Jan Kovářík – Soustředění

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa 2023
uvedení: 22. února 2023 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

POPELEC UMĚLCŮ 2023

 

Intervence do akademického barokně vyzdobeného kostela opět rozehraje mnohovrstevnatou hru dialogů, odkazů a asociací. Budou ji tvořit desítky bílých segmentů různých nízkých kuželovitých až kapkovitých tvarů. Presbytář zaplaví tvarově těkavá, rozvibrovaná hladina, která zkoncentruje pozornost do těžiště posvátného prostoru. Při druhém pohledu, který vyžaduje cestu návštěvníka do nitra chrámu, se vyjeví i síťová struktura díla odkazující k bazálním pletivům organických i duchovních vztahů. Ne náhodou je intervence plánována na postní dobu, která v běhu církevního roku zdůrazňuje potřebu ztišení, zklidnění, koncentrace – soustředění na podstatné roviny života a důležitost zdravých mezilidských vztahů.

Během postní doby doplní salvátorské Soustředění v blízkém dominikánském klášteře – v platformě Dominikánská 8 – komplementární intervence od Jana Kováříka s názvem Rozpínání.

Připravujeme doprovodné akce nejen v akademickém kostele, ale i u pražských dominikánů. Chystáme mimo jiné procházku, která propojí obě současná kulturně aktivní místa pražského Starého Města.

 

foto Petr Neubert

 

Jan Kovářík (* 1980) je český sochař. Studia absolvoval u Jindřicha Zeithammla na pražském AVU. V roce 2020 realizoval Pomník Marie Terezie v Praze a vstoupil tak do povědomí i širší veřejnosti. Ze samostatných výstav poslední doby jsou důležité například: 2022 Deforma 08, (A)VOID Floating Gallery Praha; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí; 2021 CAST OFF, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22.6”E, Andělská Hora u Chrastavy; 2020  COLORBOND, GHMP – Trojský zámek, Praha. U Nejsvětějšího Salvátora nevystavuje Jan Kovářík poprvé, účastnil se zde už skupinové výstavy SVOZ 12 v roce 2010. Další informace najdete na jankovarik.art.

 

kurátoři:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořila MČ Praha 1.
Spolupráce s platformou Dominikánská 8.

 

   

 

Ohlasy a souvislosti:

Norbert Schmidt: Umění jako šibolet?
Promluva na Popelci umělců v kostele Nejsv. Salvátora u příležitosti umělecké intervence Jana Kováříka
Christnet 28. února 2023

Rozhovor s Janem Kováříkem
Salvatore 179, březen 2023

Současné umění a chrámové postní impulzy
Katolický týdeník 2023/10, 7. března 2023

Chce to monumentální, čistou věc, řekl si sochař Jan Kovářík a vyrobil pomník Marii Terezii. Jeho práci inspiruje hlavně příroda
Český rozhlas Vltava, Vizitka 20. března 2023 

Jan Kovářík – Rozpínání
Dominikánská 8
27. března 2023