Krakowski Wawel i Zamek Praski
rozwój katedr i zespołów katedralnych
w XX i XXI wieku

II konferencja o katedrze

organizatorzy: Arcybiskupstwo Praskie
i Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze
Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský Hrad
czwartek, 22 listopada 2012, godz. 14:00

Krakowski Wawel i Zamek Praski są na skalę światową miejscami unikalnymi. Zarazem mają ze sobą wiele wspólnego. Zazwyczaj bowiem katedry znajdują się w miastach, nie na wzgórzach, a tym bardziej w obrębie królewskiej rezydencji. Choć dla większości ludzi są symbolami trwałości, głębokich tradycji, siły i tożsamości całego kraju, to katedry praska i krakowska przeszły w XX wieku burzliwy rozwój i wiele razy znajdowały się w centrum życia społecznego i politycznego.

Znaczenie krakowskiego Wawelu przedstawi nam osobiście arcybiskup krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, były sekretarz papieża Jana Pawła II. Ze względu na swoje stanowisko miał on niepowtarzalną okazją odwiedzić setki katedr na całym świecie. Przebudowy Wawelu i ich architekta, Adolfa Szyszko-Bohusza, wybitnego „polskiego Plečnika” zaprezentuje znakomity polski znawca tematu, prof. Jacek Urban. Przemianami katedry praskiej bezpośrednio w św. Wicie poprowadzi nas Zdeněk Lukeš, jeden z najbardziej kompetentnych ekspertów od Zamku Praskiego, jak i nowoczesnej architektury czeskiej.

Gospodarz i inicjator konferencji, kardynał Dominik Duka OP zasiądzie razem z referentami przy stole dyskusyjnym i spróbuje stawić czoła trudnym pytaniom o to, jak dziś rozwijać potencjał takich znanych miejsc historii i współczesności. Jakie znaczenie mają katedry dla człowieka XXI wieku? Czy nadal jest dziś możliwe ich rozbudowa lub przebudowa? Czy katedry w ogóle mogą być kiedykolwiek ukończone? Czy katedra jest tylko symbolem Kościoła, przeszłości i niemym świadkiem dawnej świetności, czy też nadal mówi do człowieka i społeczeństwa? Jeśli tak, to jak powinno to wyglądać dzisiaj? Dyskusję poprowadzi Norbert Schmidt, szef Centrum Teologii i Sztuki na Katolickim Teologicznym Wydziale Uniwersytetu Karola.

W środę, 21 listopada, o godzinie 18.00 w katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha odbędzie się uroczyste nabożeństwo pod przewodnictwem arcybiskupa krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza.

Druga konferencja nawiązuje do ubiegłorocznej, poświęconej wzajemnemu oddziaływaniu katedr praskiej i paryskiej. O współczesnym życiu katedry Notre-Dame mówił arcybiskup Paryża, kardynał André Vingt-Trois.

Konferencja będzie symultanicznie tłumaczona. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i słuchawek prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: michal.breza@apha.cz.

Kontakt dla mediów:
Aleš Pištora – Rzecznik prasowy Arcybiskupstwa Praskiego
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

 

Program konferencji:

Powitanie: kardynał Dominik Duka OP, Arcybiskup praski

Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup krakowski
Znaczenie Wawelu i katedry wawelskiej dla Polski, diecezji krakowskiej i Jana Pawła II

Jacek Urban
Prace A. Szyszko-Bohusza na Wawelu

Zdeněk Lukeš
Rozbudowa i przebudowa katedry praskiej i jej okolicy w XX wieku
Josip Plečnik, Jan Sokol, Kamil Roškot (przechadzka po katedrze)

Rozwój życia katedr w XXI wieku
Dyskusja panelowa: Dominik Duka, Stanisław Dziwisz, Zdeněk Lukeš, Jacek Urban
(moderuje Norbert Schmidt)

 

foto © P. Guzik

 

Uczestnicy:

Kardynał Dominik Duka OP (* 1943) – arcybiskup praski i prymas Czech.

Kardynał StanisławDziwisz (*1939) – arcybiskup krakowski i były osobisty sekretarz Jana Pawła II. Wkrótce po studiach filozoficznych i teologicznych oraz święceniach kapłańskich, które przyjął w 1963 roku, zaczął współpracować z kardynałem Karolem Wojtyłą i pozostał przy nim aż do jego śmierci w 2005 roku. W 1981 r. uzyskał doktorat na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął w 1998 r. i w tym samym roku został prefektem pomocniczym Domu Papieskiego. Następca Jana Pawła II, papież Benedykt XVI, mianował go w 2005 r. arcybiskupem Krakowa, a rok później kardynałem.

Prof. Jacek Urban(* 1953) – kierownik Katedry Historii XIX wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto kieruje Archiwum Kapitulnym na Wawelu i Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest autorem dwu prac o katedrze na Wawelu: „Katedra na Wawelu 1795 -1918”, Kraków 2001 i „Katedra na Wawelu po 1918 r.”, Kraków 2008.

Arch. Zdeněk Lukeš (* 1954) – wybitny czeski historyk architektury XIX i XX wieku i publicysta. Od początku lat 90. pracuje w oddziale konserwatorskim Zamku Praskiego.. Wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Libercu, gdzie w latach 2000-2003 pełnił również funkcję dziekana Wydziału Architektury. Obecnie wykłada na New York Univesity w Pradze.Jest autorem lub współautorem wielu naukowych i popularno-naukowych artykułów, wykładów i książek i wystaw ( „J. Plečnik – architekt praskiego zamku”, „Zamek Praski w czasach Tomáša Garrigue Masaryka”, „Architektura XX wieku”, „ Praga 1891-1914”, „Spłata długu. Prace architektów niemieckojęzycznych w Pradze 1900-1939” itd.).

Arch. Norbert Schmidt (* 1975) – architekt, redaktor kwartalnika teologicznego Salve i szef Centrum Teologii i Sztuki na KTF UK.

Konferencję współorganizują:
Kapituła św Wita, Zarząd Zamku Praskiego,
Dominikánská 8, kwartalnik teologiczny Salve