Katedrála v době probouzení národů
sv. Petr v Kolíně nad Rýnem a sv. Vít v Praze

mezinárodní konference o katedrále IV

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16
Hradčany

sál kardinála Berana
pátek 21. listopadu 2014 od 13:00 hodin

 

Karl Friedrich Schinkel: Středověké město u řeky, 1815, Nationalgalerie Berlin
Splynutí Prahy a Kolína nad Rýnem ve fantazii romatického malíře a architekta? V době vzniku obrazu nestála ještě ani dostavba katedrály v Kolíně nad Rýnem a ani dostavba Sv. Víta v Praze.

 

Letošní konference o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem bude již čtvrtým ročníkem setkání představitelů evropských katedrál. Tato setkání – v minulých letech jsme se věnovali katedrálám v Paříži, Krakově a Miláně – se snaží představit souvislost pražského metropolitního kostela s ostatními evropskými katedrálami a ukázat tak univerzalitu fenoménu katedrály, ale zároveň také jedinečnost té pražské. Tématem konference bude „Katedrála v době probouzení národů“. Účastníci konference si položí otázku, jak se jednotlivé fáze národního obrození zapsaly do dostavby katedrály, resp. jakou roli hrála tato dostavba v rámci národní otázky. Konference je zároveň součástí oslav 670. výročí tzv. „položení základního kamene“ ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 

program konference:

13:00 – úvodní slovo kardinála Dominika Duky OP

13:10 – kardinál Joachim Meisner
Katedrála sv. Petra a národní otázka dnes

14:00 – Michael Hauck
Odraz otázky národního hnutí v dostavbě katedrály sv. Petra

15:00 – 15:15 – přestávka

15:15 – Martin Herda
Zpráva o údržbě a provozu pražské katedrály

15:25 – Ondřej Pávek
Zpráva o aktivitách v pražské katedrále

15:35 – Miloš Havelka
Katedrála sv. Víta a národní obrození

16:35 – Taťána Petrasová
Národní nebo politický program dostavby katedrály sv. Víta v Praze?

17:35 – 18:00 – přestávka

18:00 – panelová debata – Národní obrození, katedrála a dnešek
Dominik Duka OP, Joachim Meisner, Michael Hauck, Miloš Havelka, Taťána Petrasová

Konferenci, která je určena všem zájemcům o fenomén katedrály budou moderovat Aleš Pištora a Norbert Schmidt. Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

 

Snahy dovršit stavbu katedrály souvisí s kulturními, politickými, sekularizačními a národními pohyby 19. století a objevují se v celé Evropě. U Svatovítské katedrály se do popředí dostaly vlivy tradiční barokní zbožnosti (zejména ve spojení s kultem Jana Nepomuckého) a německého romantismu podníceného znovuobjevováním výtvarné hodnoty gotiky. Vliv měly příklady dostavby jiných evropských katedrál (Chartres, Notre-Dame v Paříži, Westminster atd.). Hlavním inspiračním zdrojem pro pražskou katedrálu a „sen o její dostavbě“ se ovšem stal právě dóm v Kolíně nad Rýnem.

V roce 1859 po několikaleté práci přípravné komise byla založena Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta. Ideu završit budování katedrály nerealizoval ani panovník ani církevní instituce, přestože jedním z nejvýznamnějších představitelů byl vedle hraběte Františka Thuna svatovítský kanovník Václav Michael Pešina. Oba obnovu katedrály chápali jako „svatý trojhlas“ náboženského, národního a uměleckého významu.

Přestože dostavba kolínského dómu a pražské katedrály probíhala v podobné dějinné atmosféře, existují mezi oběma zásadní rozdíly spočívající v motivech pro dostavbu, politizaci samotné události anebo vnímání tohoto podniku veřejností či různými konfesemi. Nepřehlédnutelná je také odlišná souvislost dostavby a národnostních otázek v obou zemích. Právě srovnání dvou historických příkladů by mělo pomoci objasnit některé zajímavé otázky významné i pro naši dobu. Skutečnost, že je souvislost katedrály a „národní myšlenky“ stále aktuální, není třeba dokazovat.

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora – tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

registrace na konferenci:
Michal Breza, Arcibiskupství pražské
e-mail: michal.breza@apha.cz

 

událost na facebooku

 

konferenci pořádají:
Arcibiskupství pražské
Metropolitní kapitula u Sv. Víta
Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze

 

Ohlasy a souvislosti:

Katedrála v siločarách času
rozhlasové procházky nejen
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Krakovský Wawel a Pražký hrad
rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století
konference o katedrále II
Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský Hrad
čtvrtek 22. listopadu 2012 v 14:00 hodin

Hudba v katedrále I.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 10. října 2013

Hudba v katedrále II.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 9. října 2014

Katedrála v době probouzení národů
Arcibiskupství pražské, 31. října 2014

Konferenci o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem bude hostit Arcibiskupský palác
novinky.cz, 17. listopadu 2014

Církev i historikové zvou na konferenci o katedrále
Christnet, 19. listopadu 2014

Připomínáme si 670 let od založení katedrály sv. Víta
TS ČBK, 19. listopadu 2014

Do Prahy přijíždí kardinál Meisner
Arcibiskupství pražské, 19. listopadu 2014

Kardinál Meisner se v Praze vyznal k úctě ke svatovítské katedrále
Radio Proglas, 21. listopadu 2014

Aleš Pištora: Pražská katedrála byla vždy především křesťanským kostelem
Arcibiskupství pražské, 24. listopadu 2014

Alena Scheinostová: Kardinál Meisner popřál katedrále
Katolický týdeník 48/2014, s. 1