Jak má vypadat hrob?

debatní setkání
s Patrikem Háblem, Michalem Ratajem a Norbertem Schmidtem
autory dočasné úpravy hrobu – umělecké intervence
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 15. října 2014 v 19:30 hodin

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře debatní setkání s autory dočasné úpravy hrobu padlý v roce 1620 Patrikem Háblem, Michalem Ratajem a Norbertem Schmidtem. Debatnímu setkání, které začne v 19:30, bude předcházet od 17:00 praktická ukázka techniky litografie, kdy malíř Patrik Hábl a grafik Petr Korbelář budou přímo na místě tisknout a snímat jednotlivé tváře z kamenů ručním litografickým lisem.

Debatovat se bude nejen o osobních zkušenostech, které si každý z autorů úpravy z procesu realizace odnesl, ale také o možnostech současného umění tvořivě vstoupit do náročného historického prostředí, jemuž výslednou podobu nevtiskl nikdo menší než Jan Blažej Santini Aichl. Tématizovat se bude i otázka, kdy se z hrobu vlastně stává památník či pomník? A jakou by vlastně měl dnes plnit funkci? Jak dnes zacházet s místy, které jsou sice pokladem po architektonické a umělecké stránce, ale které jsou zároveň zatížené jednostranným výkladem historických událostí? Prostor bude věnován i reflexi návštěvníků a jejich otázkám, které v nich pozměněné prostředí ambitu poutního areálu vyvolává.

 

Malíř a grafik Patrik Hábl (* 1975) vystudoval VŠUP v Praze u prof. Pavla Nešlehy. Hábl pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. V letošním roce uspořádal samostatné výstavy také v Miláně a v Haagu. Zkušenosti se vstupy současného umění do významných historických objektů prokázal ve svých nedávných projektech jako byla např. intervence “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsv. Salvátora, úprava oltáře v klášterním kostele ve Slaném, intervence do stálé expozice středověkého umění v Anežském klášteře nebo současná instalace v expozici Národní galerie Umění Asie v paláci Kinských. Patrik Hábl působí pedagogicky na VŠUP v Praze. (http://www.patrikhabl.com/)

Michal Rataj (* 1975) vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Je autorem především instrumentální a elektroakustické hudby, jedním z jeho zájmů je i gregoriánský chorál. V letech 2000 – 2014 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu a podílel se na vedení mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. V současné době vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Zkomponoval množství hudeb pro film a rozhlasové hry a jeho skladby byly provedeny a vysílány v řadě zemí po celém světě. (http://michalrataj.com)

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2005) a upravil tamní presbytář (2009). V akademickém kostele doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Choi Jeonghwa, Jaromír Novotný ad. V roce 2013 dokončil s Helenou Kohlovou úpravu liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném. Na téma vztahu teologie, architektury a umění publikuje v odborných i populárních časopisech.