handlové po náletu 26. března 1945.
Stavební a liturgická úprava od Rudolfa Schwarze.
(foto archiv farnosti)

 

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK a Dominikánskou 8. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru

Dominikánská 8
barokní refektář
vstup Jalovcová 2
čtvrtek 14. března 2024 v 19:30 hodin

 

Odpověď etiky na zkušenosti s válkou a násilím byla hluboce zpochybněna ruskou agresí proti Ukrajině a válkou na Blízkém východě. Radikální pacifistické postoje jsou vnímány jako cynické a odmítány jako politicky nezodpovědné. Ideál evropského mírového projektu je konfrontován s tvrdou realitou. Přednáška se pokusí rekonstruovat různé ideové postoje zastávané v současných polemikách o mírové etice, která by byla adekvátní dnešní situaci. Nářek nad ztraceným mírem a nabádání ke zřeknutí se násilí by mělo být odlišeno od argumentačního ospravedlňování výjimek v případě nouze. Etická zdůvodnění se musí osvědčit v praxi a zároveň by měla poukazovat na výzvy mírového poselství, které je artikulováno v kontextu náboženství.

Po přednášce následuje společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 

Prof. Walter Lesch (* 1958) vystudoval teologii, filosofii a romanistiku v Münsteru, Fribourgu, Jeruzalému a Tübingenu. Od roku 1999 je profesorem morální filosofie a křesťanské sociální etiky na École de philosophie a Faculté de théologie et d’étude des religions der Université catholique de Louvain v Louvain-la-Neuve v Belgii.

 

VI. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

 

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená

Dominikánská 8
barokní refektář
vstup Jalovcová 2
čtvrtek 15. února 2024 v 19:30 hodin

 

Letošní postní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora tvoří Křížová cesta z Krickerhau.

Křížová cesta, která nese stopy války. Co to vlastně křížová cesta je? Modlitba, performance, interpretace, variace, vyučování, ilustrace, terapie, manipulace, agrese? Je to objekt, který zprostředkovává úlevu skrze účast na velikonočním příběhu? Nebo jde o agresivní účast tohoto příběhu na situaci konkrétního života? Odcizení přítomné situace nábožensky připraveným výkladem? A co se stane, když se pod křížovou cestou slaví zpřítomnění jejího poselství?

Po přednášce – postním zamyšlení Petra Beneše následuje společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 

Petr Beneš CSsR je kněz, redemptorista, původním vzděláním bohemista. V současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a členem redakční rady Salve.

 

VII. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.
Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

 

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha. Další související programy s intervencí Křížové cesty z Krickerhau v pražském akademickém kostele sledujte zde:

Křížová cesta z Krickerhau
nebo
Akademická farnost Praha

 

            

 

Ohlasy a souvislosti:

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet 19. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Der Kreuzweg von Krickerhau

Akademische Kirche St.-Salvator in Prag
Kunstintervention in der Fastenzeit
Eröffnung: 14. Februar 2024 um ca. 20:30 Uhr
(Der Aschermittwoch der Künstler /
/ Gottesdienst beginnt um 19:00 Uhr)

ČESKY

 

Der Kreuzweg, der in diesem Jahr die Fastenzeit in der St. Salvator-Kirche in Prag begleiten wird, stammt aus der slowakischen Stadt Handlová. In dieser bekannten Bergbaustadt lebten vor dem Zweiten Weltkrieg mehrheitlich Karpatendeutsche, die ihre Heimat Krickerhau nannten. Seit 1926 zierten alle achtundzwanzig Metalltafeln die hölzerne Empore der ursprünglich gotischen Kirche St. Katharina. Die Kreuzwegstationen von Krickerhau bestehen also aus viel mehr Stationen als den klassischen vierzehn. Sie folgen dem Leben Jesu von der Verkündigung, der Geburt, über die klassischen Passionsszenen bis zur Kreuzigung, Auferstehung Christi, Himmelfahrt und der Krönung der Jungfrau Maria. Der ikonographische Inhalt der Bilder ist eine Kombination aus den alten Gebeten des Kreuzweges und des Rosenkranzes.

Das Einzigartige am Kreuzweg aus Krickerhau ist jedoch nicht nur die ungewöhnliche Anzahl der Bilder. Er ist besonders bemerkenswert, weil er die sichtbaren Spuren der Explosion der Kriegsgewalt trägt. Am Ostermontag, dem 26. März 1945, als sich die Front Handlová näherte, explodierte eine Fliegerbombe während eines Gottesdienstes in der Kirche. Die Gemälde, die sich in der Nähe der Explosion befanden, sind daher an vielen Stellen durch die Druckwelle beschädigt und von Schrapnellen durchlöchert.

Die Entdeckung dieses alten Zeugnisses des Lebens, des Glaubens und des tragischen Schicksals ist erst kürzlich erfolgt. Jahrzehntelang hatte der Kreuzweg vergessen auf dem Dachboden der Kirche geruht. Im Presbyterium der Prager St. Salvator-Kirche an der Karlsbrücke wird der Bilderzyklus zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser vollständigen Form ausgestellt.

Norbert Schmidt, Kurator

 

Der Autor des Kreuzweges von Krickerhau ist Ludwig Schramek aus Banská Štiavnica. Er wurde anlässlich der vollständigen Rekonstruktion des Innenraums
der St. Katharinenkirche im Jahr 1926 geschaffen.
(Quelle: Pfarrchronik in Handlová)

 

Kurator, Entwurf der Installation:
Norbert Schmidt

Produktion:
Martin Staněk, Kateřina Černá

Produktionsassistenz:
Pavel Šimáček

Ausstellungsbau wurde hergestellt von:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

Beleuchtung:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Eine Besichtigung der Intervention außerhalb des regulären Kirchenprogramms kann vereinbart werden bei der Gemeindeassistentin Kateřina Černá: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

Begleitende Programme:
Klára Jirsová und Norbert Schmidt

Kontakt für Medien:
Kurator Norbert Schmidt, Mail: norbertinum@volny.cz

 

Kunstinterventionen und entsprechendes Begleitprogramm entstanden dank der Zusammenarbeit der folgenden Institutionen:

Akademische Pfarrgemeinde Prag
Zentrum für Theologie und Kunst an der Karlsuniversität in Prag
Plattform Dominikánská 8
Römisch-katholische Pfarrei in Handlova, Slowakei
Slowakisches Nationalmuseum – Museum für Karpatendeutsche Kultur

Die Veranstaltung wurde unterstützt von:

Ackermann-Gemeinde
Hauptstadt Prag

 

         

     

 

Begleitendes Programm:

Siehe auch auf der Website der Akademischen Pfarrei Prag, Dominikaner 8 oder des Zentrums für Theologie und Kunst an der KTF UK in Prag. Änderungen vorbehalten.

Gleichzeitig erscheint eine thematische Ausgabe der Zeitschrift Salve 4/2023 über die Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft in der Slowakei.

• Mittwoch, 14. Februar Aschermittwoch – St. Salvator-Kirche
19:00 Uhr Gottesdienst zum Aschermittwoch der Künstler, zelebriert von P. Marek Orko Vácha
20.30 Uhr Präsentation der Fastenintervention Kreuzweg von Krickerhau

• Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr – Dominikaner 8
Peter Benes: Kreuzweg, ohne Bewegung
(Vortrag mit anschließendem Besuch der St. Salvator-Kirche)

• Sonntag, 18. Februar, 15:30 Uhr – St. Salvator-Kirche
Norbert Schmidt: Die dramatische Geschichte der St. Katharinenkirche in Handlova,
einschließlich ihrer Erweiterung durch den Architekten Rudolf Schwarz.
(Vortrag in der Sakristei der St. Salvator-Kirche)

• Sonntag, 18. Februar – St. Salvator-Kirche
20.00 Uhr Messe, zelebriert von Mons. Tomas Halik
Die Pilger aus Handlova (Slowakei) werden in Begleitung ihres Pfarrers P. Andrej Porubský anwesend sein.
21:00 Zweite Einführung in die Fastenintervention.

• Sonntag, 10. März – St. Salvator-Kirche
9:15 Uhr Führung durch den Kreuzweg mit dem Kunsthistoriker Marius Winzeler und dem Kurator Norbert Schmidt.
(nach dem regulären Sonntagsgottesdienst, der um 20:00 Uhr beginnt)

• Donnerstag, 14. März, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Walter Lesch: Auf der Suche nach der verlorenen Friedensethik
(Vortrag in D8 mit anschließendem Besuch der St. Salvator-Kirche)

• März – Kreuzweg-Meditation mit Mons. Tomáš Halík

• Donnerstag, 11. April, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Zeitgenössische Slowakei: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(Podiumsdiskussion in D8 und anschließender Besuch in der St. Salvator-Kirche)

• Donnerstag, 23. Mai, 19:30 Uhr – Dominikánská 8
Sudeten- und Karpatendeutsche: Moderner Katholizismus, Nazifizierung und Vertreibung: Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(Podiumsdiskussion in D8 und anschließender Besuch in der St. Salvator-Kirche)

 

Reaktionen und Zusammenhänge:

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023 

 

Křížová cesta z Krickerhau

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
postní intervence
uvedení: 14. února 2024 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

DEUTSCH

POPELEC UMĚLCŮ 2024

 

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora postní dobu, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátor

 

Autorem Křížové cesty z Krickerhau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

 

V. zastavení
Přinutili Šimona Cyrenského, aby pomohl nésti kříž Ježíši

Na kratičký okamžik objal Pán svůj domov: lásku mateřskou. Nyní musí opět ven. Dvojnásob hořce pociťuje včecku surovost kolem sebe, dvojnásob tíží kříž. Je samoten. Ti, kteří ho milují, jsou bezmocni; ti, kteří by mu mohli pomoci, nechtějí.

Když vojenská stráž vidí, že jeho síly již selhávají, uchopí sedláka, vracejícího se s pole, jménem Šimona, aby pomohl nésti. On však nechce. Je unaven, má hlad, chce jít domů, najíst se a odpočinout si. Nač by dřel tam pro toho buřiče? Brání se, stráž ho musí nutiti. Pak teprve přiloží ruku, jsa rozloben a pobouřen. Jaká to bude pomoc! Ježíš je úplně sám, naprosto sám ve své bídě. Jen Otec je u něho.

*

Pane, tolika lidem jsi pomáhal, nyní Tě všichni opustili. A Ty jsi vytrvalý, za mne, abys byl mi cestou a silou. Proto chci myslet na Šimona z Cyreny, až i já jednou budu v utrpení sám. Jak často vidí ten, který je utlačován, že je opuštěn.

V bolestech sám a bez pomoci. Sám v duševním hoři a nepochopen. A přijde-li k němu se svou bídou, tu mu řekne jeho obličej, jak je nepohodlný. Výraz obličeje a slova praví: „Co je nám do toho.“ Pane, v takových hodinách stůj Ty při mně. Pomoz, abych se se svou samotou smířil a neklesal na mysli.

Ano, už sám od sebe nesmím hned běžet k jiným, musím se učiti dobrovolně vytrvati s Tebou. A uvědomí-li si jednou má duše, že je vlastně každý sám se svou bídou a že se sám s ní musí vypořádati, že na konci života nikdo nikomu pomoci nemůže, potom mi dej pocítit, že jsi vedle mě. Dej mi poznat, že mne Ty neopustíš.

Romano Guardini: Křížová cesta našeho pána a spasitele. Stará říše, 1941.
Přeložil: Dr. V. Sádlo O.Cr.

 

kurátor, návrh instalace:
Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

realizace výstavní konstrukce:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

doprovodné programy:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

 

Postní intervence a související doprovodný program
vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha
Centrum teologie a umění při KTF UK
platforma Dominikánská 8
Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku
Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Akci podpořili:

Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Hlavní město Praha

 

         

     

 

Doprovodný program:

Sledujte také na webových stránkách Akademické farnosti Praha, Dominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora
19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha
20:30 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

• čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora
Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové.
Jeho dramatické dějiny včetně přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.
(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora
20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík
Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.
21:00 Druhé uvedení postní intervence.

• neděle 10. března – kostel Nejsv. Salvátora
21:15 hodin komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

• čtvrtek 14. března 19:30 hodin – Dominikánská 8
Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru
(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• březen – Meditace Křížové cesty s Tomášem Halíkem

• čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání:
Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

 

Ohlasy a souvislosti:

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023 

Letní punkta 2023

podcast na Spotify
season 03

 

Třetí série osobně laděných podcastů opět zve k návštěvě výjimečných a snad i spirituálních míst. Požádali jsme jednotlivé autory – letos Jitka Bret Srbová, Jiří Sádlo, Karol Sidon, Petr Hruška, Magdalena Platzová, Věra Koubová, Jiří Štourač, Jana Šrámková a Sylva Fischerová –, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká. Začínáme 29. června 2023.

Nově jsme pro vás připravili interaktivní MAPU všech dosud zachycených míst.

A nezapomeňte: i první a druhá série je stále věčně aktuální!

Hudba a mix: Jan Trojan
Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt
Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8
vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

LETNÍ PUNKTA 2021, 2022 SPOTIFY

LETNÍ PUNKTA 2021 CTU

LETNÍ PUNKTA 2022 CTU

LETNÍ PUNKTA Dominikánská 8

 


   

 

Vedle Spotify poslouchejte také na Soundcloud, Apple Podcasts a YouTube.

 

epizody:

Jitka Bret Srbová: V zahradě ryzího zření

Jiří Sádlo: Vrchol Milešovky

Karol Sidon: Kamenný klíč

Petr Hruška: Ostravská katedrála

Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

Jana Šrámková: Stražiště

Sylva Fischerová: Olomoucké kašny a Svatý kopeček

K O N E C

Popelec umělců 2023

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 22. února 2023

 

XXVI. Popelec umělců

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

19.00 hodin – Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Zazní postní improvizace Roberta Huga, Jiřího Stivína a Jiřího Hodiny.

20.30 hodin – Uvedení postní intervence Jana Kováříka – Soustředění.
Společně s autorem promluví kurátoři Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

 

 

foto Petr Neubert

 

V pořadí XXVI. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Kurátoři: Klára Jirsová, Norbert Schmidt
Produkce: Martin Staněk
Spolupráce na projektu: Kateřina Černá
Technická spolupráce: Pavel Šimáček

Letošní umělecká intervence vznikla za podpory MČ Prahy 1.

   

 

Jan Kovářík – Rozpínání

umělecká intervence v rámci volného cyklu NIKA 7a
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
březen 2023 – březen 2024

vernisáž a hudební performance
pondělí 27. března 2023 v 19:30 hodin

 

Intervence Jana Kováříka v pražském dominikánském klášteře navazuje na autorovu intervenci Soustředění v akademickém kostele Nejsv. Salvátora. Přes veškerou tvarovou, polohovou i rozměrovou rozdílnost spojuje obě díla jeden podstatný, na první pohled nápadný aspekt. Jako byste u obou intervencí stáli ne před hotovým do všech detailů dopilovaným a promyšleným dílem, ale před bující – snad dokonce organickou? – hmotou, která právě nabírá svůj budoucí tvar, o kterém toho ještě nedokážeme mnoho říci. Jakoby divák byl svědkem zrodu, prvního chvění, počátečních chvil existence něčeho zcela nového, co se právě dere na svět.

Dílo Jana Kováříka na rok obohatí právě prostor, kde se každý týden pořádá nová debata, společné přemýšlení nad celou plejádou aktuálních témat. Lze si jako umělecké dílo pro takové místo přát vůbec něco lepšího? Bujarost současné – chtělo by se říci až kosmické – formy vstupuje do tvořivého dialogu plného napětí jak s historickým barokním interiérem, který je charakterizován podobnou výtvarnou výbušností, tak s tím, co se v sále pravidelně koná.

Rozpínání Jana Kováříka v nice barokního refektáře je dalším počinem v rámci projektu NIKA 7a, který vznikl na prahu dokončení architektonické rekonstrukce této části kláštera. Nejdříve se jednalo jen o niku v přilehlém novém foyeru. Proběhly tu výstavy jednoho díla Jana Merty, Moniky Immrové, Magdaleny Bartákové a Patrika Pelikána. Christian Helwing expandoval do barokního refektáře a ve zpola zazděném, poškozeném traktu vytvořil druhou ČERNOU NIKU. Tohoto místa, včetně Helwingovy konstrukce se pak následně ujal Martin Skalický. Jeho díla ale obsadila i další prostory dominikánského kláštera a nabídla až jakousi novou kontextuální výstavu, která tu díky pandemii přetrvávala déle, než jsme původně plánovali.

Princip střídání uměleckých děl tak v D8 neplánovaně začalo doplňovat i určité organické vrstvení, přelévání, vyrůstání a navazování. Začali jsme zkrátka i zkoušet, kolik toho kulturní platforma s přilehlými prostory unese, aniž bychom ji přehltili, ale naopak posílili jiskření volných meziprostorů. Dokonce i starý výkladec do ulice Jalovcová na čas obsadil Tadeáš Kotrba svým Požárem. Vedle konfrontace s barokní i současnou architekturou tady najednou umělecká díla vstupují i do dialogu mezi sebou navzájem. V D8 najdete aktuálně kříž Josefa Pleskota, madonu s Jezulátkem od Martina Skalického a stále ještě i White Star Christiana Helwinga.

A nyní tedy přibude barevný akord ROZPÍNÁNÍ Jana Kováříka.

 

 

foto Norbert Schmidt

 

Vernisáž intervence Jana Kováříka doprovodí hudební performance mladých skladatelů z pražské HAMU pod vedením Jana Trojana.

V průběhu večera se také přesuneme i do nedalekého akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora, abychom obě Kováříkovy instalace mohli zažít v jejich rozdílnostech i podobnostech v bezprostřední následnosti. Intervence Soustředění potrvá v kostele u Karlova mostu už jen do Velkého Pátku. Rozpínání naopak zůstane u dominikánů po celý jeden rok.

 


kresba Jana Kováříka

 

Jan Kovářík (* 1980) je český sochař. Studia absolvoval u Jindřicha Zeithammla na pražském AVU. V roce 2020 realizoval Pomník Marie Terezie v Praze a vstoupil tak do povědomí i širší veřejnosti. Ze samostatných výstav poslední doby jsou důležité například: 2022 Deforma 08, (A)VOID Floating Gallery Praha; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí; 2021 CAST OFF, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22.6”E, Andělská Hora u Chrastavy; 2020  COLORBOND, GHMP – Trojský zámek, Praha. U Nejsvětějšího Salvátora nevystavuje Jan Kovářík poprvé, účastnil se zde už skupinové výstavy SVOZ 12 v roce 2010. Další informace najdete na jankovarik.art.

 

kurátoři:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Prohlídku intervence mimo pravidelný program platformy D8
lze domluvit zde.

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Pořádá Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK
a HAMU v Praze.

Letošní uměleckou intervenci podpořila MČ Praha 1.
Spolupráce s Akademickou farností Praha.