Podlipnické kostely –
– minulost bez budoucnosti?

mezinárodní konference

7. – 10. července 2022

hrad Lipnice
kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici
a sv. Markéty v Loukově

na konferenci navazuje Svatomarkétská pouť v Loukově

KNIHA PODLIPNICKÉ KOSTELY
studie, úvahy, dokumenty

 

Mezinárodní konference Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti? si klade za cíl rekapitulovat minulost a současnost i nastínit možnou budoucnost jedinečného souboru gotických svatyň, které v uplynulých letech nepřehlédnutelně vstoupily do povědomí široké veřejnosti pod pojmem podlipnické kostely.

Co jsou to podlipnické kostely a jak se za uplynulých dvacet let proměnily? Jak středověké venkovské kostely v 21. století dobře využít? Jak jim vdechnout nový život? Jak citlivě skloubit staré a nové? To budou hlavní otázky letního setkání, které bude zahrnovat témata na pomezí obecné historie, dějin umění a památkové péče, ale také architekturu, liturgii či historickou a současnou hudbu. Setkání se zúčastní jak přední odborníci ze zahraničí, tak i odborníci domácí. Součástí konference bude zvuková hudební performance pod vedením skladatele Jana Trojana.

Chrámy sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově postavené ve 14. století jsou unikátní z více důvodů: Všechny tři byly v průběhu staletí jen minimálně přestavovány a upravovány. Ve všech se dochovaly původní nástěnné malby. Kostely se staly neodmyslitelnou součástí krajiny kolem hradu Lipnice a své stopy nesmazatelně otiskly i do mapy obecně kulturní, stejně jako do každodenního života místních obyvatel.

Přihlásit na konferenci se můžete na adrese: www.podlipnickekostely.cz

 

foto Petr Neubert

 

PROGRAM:

čtvrtek 7. července 2022 – hrad Lipnice

večer 16:00 – 18:00 hodin
Přátelé podlipnických kostelů
Líza Faktorová, Marek Hanzlík, Magdalena Schmidtová
Proč tu káru už roky táhneme?
Miloš Doležal
Trojice gotických kostelíků v české poezii a výtvarném umění

pátek 8. července 2022 – hrad Lipnice a kostel v Řečici 

dopolední blok na hradě Lipnici 9:30 – 12:30 hodin
Marek Hanzlík
Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí
Marius Winzeler
Ve stínu hradu – gotické patronátní kostely v rodinné síti
Příklady ze středního Saska
Bibiana Pomfyová
Podlipnické kostoly a ich slovenské paralely
Filip Srovnal
Posvátný prostor v průběhu staletí
Poznámky k proměnám vnitřního zařízení podlipnických kostelů
debata

odpolední blok na hradě Lipnici 13:30 – 16:30 hodin
David Eben
Ecclesia collegiata in castro Lipnicz
Liturgický program středověkých kapitul a jeho aplikace na Lipnici
debata
Jan Trojan
Sonický vykřičník u cesty mezi poli
zvuková krajina kostela sv. Markéty v Loukově a její proměny
Tomáš Petráček
Pohané, polopohané nebo křesťané?
K fenoménu christianizace středověké společnosti
a současnému využití podlipnických kostelů
Norbert Schmidt
Pootevřený prostor
debata

večerní zastavení v kostele v Řečici – cca 17:00 hodin
Miloš Sládek
Řečice, Řečička, zde jsou lidé řeční, ale já budu jináč mluvit
aneb Pozoruhodné barokní kázání z řečického kostela
a lipnická farnost na začátku 18. století

sobota 9. července 2022 – hrad Lipnice a podlipnické kostely

dopolední blok na hradě Lipnici 9:30 – 10:30 hodin
Miloslav Hanzl
Dvacet let postupné stavebně technické záchrany a prezentace podlipnických kostelů
Michal Šelemba
Konzervace a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Markéty v Loukově
debata

prohlídka podlipnických kostelů
Jan Fiřt, Jan Dientsbier
Středověké nástěnné malby v podlipnických kostelích
v jejich uměleckohistorickém a památkovém kontextu
Řečice cca 11:00 hodin
Loukov 14:00 hodin
Dolní Město – 15:30 hodin

Norbert Schmidt, Jan Rückl
Úprava liturgického prostoru kostela v Dolním Městě
Jan Trojan, Mélusine de Pas
PROMĚNY UVNITŘ
Zvuková performance pro ozvučený plech a violu da gamba

 


foto Petr Neubert

 

SVATOMARKÉTSKÁ POUŤ V LOUKOVĚ
neděle 10. července 2022

10:00 hodin
poutní mše svatá v Loukově – celebruje Tomáš Petráček
11:00 hodin
komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově
14:30 hodin
Jan Trojan a kol.
PROMĚNY MEZI KLASY
Zvuková procházka a intervence v krajině bývalého Loukova
Meziklasí, Loukov

 


foto Petr Neubert

 

Mezinárodní konferenci pořádají:
Přátelé podlipnických kostelů
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Lipnice nad Sázavou,
Centrem teologie a umění při KTF UK a Národním památkovým ústavem

Konferenci podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, obec Dolní Město, soukromí dárci

Mediální partneři:
PROPAMÁTKY, Týdeník Cesta Vysočinou

Kontakt:
podlipnickekostely@gmail.com

Facebook:
@podlipnickekostely

 


foto Petr Neubert