Krakovský Wawel a Pražský hrad
rozvoj katedrál a katedrálních okrsků
ve 20. a 21. století

konference o katedrále II

pořádá Arcibiskupství pražské a Katolická teologická fakulta UK
Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský hrad
čtvrtek 22. listopadu 2012, 14:00 hodin

POLSKY

Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

Význam krakovského Wawelu nám představí sám krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz, bývalý důvěrník papeže Jana Pavla II., který měl díky svému postavení jedinečnou možnost poznat stovky katedrál po celém světě. Přestavby Wawelu a jejich architekta Adolfa Szysko-Bohusze, vynikajícího „polského Plečnika“, nám přiblíží přední polský odborník, prof. Jacek Urban. Proměnami pražské katedrály nás přímo ve Sv. Vítu provede Zdeněk Lukeš, jeden z nejpovolanějších odborníků na Pražský hrad a českou moderní architekturu vůbec.

Hostitel a iniciátor konference, kardinál Dominik Duka OP, nakonec zasedne spolu s přednášejícími k debatnímu stolu a bude čelit obtížným otázkám, jak dnes rozvíjet potenciál takovýchto prominentních míst minulosti i současnosti. Jaký mají katedrály význam pro člověka 21. století? Je dnes ještě možné je dostavovat či přestavovat? Jsou vlastně katedrály vůbec někdy dostavěné? Je katedrála jen symbolem církve, minulosti, němým svědkem zašlé slávy, nebo stále oslovuje člověka a společnost? Pokud ano, jak se to dělá a jak by to dnes mělo ideálně vypadat? Konferenci moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve středu 21. listopadu ve 18 hodin se uskuteční slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za předsednictví krakovského arcibiskupa kardinála Stanisława Dziwisze.

Druhá konference navazuje na loňskou, která byla věnována vzájemnému vztahu pražské a pařížské katedrály. O současném životě katedrály Notre-Dame tehdy promluvil pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois.

Na konferenci, která bude simultánně tlumočená je dobré se předem přihlásit, protože kapacita míst a sluchátek je omezená. Přihlašujte se, prosíme, zde: michal.breza@apha.cz.

Kontakt pro média:
Aleš Pištora – tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

foto © Martin Staněk

 

Program konference:

přivítání: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

kardinál Stanisław Dziwisz, arcibiskup krakovský
Význam Wawelu a wawelské katedrály pro Polsko, krakovskou diecézi a Jana Pavla II.

Jacek Urban
Práce Adolfa Szyszko-Bohusze na Wawelu

Zdeněk Lukeš
Dostavba a přestavba Pražské katedrály a jejího okolí ve 20. století
Josip Plečnik, Jan Sokol, Kamil Roškot
(procházka katedrálou)

Rozvoj života katedrál v 21. století
panelová debata: Dominik Duka, Stanisław Dziwisz, Zdeněk Lukeš, Jacek Urban
(moderuje Norbert Schmidt)

 

foto © P. Guzik

 

kardinál Dominik Duka OP (* 1943) je arcibiskup pražský a primas český.

kardinál Stanisław Dziwisz (* 1939) je arcibiskup krakovský a někdejší osobní sekretář papeže Jana Pavla II. Brzy po tom, co byl po studiích filosofie a teologie roku 1963 vysvěcen na kněze, začal spolupracovat s kardinálem Karolem Wojtyłou a po jeho boku zůstal až do jeho smrti roku 2005. V roce 1981 získal doktorát na teologické fakultě v Krakově. Biskupské svěcení přijal v roce 1998 a v tom samém roce se stal pomocným prefektem Papežského domu. Nástupce Jana Pavla II., papež Benedikt XVI., ho v roce 2005 jmenoval krakovským arcibiskupem a rok na to kardinálem.

Prof. Jacek Urban (* 1953) je vedoucím Katedry dějin 19. století na Papežské univerzitě Jana Pavla II v Krakově. Nadto vede Archiv kapituly na Wawelu a Metropolitní archiv v Krakově. Je také autorem dvou knih pojednávajícíh o katedrále na Wewelu (Katedra na Wawelu 1795-1918, Kraków 2001 a Katedra na Wawelu po 1918 r., Kraków 2008.)

Ing. arch. Zdeněk Lukeš (* 1954) je přední český historik architektury 19. a 20. století a publicista. Od začátku 90. let působí na Pražském hradě v tamním památkovém odboru. Přednášel na Technické univerzitě v Liberci, kde v letech 2000–2003 působil také jako děkan Fakulty architektury. Dnes přednáší na New York Univesity v Praze. Lukeš je autorem či spoluautorem mnoha odborných i popularizačních článků, přednášek, knih a výstav (J. Plečnik – Architekt Pražského hradu, Pražský hrad za TGM, 10 století architektury – Architektura XX. století, Praha 1891–1914, Splátka dluhu atd.).

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

 

Na konferenci spolupracují:
Metropolitní kapitula u Sv. Víta, Správa Pražského hradu,
Dominikánská 8, teologická revue Salve

 

Katedrála v siločarách času
rozhlasové procházky nejen katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

 

Ohlasy:

Krakovský Wawel a Pražský hrad
Český rozhlas, Zprávy, 21.11. 2012

Duka: Vlastnit ostatek vychází z touhy být s někým, koho si vážím
Česká televize 24, 21.11. 2012

Český rozhlas, Monitor 22.11. 2012
Rozhovor s Norbertem Schmidtem na 6:45

Krakovský Wawel a Pražský hrad
Velvyslanectví polské republiky v Praze, 22.11. 2012

Sanktuarium Kościoła i narodu polskiego
L´Osservatore Romano, 22.11. 2012

Kard. Dziwisz w Pradze o sanktuarium Kościoła i narodu polskiego
Archidiecezja krakowska, 23. 11. 2012

Konferencja „Krakowski Wawel i Praskie Hradczany
rozwój katedr i ich otoczenia w XX i XXI wieku”

Archidiecezja krakowska, 23. 11. 2012

Kardynał Stanisław Dziwisz w Pradze o Sanktuarium Kościoła i Narodu Polskiego
Sanktuaria Polskie, 23.11. 2012

W Pradze o Wawelu
Gość Krakowski, 25.11. 2012

Návštěva kardinála Dziwisze v Praze
Zpravodajské Noeviny z 27. listopadu
reportáž na 3:12

Papežův archiv jsem neměl sílu spálit
Rozhovor s kardinálem Stanisławem Dziwiszem vedl Josef Greš
Lidové noviny 28.11. 20012, s.12

Jan Pavel II. opět v Praze
Česká televize, Křesťanský magazín 2.12. 2012

Jan Tůma: Jako strom mířit k nebesům…
Český rozhlas, Prameny a proudy. 6. ledna 2013
Doteky 20. století v exteriéru svatovítské katedrály komentuje architekt Zdeněk Lukeš.

Jan Tůma: Doteky 20. století…
Český rozhlas, Prameny a proudy. 13. ledna 2013
Stopy umělců, kteří v průběhu 20. století působili v interiéru svatovítské katedrály komentuje architekt Zdeněk Lukeš.

Na Wawelu bije srdce Polska
Rozhovor s kardinálem Stanisławem Dziwiszem
Katolický týdeník 11/2013, s. 12