Letní punkta 2023

podcast na Spotify
season 03

 

Třetí série osobně laděných podcastů opět zve k návštěvě výjimečných a snad i spirituálních míst. Požádali jsme jednotlivé autory – letos Jitka Bret Srbová, Jiří Sádlo, Karol Sidon, Petr Hruška, Magdalena Platzová, Věra Koubová, Jiří Štourač, Jana Šrámková a Sylva Fischerová –, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká. Začínáme 29. června 2023.

Nově jsme pro vás připravili interaktivní MAPU všech dosud zachycených míst.

A nezapomeňte: i první a druhá série je stále věčně aktuální!

Hudba a mix: Jan Trojan
Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt
Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8
vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

LETNÍ PUNKTA 2021, 2022 SPOTIFY

LETNÍ PUNKTA 2021 CTU

LETNÍ PUNKTA 2022 CTU

LETNÍ PUNKTA Dominikánská 8

 


   

 

Vedle Spotify poslouchejte také na Soundcloud, Apple Podcasts a YouTube.

 

epizody:

Jitka Bret Srbová: V zahradě ryzího zření

Jiří Sádlo: Vrchol Milešovky

Karol Sidon: Kamenný klíč

Petr Hruška: Ostravská katedrála

Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

Jana Šrámková: Stražiště

Sylva Fischerová: Olomoucké kašny a Svatý kopeček

K O N E C

Popelec umělců 2023

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 22. února 2023

 

XXVI. Popelec umělců

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

19.00 hodin – Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Zazní postní improvizace Roberta Huga, Jiřího Stivína a Jiřího Hodiny.

20.30 hodin – Uvedení postní intervence Jana Kováříka – Soustředění.
Společně s autorem promluví kurátoři Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

 

 

foto Petr Neubert

 

V pořadí XXVI. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Kurátoři: Klára Jirsová, Norbert Schmidt
Produkce: Martin Staněk
Spolupráce na projektu: Kateřina Černá
Technická spolupráce: Pavel Šimáček

Letošní umělecká intervence vznikla za podpory MČ Prahy 1.

   

 

Jan Kovářík – Rozpínání

umělecká intervence v rámci volného cyklu NIKA 7a
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
březen 2023 – březen 2024

vernisáž a hudební performance
pondělí 27. března 2023 v 19:30 hodin

 

Intervence Jana Kováříka v pražském dominikánském klášteře navazuje na autorovu intervenci Soustředění v akademickém kostele Nejsv. Salvátora. Přes veškerou tvarovou, polohovou i rozměrovou rozdílnost spojuje obě díla jeden podstatný, na první pohled nápadný aspekt. Jako byste u obou intervencí stáli ne před hotovým do všech detailů dopilovaným a promyšleným dílem, ale před bující – snad dokonce organickou? – hmotou, která právě nabírá svůj budoucí tvar, o kterém toho ještě nedokážeme mnoho říci. Jakoby divák byl svědkem zrodu, prvního chvění, počátečních chvil existence něčeho zcela nového, co se právě dere na svět.

Dílo Jana Kováříka na rok obohatí právě prostor, kde se každý týden pořádá nová debata, společné přemýšlení nad celou plejádou aktuálních témat. Lze si jako umělecké dílo pro takové místo přát vůbec něco lepšího? Bujarost současné – chtělo by se říci až kosmické – formy vstupuje do tvořivého dialogu plného napětí jak s historickým barokním interiérem, který je charakterizován podobnou výtvarnou výbušností, tak s tím, co se v sále pravidelně koná.

Rozpínání Jana Kováříka v nice barokního refektáře je dalším počinem v rámci projektu NIKA 7a, který vznikl na prahu dokončení architektonické rekonstrukce této části kláštera. Nejdříve se jednalo jen o niku v přilehlém novém foyeru. Proběhly tu výstavy jednoho díla Jana Merty, Moniky Immrové, Magdaleny Bartákové a Patrika Pelikána. Christian Helwing expandoval do barokního refektáře a ve zpola zazděném, poškozeném traktu vytvořil druhou ČERNOU NIKU. Tohoto místa, včetně Helwingovy konstrukce se pak následně ujal Martin Skalický. Jeho díla ale obsadila i další prostory dominikánského kláštera a nabídla až jakousi novou kontextuální výstavu, která tu díky pandemii přetrvávala déle, než jsme původně plánovali.

Princip střídání uměleckých děl tak v D8 neplánovaně začalo doplňovat i určité organické vrstvení, přelévání, vyrůstání a navazování. Začali jsme zkrátka i zkoušet, kolik toho kulturní platforma s přilehlými prostory unese, aniž bychom ji přehltili, ale naopak posílili jiskření volných meziprostorů. Dokonce i starý výkladec do ulice Jalovcová na čas obsadil Tadeáš Kotrba svým Požárem. Vedle konfrontace s barokní i současnou architekturou tady najednou umělecká díla vstupují i do dialogu mezi sebou navzájem. V D8 najdete aktuálně kříž Josefa Pleskota, madonu s Jezulátkem od Martina Skalického a stále ještě i White Star Christiana Helwinga.

A nyní tedy přibude barevný akord ROZPÍNÁNÍ Jana Kováříka.

 

 

foto Norbert Schmidt

 

Vernisáž intervence Jana Kováříka doprovodí hudební performance mladých skladatelů z pražské HAMU pod vedením Jana Trojana.

V průběhu večera se také přesuneme i do nedalekého akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora, abychom obě Kováříkovy instalace mohli zažít v jejich rozdílnostech i podobnostech v bezprostřední následnosti. Intervence Soustředění potrvá v kostele u Karlova mostu už jen do Velkého Pátku. Rozpínání naopak zůstane u dominikánů po celý jeden rok.

 


kresba Jana Kováříka

 

Jan Kovářík (* 1980) je český sochař. Studia absolvoval u Jindřicha Zeithammla na pražském AVU. V roce 2020 realizoval Pomník Marie Terezie v Praze a vstoupil tak do povědomí i širší veřejnosti. Ze samostatných výstav poslední doby jsou důležité například: 2022 Deforma 08, (A)VOID Floating Gallery Praha; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí; 2021 CAST OFF, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22.6”E, Andělská Hora u Chrastavy; 2020  COLORBOND, GHMP – Trojský zámek, Praha. U Nejsvětějšího Salvátora nevystavuje Jan Kovářík poprvé, účastnil se zde už skupinové výstavy SVOZ 12 v roce 2010. Další informace najdete na jankovarik.art.

 

kurátoři:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Prohlídku intervence mimo pravidelný program platformy D8
lze domluvit zde.

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Pořádá Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK
a HAMU v Praze.

Letošní uměleckou intervenci podpořila MČ Praha 1.
Spolupráce s Akademickou farností Praha.

 

 

 

 

Petr Hruška, Pavla Kolmačka a Jitka N. Srbová
Jan Trojan a hudba HAMU
OVÁL 07 – večery současné poezie a hudby

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)
středa 8. března od 19: 30 hodin

 

Čtení z nejnovějších textů Petra Hrušky, Pavla Kolmačky a Jitky N. Srbové
doprovodí současná hudba v provedení studentů HAMU pod vedením Jana Trojana.

Večerem provází Anna Beata Háblová.

Petr Hruška vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Vydal sbírky básní Obývací nepokoje (1995), Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007), Darmata (2012) a soubor tří prvních sbírek doplněný o soubor prozaických textů Odstavce pod souhrnným názvem Zelený svetr (2004). Za sbírku Darmata mu byla udělena Státní cena za literaturu 2013.

Pavel Kolmačka vystudoval elektrotechniku a religionistiku. Vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos (KDM a Výtvarná společnost KRUH, 1994; Kalich, 1996), Viděl jsi, že jsi (Petrov, 1998), Moře (Triáda, 2010) a Wittgenstein bije žáka (Triáda, 2014) a deníkovou prózu Jedna věta (Revolver Revue, 2012).

Jitka N. Srbová, vlastním jménem Jitka Bret Srbová. Básnířka, redaktorka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně byly zařazeny do antologie Nejlepší české básně (2012, 2015 a 2017) a přeloženy do několika evropských jazyků.

 

Pořádá Dominikánská 8, HAMU a Centrum teologie a umění při KTF UK.

  

 

 

Jan Kovářík – Soustředění

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa 2023
uvedení: 22. února 2023 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

POPELEC UMĚLCŮ 2023

 

Intervence do akademického barokně vyzdobeného kostela opět rozehraje mnohovrstevnatou hru dialogů, odkazů a asociací. Budou ji tvořit desítky bílých segmentů různých nízkých kuželovitých až kapkovitých tvarů. Presbytář zaplaví tvarově těkavá, rozvibrovaná hladina, která zkoncentruje pozornost do těžiště posvátného prostoru. Při druhém pohledu, který vyžaduje cestu návštěvníka do nitra chrámu, se vyjeví i síťová struktura díla odkazující k bazálním pletivům organických i duchovních vztahů. Ne náhodou je intervence plánována na postní dobu, která v běhu církevního roku zdůrazňuje potřebu ztišení, zklidnění, koncentrace – soustředění na podstatné roviny života a důležitost zdravých mezilidských vztahů.

Během postní doby doplní salvátorské Soustředění v blízkém dominikánském klášteře – v platformě Dominikánská 8 – komplementární intervence od Jana Kováříka s názvem Rozpínání.

Připravujeme doprovodné akce nejen v akademickém kostele, ale i u pražských dominikánů. Chystáme mimo jiné procházku, která propojí obě současná kulturně aktivní místa pražského Starého Města.

 

foto Petr Neubert

 

Jan Kovářík (* 1980) je český sochař. Studia absolvoval u Jindřicha Zeithammla na pražském AVU. V roce 2020 realizoval Pomník Marie Terezie v Praze a vstoupil tak do povědomí i širší veřejnosti. Ze samostatných výstav poslední doby jsou důležité například: 2022 Deforma 08, (A)VOID Floating Gallery Praha; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí; 2021 CAST OFF, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22.6”E, Andělská Hora u Chrastavy; 2020  COLORBOND, GHMP – Trojský zámek, Praha. U Nejsvětějšího Salvátora nevystavuje Jan Kovářík poprvé, účastnil se zde už skupinové výstavy SVOZ 12 v roce 2010. Další informace najdete na jankovarik.art.

 

kurátoři:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořila MČ Praha 1.
Spolupráce s platformou Dominikánská 8.

 

   

 

Ohlasy a souvislosti:

Norbert Schmidt: Umění jako šibolet?
Promluva na Popelci umělců v kostele Nejsv. Salvátora u příležitosti umělecké intervence Jana Kováříka
Christnet 28. února 2023

Rozhovor s Janem Kováříkem
Salvatore 179, březen 2023

Současné umění a chrámové postní impulzy
Katolický týdeník 2023/10, 7. března 2023

Chce to monumentální, čistou věc, řekl si sochař Jan Kovářík a vyrobil pomník Marii Terezii. Jeho práci inspiruje hlavně příroda
Český rozhlas Vltava, Vizitka 20. března 2023 

Jan Kovářík – Rozpínání
Dominikánská 8
27. března 2023

Básníci pro Ukrajinu
mimořádný OVÁL
večer současné poezie a hudby

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)
čtvrtek 7. dubna 2022 v 19.30 hod

 

Múzy ve válce nemlčí. Benefiční autorské čtení aktuálních básní s doprovodem současné hudby studentů HAMU pod vedením Jana Trojana. Výtěžek akce bude věnován na pomoc Ukrajině prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví a organizace Člověk v tísni. Moderuje Klára Jirsová.

 

Adam Borzič je český básník chorvatsko-českého původu, překladatel, publicista a terapeut, šéfredaktor časopisu Tvar. V posledních letech vydal sbírky Orfické linie, Západo-východní zrcadla, Šišky za úsvitu se lstivě smějí, Legendy.

Anna Beata Háblová je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Marie Iljašenko je česká básnířka, spisovatelka a redaktorka ukrajinského původu. Publikovala básnické sbírky Osip míří na jih, Sv. Outdoor. Pravidelně publikuje v literárních časopisech.

Julia Kručak je ukrajinská básnířka, spisovatelka, výtvarnice, zakladatelka dobročinného fondu pro onkologicky nemocné, koučka, matka dvou dětí. Žije v Kyjevě. Autorka básnické sbírky Peredčuttja domu (Předtucha domova), za kterou obdržela cenu Smoloskyp, a knihy esejí. Toho času na tvůrčím stipendiu v Praze. Přijela v zapůjčených šatech, jen s pyžamem a dětmi. Její básně zazní v originále a v překladu Marie Iljašenko.

Můžete přispět na účet ukrajinského velvyslanectví na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 304452700/0300

 

Poetické večery současné poezie a hudby u pražských dominikánů pořádá platforma Dominikánská 8, HAMU a Centrum teologie a umění.

Vede Anna Beata Háblová.

facebook

  

 

 

Jaromír Typlt a Marek Kimei Matvija
OVÁL 04 – večery současné poezie a hudby

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)
středa 28. listopadu 2018 v 19.30 hodin

 

Jaromír Typlt (* 1973) je básník, esejista, výtvarný teoretik a performer. Žije v Praze a v Nové Pace. Knihy poezie a próz vydává od 90. let, naposledy Stisk (2007) a Za dlouho (2016). Experimentuje i v oblasti zvukové poezie (CD Škrábanice s Michalem Ratajem, 2014). Je autorem výtvarné monografie Ladislav Zívr (2013).

Marek Kimei Matvija je mistrem hry na původem japonskou bambusovou flétnu shakuhachi. Japonskou tradiční hudbu studuje pod vedením mistra Mitsuhashiho Kifu.

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

Pořádá Dominikánská 8, HAMU a Centrum teologie a umění při KTF UK.

facebook

 

S. Fischerová, A. B. Háblová
M. Kyšperský a hudba HAMU
OVÁL 06 – večery současné poezie a hudby

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)
čtvrtek 1. prosince od 19. 30 hodin

 

Čtení z nejnovějších textů A. B. Háblové, S. Fischerové a M. Kyšperského, které doprovodí současná hudba v provedení studentů HAMU pod vedením M. Nejtka:

Michal Prokop – flétna
Jan Jirucha – trombón, baskřídlovka
Chao Tzu Han – melodika
Matyáš Meinczinger – melodika, zobcová flétna
Juraj Gažmerčík – kytara
Markéta Labusová – housle
Csenge Mihalicza – syntezátor
Olga Pasek – syntezátor
Filip Tománek – bicí nástroje
Haštal Hapka – akordeon
Michal Nejtek – dirigent

Sylva Fischerová
je básnířka, prozaička a klasická filoložka (působí na Ústavu klasické filologie FF UK). Je autorkou jedenácti básnických sbírek, píše také povídky, romány a knihy pro děti. V poslední době vydala například sbírky povídek Tisíce plošin a Pasáž a sbírky básní Kostel pro kuřáky či Světový orloj.

Anna Beata Háblová
je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Martin Evžen Kyšperský
je básník a hudebník, frontman a hlavní autor repertoáru kapely Květy. Knižně vydal sbírku básní Marťanské lodě a
sbírku písňových textů a záznamů snů Ztracení kamarádi .

Michal Nejtek
je hudební skladatel. Přes deset let byl klavíristou a dramaturgem Agon Orchestra, jeho skladby pravidelně uvádí např. Orchestr Berg či Ensemble MoEns. Věnuje se hudbě pro divadlo . Jako pedagog působí na katedře skladby na HAMU.

 

Poetické večery současné poezie a hudby u pražských dominikánů pořádá platforma Dominikánská 8, HAMU a Centrum teologie a umění.

Vede Anna Beata Háblová.

facebook

  

 

Jak mluvit o architektuře?

pondělí 7. listopadu od 19:30 hodin
Dominikánská 8, barokní refektář
Jalovcová 2

panelová debata u příležitosti
uvedení knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019
a výstavy v Museu Kampa

Karolina Jirkalová, Josef Pleskot, Norbert Schmidt a Jana Tichá
moderuje Petr Vizina

 

 

U příležitosti výstavy Josef Pleskot: Města v Museu Kampa a autorových 70. narozenin se v pražském dominikánském klášteře uskuteční – kvůli pandemii odložené – uvedení obsáhlého výboru z rozhovorů, které tento významný český architekt poskytl mezi lety 1989-2019 (nakladatelství Arbor Vitae 2021). Rozhovory reflektují nejen třicetiletý vývoj jednoho tvůrce, ale představují i obsáhlou sondu do nedávných dějin české architektury. V rozhovorech se neustále vrací otázky po vztahu architektury a společnosti, vztahu stavby a jejího širšího kontextu, otázky veřejného prostoru nebo schopnosti současné architektury dotvářet a rozvíjet historické dědictví. Zároveň je rozhovorům společné i hledání srozumitelného jazyka, který by přemýšlení o architektuře všem dobře zprostředkoval. Otázka „Jak mluvit a psát o architektuře?“ bude také hlavním tématem chystané panelové diskuze. V první části večera budou o jejích o širších souvislostech debatovat kritičky a teoretičky architektury Karolina Jirkalová a Jana Tichá, v druhé části večera se k nim připojí Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Večerem provází Petr Vizina.

Debatní večer se koná ve spolupráci s Museem Kampa, které pořádá výstavu Josef Pleskot: Města (5/11 2022 – 12/2 2023). Spolupořadatelem večera je též nakladatelství Arbor Vitae.

 

 

Karolina Jirkalová (* 1976) je historička architektury, kritička a editorka. Absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze (2003) a doktorské studium na UMPRUM (2022). V letech 2003–2005 pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, od roku 2007 je redaktorkou časopisu Art Antiques, kde se věnuje především architektonické kritice. Editorsky či autorsky se podílela na publikacích Architekti Sial (2008), Texty o architektuře 2006–2009, Matadoři / Junioři (2010), Paneláci 1 a 2 (2016 a 2017), Budoucnost je skryta v přítomnosti, či knize Architektura a česká politika 1948‒1989 (2021). V roce 2019 vydala spolu s architektem Ondřejem Duškem knihu pro děti K čemu jsou architekti. Spolu s Norbertem Schmidtem je editorkou knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019.

Josef Pleskot (* 1952) je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera, kde se představení knihy rozhovorů bude odehrávat.

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Spolu s Karolinou Jirkalovou je editorem knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019.

Jana Tichá (* 1964) je teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině, další oblastí jejího zájmu jsou přesahy architektury a výtvarného umění. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a stejnojmenného časopisu, zaměřeného na moderní a současnou architekturu. Autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny, jako editorka připravila několik tematických čítanek architektonické teorie. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

 

Tadeáš Kotrba – Požár

instalace do výkladce dominikánského kláštera
Dominikánská 8, Jalovcová ulice č.2
září 2022 – březen 2023

 

Tadeáš Kotrba pojednal všechna tři okna nejstaršího dochovaného výkladce v parteru dominikánského kláštera. Do centra umístil modelletto sochy svého otce Maria Kotrby (1959-2011), jež doplnil v pozadí velkým jasně oranžovým obrazem. V postranních výlohách naznačil prořezáním plochy z papírové vykrývací pásky hustý les. Malý bílý model Maria Kotrby vznikl v rámci přípravy na monumentální sochu sv. Kryštofa, která dnes stojí u dálničního obchvatu nedaleko Olomouce. Postava v klášterní vitríně ale nenese malého Ježíška jako ta olomoucká, nýbrž tři laně. Zachraňuje je před ničivým požárem, jak snad naznačuje nová instalace? Je to vůbec Kryštof, koho tu máme před sebou? Nevíme. Každopádně postava pospíchá a dívá se na nás.

Tadeáš Kotrba se ve svém díle přiznaně konfrontuje s dílem svého zesnulého otce a zasazuje ho do nových kontextů. Na turisticky rušné ulici v centru Prahy před námi otevírá jakýsi novodobý retábl – triptych, který nastavuje zrcadlo i mnohým našim aktuálním krizím a běsům.

Instalace Tadeáše Kotrby v Jalovcové ulici vznikla jako první spolupráce platformy Dominikánská 8 a galerií Jilská 14 v rámci sousedských slavností Zažít město jinak 2022. Galerie Jilská 14 pořádá od 5. srpna do 24. září 2022 výstavu obrazů Tadeáše Kotrby s názvem Rinascimento.

 

kurátor instalace: Klára Jirsová

pořádá:
Dominikánská 8
ve spolupráci s galerií Jilská 14
a Centrem teologie a umění při KTF UK   

 

 

 

Tadeáš Kotrba (*1986) je malíř. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté v roce 2012  studoval na Akademii výtvarných umění v Praze nejdříve v ateliéru Jiřího Lindovského Grafika I; pak v ateliéru hostujícího pedagoga Jana Merty; studium zakončil v ateliéru Michaela Rittsteina Malba III. V roce 2011 absolvoval stáž na Central Saint Martins College of Art and Design v Londýně. Ilustroval několik knih pro nakladatelství Meander. Ve své tvorbě pracuje s figurálními a krajinnými motivy. Vystavuje doma i v zahraničí.

 

 

 


foto: Norbert Schmidt