Bílá hora a česká identita
Peter Morée a Tomáš Petráček

debatní setkání
barokní refektář – Dominikánská 8
Jilská 7A, Praha 1
čtvrtek 30. října 2014 v 19:30 hodin

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity.

Večer moderuje Norbert Schmidt.

 

 

foto © archiv D8

 

 

Dr. Peter Morée studoval teologii a slavistiku v Utrechtu, Amsterdamu a v Praze. Od
roku 1993 pracuje na Evangelické teologické fakultě UK. Z počátku se
zabýval především českým náboženským dějinám 14. století, v posledních
letech se soustředí především na 20. století a otázku náboženství a církví
za První republiky a za vlády KSČ.

 

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 byl jmenován postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.