우리 [WOO:RI]
Poetická intervence
Současné umění z Jižní Koreje
v českých svatyních

projekt Centra teologie a umění, JW Stella Arts Collectives
a festivalu Tina B
kurátoři: JW Stella a Norbert Schmidt

spoluorganizátoři:
Akademická farnost u Nejsv. Salvátora v Praze
Benediktinské arciopatství v Břevnově
Dominikánská 8 u Kláštera dominikánů u Sv. Jiljí v Praze
Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů ve Slaném

ENGLISH TEXT
TISKOVÁ KONFERENCE

Projekt 우리[WOO:RI], který se vyznačuje mimo jiné výjimečnou spoluprací několik zcela rozdílných subjektů, je poetickou intervencí, která díky intenzivnímu spirituálnímu náboji prací tří korejských umělců v českých sakrálních stavbách přibližuje současné umění naší přítomnosti. Název tohoto projektu ‘우리[WOO:RI]’ je korejským slovem, které se dá přeložit do češtiny jako „my, naše, nám“. Je pro autory metaforou vztahů mezi lidmi, jednotlivci i společnostmi, komunitami i kulturami. Ale koncept, který se skrývá za tímto slovem, odhaluje více, než značí doslovný význam tohoto slova v korejském prostředí. Jako oboustranně naostřený nůž obsahuje jak silný smysl pro sociální soudržnost uvnitř stejně smýšlející skupiny, tak může vyjevovat určitý rys výlučnosti a předsudečnosti, který se obrací proti těm, kteří „nejsou s námi“.

V tomto smyslu se projekt snaží prozkoumat dvojitý paradox vztahu filozofického diskurzu mezi umělci a spirituálními hlasy v sakrálních prostorách v České republice. Smyslem této poetické intervence je i pozitivní inovace a konfrontace, která odhaluje dichotomii různých a priory předsudečných pohledů, jako je rozdíl starého a nového, Východu a Západu, posvátného a profánního. Nezrcadlí však ve skutečnosti tyto rozdílné pohledy různé možnosti bytí? To staré nemusí být tak staré, když si uvědomíme jeho silnou přítomnost, která na nás dnes stále působí, a to nové nemusí být tak úplně nové, když si například v souvislosti s projektem우리[WOO:RI] vzpomeneme na orientalizující styl, který zdobí interiéry tolika zámků či klášterů. V intervencích projektu우리[WOO:RI] nás autoři vedou na uměleckou cestu, kde můžeme přemýšlet o sobě, o nás, o [우리WOO:RI].

Projekt vyrůstá ze setkání dvou komplementárních náhledů na umění, které jsou zosobněny v postavách obou kurátorů JW Stelly a Norberta Schmidta. JW Stella je nezávislá kurátorka a kulturní mediátorka se zájmem o kulturní antropologii, která je doma v Londýně a v Soulu. Připravila několik významných projektů současného umění, ukotvených v kulturní antropologii. Norbert Schmidt je architekt, redaktor teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění na KTF UK, které se zaměřuje na problematiku vztahu současného umění, architektury, liturgie a sakrálního prostoru.

 

Choi Jeonghwa – Beautiful! Beautiful Life
Akademický kostel Nejsv. Salvátora v Praze
říjen 2012

Hong Soun – My Dream / My Avatar
Dominikánská 8 u Sv. Jiljí v Praze
říjen 2012

Kim Byoungho – Collected Silences
Casa Sancta – Kostel Nejsv. Trojice ve Slaném
říjen 2012

Choi Jeonghwa – The Breathing Flower / Red Lotus
Benediktinské arciopatství v Břevnově
říjen 2012

 

videa

 

Ohlasy:

JW Stella: „Umění pro lidi.“ IN: Art+Antiques 2012/10 s. 5.

Jihokorejské umění bude k vidění v českých kostelech, Radio Proglas 12.10. 2012

Korejské umění vstoupí do českého sakrálního prostoru,
Arcibiskupství pražské 12.10. 2012

Balonky v kostele poeticky intervenují za současné umění,
Reportáž Jiřího Svobody, Česká televize 16.10. 2012

Současné umění z Jižní Koreje nehledejte v pražských galeriích.
Zajděte do chrámu, mužského kláštera nebo dominikánského refektáře.
Michaela Vrchotová, Umění na vlnách, Český rozhlas Rádio Česko, 17.10. 2012

Poetická intervence do křesťanských chrámů
Arcibiskupství pražské 18.10. 2012

Současné korejské umění na českých duchovních místech
Marie Poláková, Český rozhlas 3, Vltava 18.10. 2012

Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních
Teresie Bečková, Český rozhlas, Radiožurnál, 20.10. 2012

Korejci vystavují v klášterech
Z metropole, Česká televize 24, 21.10. 2012

Korejské umění v pražských kostelech
Rozhovor s Norbertem Schmidtem
Teresie Bečková, Český rozhlas, Radiožurnál, Doteky víry 21.10. 2012

Květiny a balonky v českých svatyních
Katolický týdeník 43/2012, s. 5.

Michael Otřísal: Poetická intervence korejského umění
Česká televize, Křesťanský magazín, 4.11. 2012 

Alena Scheinostová: Romští věřící stále velkou neznámou
Katolický týdeník 47, s. 2.

Václav Sokol: Poetické intervence z Jižní Koreje
Perspektivy 23, s. 3.

Hong Soun: The Right to Dream
Exhibition (7.11. – 9.12. 2012) and Catalogue
Savina Museum of Contemporary Art, Seoul 2012.

우리 [WOO:RI], Curator´s note
art inculture 11/2012, Seoul, s. 168.

Hong, Soun
art inculture 12/2012, Seoul, s. 146.

Martin Bedřich: [WOO:RI] anebo současné umění z Koreje v českých svatyních
Souvislosti 4/2012, s. 234.