Hexameron
dílo šesti v klášteře na Bílé hoře

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 8. října ve 20:00 hodin

Ve středu 8. října ve 20:00 hodin v klášteře na Bílé hoře publikum uvidí a uslyší site specific performance Hexameron. Představení, které je součástí kulturního pásma Bílá hora 2014 / Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?, připravil tým studentů AMU a VŠE Praha.

„Název, který se vztahuje k šestidennímu cyklu stvoření světa, jsme si půjčili ze sbírky šesti homilií svatého Ambrože, věnovaných prvním kapitolám knihy Genesis. Reliéf svatého Ambrože se nachází v jižním křídle kostela panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Zároveň před téměř sto osmdesáti lety vznikla stejnojmenná společná skladba šesti klasiků světové hudby.“ vysvětluje Linda Straub, která se stará o režijní a dramaturgickou supervizi. „Snažíme se zasadit současné skladby do konkrétního místa a historicko-spirituálního kontextu.“

Hexameron bude pro diváky jedinečnou příležitostí slyšet nové kompoziční přístupy
a orchestraci postavenou na elektro-akustice, matematice a experimentování se zvukem. I názvy skladeb (např. Ceremonie, Hlas ze Šumavské pouště či Kánon derivací) i spojení elektro-akustické hudby s projekcemi a divadelně-tanečními výstupy napovídají, že půjde o
neopakovatelný zážitek. Uchopení celého představení jako slavnostního procesí přináší originalitu i tradici zároveň a aktivně diváky zapojí.

Šest autorů hudby hledalo svou inspiraci v náboženství, posvátné geometrií, rituálech i podstatě lidského života. „V běžném životě máme tendenci spojovat si rituály
s náboženskými významy, lidé jsou ale bytosti, které tíhnou k rituálům přirozeně. Vytvářejí si své vlastní návyky a rutiny, které časem nabývají formy rituálů. Prostřednictvím obyčejných předmětů a generování elektronických zvuků ve specifickém prostorovém kontextu bychom rádi dosáhli určitého katarzního zážitku oproštěného od předepsané interpretace,“ objasňuje jeden ze skladatelů, Gilberto Agostinho.

Vzrušující je samotné místo představení – klášter benediktinek na Bílé hoře. Spiritualita řeholnic vyrovnává historické události s místem spojené. Barokní areál poutního místa vznikl na místě bělohorské bitvy v letech 1704-1730 z iniciativy pražských měšťanů a umělců. Na hlavním oltáři kostela Panny Marie Vítězné se nachází tzv. Strakonický obrázek, který sehrál významnou úlohu v bělohorské bitvě. Dle legendy jím karmelitánský mnich P. Dominik Jesu a Maria žehnal před bitvou vojsku, které pak nečekaně rychle připravilo protivníkovi zdrcující porážku.

Běžný život je spojen také s hlavním posláním benediktinské spirituality, jež zní Hledat Boha a následně ho oslavovat ve všem, co patří ke každodennímu životu. Víra, spolu se symbolikou včely jako divu přírody, který fascinoval lidi odedávna, tvoří hlavní inspirační linii dramaturgie celého site specific performance.


kontaktní osoba:
Marta Kloučková
email: knowtilus.pr@gmail.com
telefon: 725 281 152

www.knowtilus.cz

 

performerka Tereza Kerle

scénografka Fortuna Hernández předvádí ideu skladatele Gilberta Agostinha

skladatel Martin Klusák

 

Projekt KNOWtilus – ostrovy vědy a umění
Vedoucí projektu: Václav Riedlbauch (VŠE), Tomáš Žižka (DAMU), Michal Rataj (HAMU).
Projekt je podpořen z Centralizovaného rozvojového programu MŠMT ČR, projekt C29 „KNOWtilus – ostrovy vědy a umění“.

Hexameron – site specific performance

Dramaturgická a režijní supervize:
Linda Straub

Hudba:
Matouš Hejl, Lukáš Hradil, Tomáš Reindl, Martin Klusák, Gilberto Agostinho, Jiří Lukeš

Dále se na přípravě a realizaci podílejí:
Za DAMU: Tomáš Žižka, Radoslava Schmelzová, Anna Friedländer, Antonín Brinda, Josef Maděra, Mathias Straub, Tereza Kerle, Heidi Hornáčková, Lukáš Brychta, Adam Krátký, Kateřina Zemenová, Fortuna Hernández
Za HAMU: Michal Rataj, Jan Trojan, Zdeňka Vaculík Erlebachová, Jan Fila
Za VŠE: Václav Riedlbauch, Martin Rey, Irena Tyslová, Zdeněk Vondra, Petra Bedřichová, Hana Slapničková, Ondřej Holas, Marta Kloučková, Donika Žánová, Veronika Vavříková, Jana Chuchrová, Jan Plášil, Pavlína Dvořáková, Anna Iskrová, Jan Kocián, Barbora Joštová, Lucie Lhotáková, Jan Míka, Michal Klukan, Zuzana Drachovská