Ostatky a jejich mezinárodní význam
Vratislav a Praha

mezinárodní konference o katedrále V

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16
Hradčany, Praha 1

sál kardinála Berana
pondělí 21. listopadu 2016 od 13.00 hodin

 

Letošní rok je rokem 700. výročí narození Karla IV. Často se mluví o Karlově „sběratelské vášni“, která se měla týkat ostatků svatých. Přestože se někteří historikové domnívají, že šlo o sběratelství podobné „kabinetům kuriozit“ italských humanistů, u Karla IV. se kromě důvodů náboženských, kde bezpochyby hrála svou roli Karlova niterná zbožnost, jednalo také o důvody politické, zejména snaha o posvěcení císařského majestátu, které mělo vést k upevnění panovníkovy politické pozice. (Skutečnost, že ostatky hrály i svou mezinárodně politickou roli lze vidět např. i na případě Jindřicha Ptáčníka a svatého Václava, který zasvěcením chrámu na Pražském hradě sv. Vítu, zachoval a upevnil české knížectví.)

O významu, který Karel IV. přikládal ostatkům svatých, vypovídají dobové soupisy vzácných předmětů uložených ve svatovítském chrámovém pokladu v Praze a rovněž soupisy pokladu karlštejnského. Skutečnost, že Karel IV. nebyl pouhým sběratelem, dosvědčuje to, že část svých akvizic postupně předal do opatrování různým církevním institucím. Vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pohořelé např. daroval relikvii prstu sv. Jana Křtitele – hlavního patrona vratislavské diecéze. Jaký přesně význam měl tento akt v rámci integrace Slezska s Českým královstvím, jehož počátky nacházíme už v politice posledních Přemyslovců, které však vrcholí za vlády Karla IV.? A co lze o darování, ale někdy i loupení ostatků v době Karlově říci obecně? Jaký smysl mělo putování ostatků celou tehdejší Evropou? Spojovalo nebo spíše rozdělovalo evropské národy?

Dnes tento středověký zájem o ostatky můžeme lépe chápat na pozadí toho, jak jsou nám drahé věci našich blízkých. Středověký člověk viděl jako svou povinnost uctívat ostatky lidí, kteří byli v minulosti nástrojem Ducha svatého. Stejně tak jako dnes, ani v minulosti neuctívali věřící ostatky pro ně samé, ale pro duši, která byla spojena s jejich tělem.

 

 

program konference:

13:00 – úvodní slovo děkana Ondřeje Pávka: Relikvie dnes

13:15 – úvodní slovo vratislavského arcibiskupa Józefa Kupnyho

13:45 – doc. Tomáš Petráček: Předpoklady ostatkové úcty ve středověku

14:15 – dr. Radek Martinek: Typologie relikvií

14:45 – doc. Vladimír Hrubý: Paralely mezi Vratislaví a Prahou

15:15 – 15:45 – diskuse

15:45 – 16:00 – přestávka

16:00 – dr. Czesław Mazur: Relikvie sv. Jana Křtitele

16:30 – prof. Jan Royt: Relikvie a ideová koncepce katedrály sv. Víta

17:00 – 17:30 diskuse

18:00 – mše svatá ke cti sv. Cecílie v katedrále sv. Víta
(setkání chrámových sborů)

Konferenci, která je určena všem zájemcům o fenomén katedrály, budou moderovat Aleš Pištora a Norbert Schmidt. Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

 

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora – tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

registrace na konferenci:
Michal Breza, Arcibiskupství pražské
e-mail: michal.breza@apha.cz

konferenci pořádají:
Arcibiskupství pražské
Metropolitní kapitula u Sv. Víta
Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Katedrála v siločarách času
rozhlasové procházky nejen
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Krakovský Wawel a Pražký hrad
rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století
konference o katedrále II
Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský Hrad
čtvrtek 22. listopadu 2012

Hudba v katedrále I.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 10. října 2013

Hudba v katedrále II.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 9. října 2014

Katedrála v době probouzení národů
sv. Petr v Kolíně nad Rýnem a sv. Vít v Praze
konference o katedrále IV
Arcibiskupství pražské
pátek 21. listopadu 2014

Hudba v katedrále III. – staročeské roráty
staročeské roráty – kostel Všech svatých – 7:00 hodin
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 9:30 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 17:00 hodin
sobota 5. prosince 2015

Katedrální huť – Praha a Vídeň
mezinárodní konference o katedrále V
Arcibiskupství pražské
pátek 20. listopadu 2015 od 13:00 hodin