Katedrála v siločarách času

rozhlasové procházky nejen
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha

projekt Českého rozhlasu,
Arcibiskupství pražského a Centra teologie a umění při KTF UK

Pražský kostel, jak říkají staré kroniky, se stal křižovatkou dějin naší země. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha spoluutváří obraz hlavního města i celých Čech. Nabízí svobodný prostor pro ztišení, odpočinek a inspiraci, setkání s naší minulostí a zároveň orientaci pro cesty budoucí. Katedrála sv. Víta je jedním z největších českých uměleckých děl, která na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Katedrála není jen umělecky navršeným kamením či předmětem zajímavého právního sporu. Katedrála je živoucí organismus, duchovní instituce, jež byla a snad i stále je zdrojem intelektuálního a kulturního života. Rozhlasový cyklus Katedrála v siločarách času nabízí procházky jejím prostorem a dějinami. Setkáme se s mnoha zajímavými lidmi, kteří přemýšlejí o souvislostech, minulosti a především dnešku, setkáme se s těmi, kteří jsou s životem Svatovítské katedrály nejrůznějším způsobem spojeni.

koncepce projektu: Teresie Bečková, Aleš Pištora a Norbert Schmidt

základní kniha k tématu:
Jiří Kuthan a Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s KTF UK, Praha 2011.

 

Magdaléna Trusinová: Katedrála Notre Dame de Paris
Český rozhlas, Zaostřeno, 24. listopadu 2013

Jan Tůma: Notre Dame – magické srdce Paříže (4): Metamorfózy
Český rozhlas, Prameny a proudy. 24. listopadu 2013

Jan Tůma: Notre Dame – magické srdce Paříže (3): Krvavé křižovatky
Český rozhlas, Prameny a proudy. 17. listopadu 2013

Jan Tůma: Notre Dame – magické srdce Paříže (2): Paměť kamene
Český rozhlas, Prameny a proudy. 10. listopadu 2013

Jan Tůma: Notre Dame – magické srdce Paříže (1): Zrození
Český rozhlas, Prameny a proudy. 3. listopadu 2013
Slavná pařížská katedrála Notre Dame letos slaví 850 let od položení základního kamene. Je to místo úzce spjaté s dějinami celé Francie, ale i místo naplněné zvláštní spirituální atmosférou.

Jan Tůma: Doteky 20. století…
Český rozhlas, Prameny a proudy. 13. ledna 2013
Stopy umělců, kteří v průběhu 20. století působili v interiéru svatovítské katedrály komentuje architekt Zdeněk Lukeš.

Jan Tůma: Jako strom mířit k nebesům…
Český rozhlas, Prameny a proudy. 6. ledna 2013
Doteky 20. století v exteriéru svatovítské katedrály komentuje architekt Zdeněk Lukeš.

Jan Tůma: Na počátku bouře (4/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 11. listopadu  2012
Ve čtvrté části čtyřdílného cyklu věnovaného arcibiskupům, kteří neodmyslitelně patří k počátkům svatovítského dómu, připomeneme osobnosti arcibiskupů Olbrama ze Škvorce, Zbyňka Zajíce z Hazmburka a Konráda z Vechty, kteří se museli vyrovnat s prohlubujícím se papežským schizmatem, stále sílícími reformačními proudy a s počátky husitského hnutí.

Jan Tůma: Jenštejnova pře (3/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 4. listopadu  2012
Ve třetí části čtyřdílného cyklu věnovaného arcibiskupům, kteří neodmyslitelně patří k počátkům svatovítského dómu, připomeneme osobnost Jana z Jenštejna, ale také příběh kanovníka Jana z Pomuku, jehož smrt definitivně rozdělila do té doby v českém království trvající jednotu církve

Jan Tůma: Epitaf Jana Očka z Vlašimi (2/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 28. října  2012
V druhé části čtyřdílného cyklu věnovaného arcibiskupům, kteří neodmyslitelně patří k počátkům svatovítského dómu, připomeneme osobnost Jana Očka z Vlašimi, který se stal prvním českým kardinálem.

Jan Tůma: Příběh Arnošta z Pardubic (1/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 21. října  2012
V první části čtyřdílného cyklu věnovaného arcibiskupům, kteří neodmyslitelně patří k počátkům svatovítského dómu, připomeneme osobnost prvního českého arcibiskupa, který byl nejenom rádcem Karla IV., ale i mužem, který formoval počátky pražské univerzity a právní podobu české arcidiecéze.

Jan Tůma: Okna do nebes
Český rozhlas, Prameny a proudy, 22. dubna  2012
Reportážní kompozice z návštěvy uměleckého sklenářství Jiřička – Coufal, jehož zakladatel osazoval většinu nových vitráží v chrámu sv. Víta. Hovoří Václav Chaloupka a Petr Coufal.

Jan Tůma: Katedrála a česká moderna – O smrti a naději (5/5)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 15. dubna  2012
V páté části pětidílného cyklu věnovaného úloze české moderny při dokončování výzdoby svatovítského dómu se zastavíme nejenom u oltáře Františka Bílka, který se nachází v severní lodi chrámu, ale také u ostatních děl tohoto slavného českého sochaře, která k nám i v dnešní době promlouvají neobyčejnou spiritualitou.

Jan Tůma: Katedrála a česká moderna – Stvoření světa v sedmi dnech (4/5)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 8. dubna  2012
Ve čtvrté části pětidílného cyklu věnovaného úloze české moderny při dokončování výzdoby svatovítského dómu se zastavíme u tvorby malíře a grafika Františka Kysely, který vytvořil návrh vitráže pro velkou rozetu katedrály, ale také nemalým podílem přispěl k výzdobě kaple Thunovské a kaple Bartoňů z Dobenína.

Jan Tůma: Katedrála a česká moderna – Světlo (3/5)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 1. dubna 2012
Ve třetí části pětidílného cyklu věnovaného úloze české moderny při dokončování výzdoby svatovítského dómu se zastavíme u vitráží vytvořených Maxem Švabinským, Alfonsem Muchou a Karlem Svolinským.

Jan Tůma: Katedrála a česká moderna – Spící rytíři (2/5)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 25. března  2012
Ve druhé části pětidílného cyklu věnovaného úloze české moderny při dokončování výzdoby svatovítského dómu se zastavíme u sochařských detailů, které vytvořil významný český sochař Vojtěch Sucharda.

Jan Tůma: Katedrála a česká moderna – Brána mezi světy (1/5)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 18. března  2012
V první části pětidílného cyklu věnovaného úloze české moderny při dokončování výzdoby svatovítského dómu se zastavíme u bronzové brány západního průčelí, vytvořené podle návrhu Otakara Španiela a V. H. Brunnera.

Aleš Pištora a Teresie Bečková:
Hradčanská dominanta jako inspirace básníků a literátů (2/2)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 8. ledna  2012
Literární procházku pražskou katedrálou svatých Víta, Václava a Vojtěcha s literárním historikem Martinem Putnou připravili Aleš Pištora a Teresie Bečková. Ukázky četl Jan Vlasák.

Aleš Pištora a Teresie Bečková:
Hradčanská dominanta jako inspirace básníků a literátů (1/2)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 1. ledna  2012
Dnešní pořad z cyklu Katedrála v siločarách času nabízí literární procházku pražskou katedrálou svatých Víta, Václava a Vojtěcha s literárním historikem Martinem Putnou. Ukázky čte Jan Vlasák.

Ondřej Vaculík: Svatovítská katedrála objektivem Josefa Sudka
Český rozhlas, Prameny a proudy, 18. prosince 2011
V gotickém interiéru hradčanského chrámu ostřil Josef Sudek svůj objektiv během let vícekrát. Autora pořadu Ondřeje Vaculíka a historika profesora Jana Royta zaujalo, čemu a proč Sudek věnoval svou pozornost a jaké dění v katedrále při tom zachytil. V pořadu dále uslyšíte Marii Vaculíkovou. Režie Terezie Bečková, technická spolupráce Valerie Racmanová.

Jan Tůma: Zlatá brána aneb Memento Posledního soudu (4/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 23. října  2011
V pořadu se zastavíme před jižním portálem svatovítské katedrály, který je nejenom slavnostním vstupem do prostoru dómu, ale také připomenutím paradoxů lidské existence.

Jan Tůma: Věčnost a smrt (3/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 16. října  2011
Ve třetím dílu z cyklu Katedrála v siločarách času si připomeneme osudové okamžiky, ve kterých stavbu svatovítské katedrály ohrožovaly požáry, válečné konflikty a intolerance.

Jan Tůma: Stavitelé chrámu (2/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 9. října  2011
O těch, kdo se stavbou královské katedrály sv. Víta spojili svoje osudy, o unikátní sochařské galerii tváří na vnitřním triforiu dómu, ale také o viditelné přítomnosti „ďábla“, tedy o podivných postavičkách a netvorech gotických mistrů.

Jan Tůma: Královské sny aneb zrození katedrály (1/4)
Český rozhlas, Prameny a proudy, 2. října  2011
V první části čtyřdílného cyklu věnovaného architektuře a sochařské výzdobě svatovítského dómu se zastavíme u počátků velkého snu, ale také nad otázkami, kdo všechno – kromě Karla IV. – byl iniciátorem tohoto šest století trvajícího stavitelského díla.

Jan Tůma: Hlasy volající k nebi 
Český rozhlas, Prameny a proudy, 24. dubna  2011
Dnešní pořad s názvem Hlasy volající k nebi věnujeme svatovítským zvonům, lidem, kteří je dokázali vytvořit, ale i těm, kteří probouzejí jejich hlasy. Spolu s autorem účinkoval Ivan Řezáč. Technická spolupráce Ivana Braunerová.

Jan Tůma: Zvonice u svatého Víta
Český rozhlas, Prameny a proudy, 17. dubna  2011
Dnešní pořad s názvem Signum canunt věnujeme zvonici mistra Parléře, požáru v roce 1541 a Bonifáci Wolmuthovi, který zničenou věž svých slavných předchůdců pozvedl k nynější kráse.

Alena Zemančíková: Cennosti hmotné a vzácnosti duchovní
Český rozhlas, Prameny a proudy, 10. dubna  2011
Mezi sbírkami uměleckých nebo historických předmětů na Pražském hradě má výjimečné postavení chrámový poklad katedrály sv. Víta. Jeho počátky spadají až do doby knížete Václava. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. V průběhu staletí byl poklad obohacován četnými dary a naopak utrpěl ztráty v obdobích válek a nepokojů. Jak uslyšíme v reportáži Aleny Zemančíkové, při níž nám bude průvodcem vedoucí oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu Martin Herda, je to celek nesmírně různorodý.

Alena Zemančíková: Nejstarší památky pod chrámem
Český rozhlas, Prameny a proudy, 3. dubna  2011
Archeologické nálezy na Pražském hradě v 19. století byly spojeny především se stavebními pracemi na dostavbě katedrály sv. Víta. První a dosud největší soustavný průzkum byl proveden v letech 1925 – 1929 v souvislosti s úpravou Pražského hradu na sídlo prvního prezidenta Československé republiky. Reportáž z prohlídky prostor pod III. hradním nádvořím a pod katedrálou svatého Víta se snaží zvukově zprostředkovat pozůstatky románského a raně gotického sídla na Pražském hradě. Zasvěcenou průvodkyní v pořadu je archeoložka Jana Maříková Kubková.

 

 

Mgr. Jan Tůma (* 1941) nastoupil po absolvování Divadelní fakulty AMU v Praze jako režisér slovesných pořadů do rozhlasového studia v Brně, kde se věnoval především autorským projektům a experimentům v oblasti rozhlasové stereofonie. Za tuto činnost získal opakovaně první cenu za stereofonní tvorbu v rozhlasové Žatvě, v roce 1981 Prix Bohemia za autorství a režii hry Hodina ve znamení tmy. V roce 1984 získal dvě druhé ceny za dramatické texty ke 100.výročí založení českého divadla v Brně. V témže roce nastoupil jako zástupce šéfredaktora Hlavní redakce literárně dramatického vysílání v Praze. V roce 1986 byl jmenován šéfrežisérem Českého rozhlasu. Od července 1989 až do odchodu do důchodu působil jako režisér, redaktor kultury a redaktor v Redakci speciálních projektů ČRo 3 – Vltava. V té době získal také Prix non pereant za dokumenty věnované ochraně kulturních památek a za pořady inspirované designem Národní cenu za publicistiku. Pedagogicky působil na brněnské dramatické Konzervatoři, na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a na Divadelní fakultě AMU v Praze. Jako autor nadále externě spolupracuje s Českým rozhlasem, na jeho kontě kromě řady dramatických pořadů a dokumentů jsou i tři libreta dětských oper, realizovaná v minulých pěti letech Kühnovým dětským sborem. V posledních letech spolupracuje na projektu Katedrála v siločarách času. Koníčkem Jana Tůmy je historie, výtvarné umění, zahradní architektura, kuchařské experimenty, suché bílé víno a psi severských plemen. V posledních letech se spolu s přáteli pokouší revitalizovat gotickou tvrz Čachrov na Šumavě.