Katedrální huť – Praha a Vídeň

mezinárodní konference o katedrále V

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16
Hradčany, Praha 1

sál kardinála Berana
pátek 20. listopadu 2015 od 13:00 hodin

Kamenická značka v podobě písmene P patřila jednomu z kameníků činných v huti
Matyáše z Arrasu někdy v letech 1344-52, případně ještě po jeho smrti v letech 1352-56. (foto © Petr Chotěbor)

 

TV REPORTÁŽ ŠTĚPÁNA HAVLÍČKA

 

Letošní konference o katedrálách v Praze a Vídni bude již pátým ročníkem setkání zástupců evropských katedrál (po Paříži, Krakově, Milanu, Kolíně nad Rýnem). Tato setkání se snaží představit souvislost pražského metropolitního kostela s ostatními evropskými katedrálami a ukázat tak univerzalitu fenoménu katedrály, ale zároveň také jedinečnost té pražské. Tématem konference o katedrálách v Praze a Vídni bude „Katedrální huť“. Účastníci konference si položí otázku, jak taková huť fungovala ve středověku a jak funguje dnes. Soustředit se ale budou také na kontakty mezi oběma hutěmi.

 

 

program konference:

13:00 – úvodní slovo kardinála Dominika Duky OP

13:10 – pozdrav kardinála Christopha Schönborna OP

13:20 – slovo apoštolského nuncia arcibiskupa Giuseppe Leanzy

13:30 – Arthur Saliger (Vídeň): Vztah pražské a vídeňské katedrální huti ve středověku

14:30 – Petr Chotěbor (Praha): Kamenické značky a fungování pražské katedrální huti

15:15 – přestávka

15:45 – Ivo Hlobil: Gotické chrliče katedrály sv. Víta a Svatoštěpánského dómu

16:30 – Martin Herda: Jak jsou dnes organizovány práce na pražské katedrále

17:00 – Ondřej Pávek: Role kapituly při dostavbě katedrály

17:30 – přestávka

18:00 – panelová debata – Kamenická huť kdysi a dnes
Dominik Duka OP, Arthur Saliger, Petr Chotěbor, Ivo Hlobil

Konferenci, která je určena všem zájemcům o fenomén katedrály, budou moderovat Aleš Pištora a Norbert Schmidt. Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

 

foto © Norbert Schmidt

 

kontakt pro média:
Aleš Pištora – tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství
e-mail: Ales.Pistora@apha.cz, tel.: 724 882 842

registrace na konferenci:
Michal Breza, Arcibiskupství pražské
e-mail: michal.breza@apha.cz

konferenci pořádají:
Arcibiskupství pražské
Metropolitní kapitula u Sv. Víta
Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze

 facebooková událost

 

Tento chrlič je jedním ze čtyř gotických originálů zachovaných in situ na katedrále sv. Víta, a to konkrétně v horní úrovni na opěrném pilíři č. III (na jižní straně chóru). Zřejmě je dílem kameníka Hermana, popřípadě Hermana a s ním spolupracujícícho kameníka Varhofera z r. 1377. (foto © Petr Chotěbor)

 

Ohlasy a souvislosti:

Praha konference o katedrálách 2015
reportáž Štěpána Havlíčka, Radio Proglas, 25. listopadu 2015

Katedrála v siločarách času
rozhlasové procházky nejen
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Krakovský Wawel a Pražký hrad
rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století
konference o katedrále II
Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský Hrad
čtvrtek 22. listopadu 2012

Hudba v katedrále I.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 10. října 2013

Hudba v katedrále II.
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 13:00 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 18:00 hodin
čtvrtek 9. října 2014

Katedrála v době probouzení národů
sv. Petr v Kolíně nad Rýnem a sv. Vít v Praze
konference o katedrále IV
Arcibiskupství pražské
pátek 21. listopadu 2014

Hudba v katedrále III. – staročeské roráty
staročeské roráty – kostel Všech svatých – 7:00 hodin
konference v Mladotově domě na Pražském hradě – 9:30 hodin
slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta – 17:00 hodin
sobota 5. prosince 2015