Bílá hora 2014
Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
program akcí

V souvislosti s uměleckou intervencí – dočasnou úpravou hrobu padlých v osudové bitvě 8. listopadu 1620 na Bílé hoře, který se dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné, bude na Bílé hoře a jinde v Praze probíhat volné pásmo různých k tématu se vážících setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek a přednášek.

Záštitu nad Bílou horou 2014 převzali ministr kultury České republiky Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference.

Smysl pásma setkání spočívá ve společné reflexi minulosti, tázání po dnešním významu a vůbec povědomí o události, která byla vnímána po staletí rozporuplněji než kdejaká jiná událost našich dějin. Nemělo by ale jít jen o minulost. Pohled by měl být upřen i do budoucnosti, k otázkám dnešní české identity, k možnostem interkonfesní spolupráce ve veřejném prostoru a k otevřenosti různorodým novým interpretacím a novým souvislostem.

Níže uvedený program se bude postupně upřesňovat. Sledujte tedy, prosíme, aktuální stav.

 

Ekumenická bohoslužba
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 7. září 2014 v 18:00 hodin
předsedající:
Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické
Václav Malý, pomocný biskup pražský
oficiální zahájení

Marie Nechvátalová: Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela
interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 17. září 2014, 19:30 hodin

Hexameron
scénický koncert studentů DAMU, HAMU a VŠE
v rámci projektu KNOWtilus 2014
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 8. října 2014 ve 20:00 hodin

Jak má vypadat hrob?
debatní setkání s
Patrikem Háblem, Michalem Ratajem a Norbertem Schmidtem

autory dočasné úpravy hrobu – umělecké intervence
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 15. října 2014 v 19:30 hodin

Prof. Jan Royt: Panna Maria Vítězná v Praze a v Římě
chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko
přednáška s komentovanou prohlídkou
Karmelitská 385/9
středa 22. října 2014 v 19:00 hodin

Bílá hora a česká identita
Peter Morée a Tomáš Petráček
debatní setkání
barokní refektář – Dominikánská 8
Jilská 7A, Praha 1
čtvrtek 30. října 2014 v 19:30 hodin

Jak se dnes dívat na Bílou horu?
debatní večer s Tomášem Petráčkem
akademický kostel Nejsv. Salvátora
úterý 4. listopadu v 20:00 hodin
(bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

Martin Bedřich: Bílá hora v literatuře
„literárně-duchovní meditace“
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 5. listopadu 2014 v 19:30 hodin

Ekumenická bohoslužba
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
sobota 8. listopadu 2014 v 18:00 hodin
výročí bitvy na Bílé hoře
předsedající:
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Aleš Nosek: tradiční varhanní koncert k výročí bitvy na Bílé hoře
poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 9. listopadu v 19:30 hodin

 

foto © Petr Neubert

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského
mail: Ales.Pistora@apha.cz
tel.: 724 882 842

 

Záštitu poskytli:
Daniel Herman, ministr kultury České republiky
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Pořádající instituce:
Opatství Venio na Bílé hoře
Centrum teologie a umění při KTF UK

Spolupracující instituce:
Městská část Praha 17
Akademická farnost Praha u Nejsv. Salvátora
Arcibiskupství pražské
Benediktinské arciopatství v Břevnově
Českobratrská církev evangelická
Dominikánská 8 – Řád dominikánů
Ekumenická rada církví
Řád bosých karmelitánů – kostel Panny Marie Vítězné
teologická revue Salve
UMPRUM Praha

 

BÍLÁ HORA 1999 – DOKUMENT (pdf ke stažení)
Proslovy kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, biskupa Slezské církve evangelické Vladislava Volného a poselství předsedy Ekumenciké rady církví v České republice Pavla Smetany a předsedy Centrálního výboru Velkého jubilea roku 2000 kardinála Rogera Etchegaraye z Říma, které zazněly 7. listopadu 1999 při ukládání ostatků 42 padlých mužů a 2 žen na Bílé hoře.

 

Ohlasy a souvislosti:

Aleš Pištora: Bílá hora 2014
Arcibiskupství pražské, 18. srpna 2014

Kulturní a ekumenický projekt má oživit debatu o Bílé hoře
Christnet, 27. srpna 2014

Aleš Pištora: Současné umění na hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře
Arcibiskupství pražské, 28. srpna 2014

Na Bílé hoře připomenou bitvu
Katolický týdeník 36, 2.-8. září 2014, s. 2.

Michal Rataj: Otevřenost je dobrá ctnost
Rozhovor vedla Dina Šnejdarová
Dinin nevyvážený blog, 3. září 2014

Uměleckou úpravou hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře začne kulturní a ekumenický projekt
novinky.cz, 3. září 2014

TZ: Bílá hora 2014
artalk.cz, 4. září 2014

Aleš Pištora: Kulturní projekt oživí debatu o Bílé hoře
Arcibiskupství pražské, 5. září 2014

Nový pomník na Bílé hoře
Události v kultuře, Česká televize ART, 7. září 2014, 20:00 hodin

Bílá hora dráždí i po 400 letech, padlí mají nový pomník
Česká televize 24, 7. září 2014, 22:00 hodin

Projekt Bílá hora 2014 má otevřít debatu o významu bělohorské bitvy
Pražský patriot, 7. září 2014

Začíná debata o významu bitvy na Bílé hoře. Hlavní slovo bude mít kardinál Vlk
Parlamentní listy, 7. září 2014

Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě na Bílé hoře
Českobratrská církev evangelická, 8. září 2014

Martina Schneibergová: Projekt „Weißer Berg 2014“ eröffnet
Debatte über Bedeutung der Schlacht von 1620
Radio Praha, 8. září 2014

Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
Radio Proglas, 8. září 2014

Helena Smolová: Ekumenická bohoslužba zahájila bělohorský podzim
Pražská diecéze Církve československé husitské, 10. září 2014

Lukáš Jirsa: Bílá hora 2014
televize Noe, Zpravodajské Noeviny, 11. září 2014, 06:10

Adriena Krobová: Projekt Bílá hora 2014: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
Český rozhlas Radiožurnál, 13. září 2014

Helena Zdráhalová:
Umělecká intervence na Bílé hoře upozorňuje na dnešní souvislosti tragické bitvy
iForum, 18. září 2014

Hexameron
Česká televize 24, Studio 6, 28:14, 10. října 2014 

Marta Kloučková:
Magická premiéra site specific performance Hexameron nadchla diváky
Novinky.cz, 13. října 2014

Adriana Krobová a Teresie Bečková: Tváře smíření
Český rozhlas, Vltava, 2. listopadu 2014

Aleš Pištora: Bílá Hora 2014 – závěrečná bohoslužba
Arcibiskupství pražské, 3. listopadu 2014

Adriana Krobová: Civilizace: Bílá hora v proměnách
Český rozhlas Plus, Leonardo, 7. listopadu 2014

David Hertl: Jak temné bylo temno? Bílá hora je drama, ale nikoli národní tragédie
Český rozhlas Plus, 8. listopadu 2014

Ekumenickou bohoslužbou na místě bitvy bude dnes završen projekt Bílá hora 2014
Parlamentní listy, 8. listopadu 2014

Bílá hora 2014
Artmix, Česká televize, 16. listopadu 2014

Michael Otřísal: Bílá hora
Česká televize, Křesťanský magazín, 16. litopadu 2014