Marie Nechvátalová
Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela

přednáška a komentovaná prohlídka
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 17. září 2014, 19:30 hodin

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře přednáška mladé historičky umění Marie Nechvátalové, která se bude věnovat především výmalbě bělohorského kostela.

Na počátku 18. století byl na památném místě českých dějin vybudován na křížovém půdorysu kostel se třemi drobnými kupolemi zasvěcený Panně Marii Vítězné. Roku 1718 vymaloval významný český barokní umělec Václav Vavřinec Reiner jižní kapli bělohorského chrámu, zatímco hlavní kopule, stejně jako klenba severní kaple zely prázdnotou až do roku 1728, kdy se jejich výzdoby ujali bavorští umělci Cosmas Damian Asam a Johann Adam Schöpf. Dvacátá léta 18. století se vyznačovala vzrůstajícím politickým napětím mezi vládnoucími Habsburky a po trůnu prahnoucími bavorskými Wittelsbachy. C.D. Asam bývá tradičně představován jako autor výtvarného řešení mnohých sakrálních prostor, přičemž je poněkud opomenuta jeho činnost ve službách bavorských kurfiřtů. Také osobnost jeho krajana J.A. Schöpfa charakterizuje silný bavorský patriotismus. A tak se pod jejich štětci mění fresky bělohorské svatyně v politický manifest. Cílem přednášky je především představit novou interpretaci Asamovské výmalby a poukázat na její aktualitu v dobovém kontextu.

Marie Nechvátalová M.A. studovala mezi léty 2009-2012 dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své bakalářské práci (prof. Roman Prahl) se věnovala malíři Viktoru Olivovi a v té souvislosti českým studentům na mnichovské výtvarné akademii. Roku 2012 získala roční stipendijní pobyt na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově, kde nakonec při studiích zůstala. Ve své diplomní práci (prof. Stephan Hoppe, 2014) se věnovala výmalbě kostela na Bílé Hoře a jejímu kulturně-politickému programu. V současné době pracuje na Kunstreferátu mnichovské arcidiecéze a připravuje se na doktorské studium na mnichovské univerzitě, jehož předmětem bude středoevropská barokní nástropní malba.

 

Kosmas Damián Asam:
Triumf katolické církve v Čechách. Freska v kupoli kněžiště kostela z roku 1728.
foto © Martin Mádl