Bílá hora 2014
umělecká intervence
nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
září – listopad 2014

Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt

zahájení při slavnostní ekumenické bohoslužbě
7. září 2014 v 18:00 hodin
za účasti pražského seniora ČCE Romana Mazura a biskupa Václava Malého

DEUTSCH
ITALIANO

FILMOVÉ OHLÉDNUTÍ MATOUŠE BIČÁKA

Jak by dnes mohl vypadat hrob padlých vojáků a zároveň památník jedné z nejdůležitějších a nejkontroverznějších bitev našich dějin? Jak zcela současnými prostředky vstoupit do krásného barokního areálu, jemuž výslednou podobu nevtiskl nikdo menší než Jan Blažej Santini Aichl? Jak smířit různé ideové vrstvy a jak se dnes postavit k různým ideologickým interpretacím?

Tým sestávající z architekta, malíře a hudebního skladatele se pokusil alespoň dočasně nalézt adekvátní umělecké odpovědi na předložné otázky. Připravovaná celková rekonstrukce poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, který spravují sestry benediktinky z opatství Venio, nabídla příležitost razantě ale zároveň s velikým citem pro věc přidat k rozporuplným dějinám další současnou vrstvu a nový úhel pohledu.

Nová úprava hrobu bude veřejnosti zpřístupněna při slavnostní ekumenické bohoslužbě
7. září 2014 v 18:00 v poutním areálu na Bílé hoře za přítomnosti Romana Mazura, pražského seniora Českobratrské církve evangelické, a Václava Malého, pomocného biskupa pražského. Následovat bude bohatý doprovodný program s výmluvnou otázkou pod názvem: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? Bělohorský podzim 2014 vyvrcholí v den výročí bitvy 8. listopadu 2014 opět ekumenickou bohoslužbou, tentokráte za předsednictví Daniela Fajfra, předsedy Ekumenické rady církví v České republice a kardinála Dominika Duky OP, pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference.

Krátkou vernisáž umělecké intervence za účasti jejích autorů zahájí po ekumenické bohoslužbě v neděli 7. září v cca 18:45 kardinál Miloslav Vlk, který v roce 1999 společně s představiteli evangelických církví při pietním aktu právě na tomto místě uložil do země ostatky 42 můžu a 2 žen padlých v roce 1620.

 

foto © Petr Neubert

 

 

Bílá hora 2014
Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
program akcí

 

 

foto © Petr Neubert

 

BÍLÁ HORA 1999 – DOKUMENT (pdf ke stažení)
Proslovy kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, biskupa Slezské církve evangelické Vladislava Volného a poselství předsedy Ekumenciké rady církví v České republice Pavla Smetany a předsedy Centrálního výboru Velkého jubilea 2000 kardinála Rogera Etchegaraye z Říma, které zazněly 7. listopadu 1999 při ukládání ostatků 42 padlých mužů a 2 žen na Bílé hoře.

 

záštitu poskytli:
Daniel Herman, ministr kultury České republiky
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

pořádající instituce:
Opatství Venio na Bílé hoře
Centrum teologie a umění při KTF UK

spolupracující instituce:
Městská část Praha 17
Akademická farnost Praha u Nejsv. Salvátora
Arcibiskupství pražské
Benediktinské arciopatství v Břevnově
Českobratrská církev evangelická
Dominikánská 8 – Řád dominikánů
Ekumenická rada církví
Řád bosých karmelitánů – kostel Panny Marie Vítězné
teologická revue Salve
UMPRUM Praha

 

 

Malíř a grafik Patrik Hábl (* 1975) vystudoval VŠUP v Praze u prof. Pavla Nešlehy. Hábl pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. V letošním roce uspořádal samostatné výstavy také v Miláně a v Haagu. Zkušenosti se vstupy současného umění do významných historických objektů prokázal ve svých nedávných projektech jako byla např. intervence „postních obrazů“ v akademickém kostele Nejsv. Salvátora, úprava oltáře v klášterním kostele ve Slaném, intervence do stálé expozice středověkého umění v Anežském klášteře nebo současná instalace v expozici Národní galerie Umění Asie v paláci Kinských. Patrik Hábl působí pedagogicky na VŠUP v Praze. (http://www.patrikhabl.com/)

Michal Rataj (* 1975) vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Je autorem především instrumentální a elektroakustické hudby, jedním z jeho zájmů je i gregoriánský chorál. V letech 2000 – 2014 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu a podílel se na vedení mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. V současné době vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Zkomponoval množství hudeb pro film a rozhlasové hry a jeho skladby byly provedeny a vysílány v řadě zemí po celém světě. (http://michalrataj.com)

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2005) a upravil tamní presbytář (2009). V akademickém kostele doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Choi Jeonghwa, Jaromír Novotný ad. V roce 2013 dokončil s Helenou Kohlovou úpravu liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném. Na téma vztahu teologie, architektury a umění publikuje v odborných i populárních časopisech.

 

přístupnost areálu, hrobu a umělecké intervence od 8. září do 8. listopadu 2014:
po – pá: 15:00 – 18:30 hodin (kromě 10. října, kdy je areál uzavřen)
so – ne: 10:00 – 18:30 hodin (kromě 11. a 12. října, kdy je areál uzavřen)
– pro skupiny lze domluvit individuální prohlídku u sestry Francescy Šimuniové OSB:
benediktinky@centrum.cz, 775 988 449
– areál je přístupný také během pravidelných nešpor, které začínají vždy v 18:00 hodin
(kromě 10., 11. a 12. října, kdy je areál uzavřen)
mše svaté: čtrvtek 16:30/17:30 hodin (zimní/ letní čas), neděle 11:00 hodin
– aktuální rozvrh bohoslužeb sledujte na www.benediktinky.cz

kontakt pro média:
Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského
mail: Ales.Pistora@apha.cz
tel.: 724 882 842

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Aleš Pištora: Bílá hora 2014
Arcibiskupství pražské, 18. srpna 2014

Kulturní a ekumenický projekt má oživit debatu o Bílé hoře
Christnet, 27. srpna 2014

Aleš Pištora: Současné umění na hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře
Arcibiskupství pražské, 28. srpna 2014

Na Bílé hoře připomenou bitvu
Katolický týdeník 36, 2.-8. září 2014, s. 2.

Michal Rataj: Otevřenost je dobrá ctnost
Rozhovor vedla Dina Šnejdarová
Dinin nevyvážený blog, 3. září 2014

Uměleckou úpravou hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře začne kulturní a ekumenický projekt
novinky.cz, 3. září 2014

TZ: Bílá hora 2014
artalk.cz, 4. září 2014

Aleš Pištora: Kulturní projekt oživí debatu o Bílé hoře
Arcibiskupství pražské, 5. září 2014

Nový pomník na Bílé hoře
Události v kultuře, Česká televize ART, 7. září 2014, 20:00 hodin

Bílá hora dráždí i po 400 letech, padlí mají nový pomník
Česká televize 24, 7. září 2014, 22:00 hodin

Projekt Bílá hora 2014 má otevřít debatu o významu bělohorské bitvy
Pražský patriot, 7. září 2014

Začíná debata o významu bitvy na Bílé hoře. Hlavní slovo bude mít kardinál Vlk
Parlamentní listy, 7. září 2014

Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě na Bílé hoře
Českobratrská církev evangelická, 8. září 2014

Martina Schneibergová: Projekt „Weißer Berg 2014“ eröffnet
Debatte über Bedeutung der Schlacht von 1620
Radio Praha, 8. září 2014

Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
Radio Proglas, 8. září 2014

Helena Smolová: Ekumenická bohoslužba zahájila bělohorský podzim
Pražská diecéze Církve československé husitské, 10. září 2014

Lukáš Jirsa: Bílá hora 2014
televize Noe, Zpravodajské Noeviny, 11. září 2014, 06:10

Adriena Krobová: Projekt Bílá hora 2014: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?
Český rozhlas Radiožurnál, 13. září 2014

Helena Zdráhalová:
Umělecká intervence na Bílé hoře upozorňuje na dnešní souvislosti tragické bitvy
iForum, 18. září 2014

Hexameron
Česká televize 24, Studio 6, 28:14, 10. října 2014 

Marta Kloučková:
Magická premiéra site specific performance Hexameron nadchla diváky
Novinky.cz, 13. října 2014

Adriana Krobová a Teresie Bečková: Tváře smíření
Český rozhlas, Vltava, 2. listopadu 2014

Aleš Pištora: Bílá Hora 2014 – závěrečná bohoslužba
Arcibiskupství pražské, 3. listopadu 2014

Adriana Krobová: Civilizace: Bílá hora v proměnách
Český rozhlas Plus, Leonardo, 7. listopadu 2014

David Hertl: Jak temné bylo temno? Bílá hora je drama, ale nikoli národní tragédie
Český rozhlas Plus, 8. listopadu 2014

Ekumenickou bohoslužbou na místě bitvy bude dnes završen projekt Bílá hora 2014
Parlamentní listy, 8. listopadu 2014

Bílá hora 2014
Artmix, Česká televize, 16. listopadu 2014

Michael Otřísal: Bílá hora
Česká televize, Křesťanský magazín, 16. litopadu 2014