Kim Byoungho
Collected Silences
(Sebrané ticho)

Casa Sancta
Klášter Nejsvětější Trojice
Řádu bosých karmelitánů ve Slaném
Hlaváčkovo náměstí 221
17. října – 11. listopadu 2012
vernisáž: středa 17. října v 18:30 hodin

ENGLISH TEXT

Je to podivná věc ta sedm metrů vysoká zvenku šedá uvnitř temně červená krabice, která stojí uprostřed jasně prosvětleného klášterního kostela ve Slaném. Dříve byla plná zlata, ale dnes je skoro prázdná. Pouze malá černá soška Panny Marie s Ježíškem přežila destrukci v době komunistické totality. Kdysi sem chodili lidé z širokého okolí na poutě. Interiér představoval kopii domku, kde archanděl Gabriel zvěstoval Marii, že počne syna. Casa sancta byla v podstatě sofistikovaným uměleckým dílem, kusem posvátného divadla, prostorovým obrazem, který přibližoval ústřední myšlenku křesťanství: inkarnaci. Myšlenku, že Bůh se stal člověkem, malým dítětem v lůně mladé dívky. Dnes nám Casa Sancta může připomínat i určitý druh zázračného předmětu, vchod do jiného světa podobný třeba známé šatní skříni, kterou prochází děti do bájné Narnie ve slavném románu C.S. Lewise.

Zvuková umělecká instalace „Sebrané ticho” jihokorejského autora Kim Byoungho do slánské Casy Sancty je předně určitým zhmotněním reflexe svého okolí a tak zároveň i skromným příspěvkem ke snaze zdejších karmelitánů hledat současný obraz duchovního života a nově uchopit toto poničené a přitom stále velice silné místo. Okolí instalace představuje pro autora totiž mezičlánek, který jako elektrický okruh spojuje jednu strunu s tou druhou. Můžeme v tom spatřit i metaforu, abstraktní znázornění spojení mezi lidmi, mezi lidmi a místem, mezi minulostí a budoucností… Kim Byoungho k tomu říká: „Prostor, lidé a objekty existují pro sebe navzájem. Daný prostor je zhmotněním prostředí a vztahů budovaných v čase. Prostor tu byl někdy jen několik dní, nebo jindy tisíce let a dal vzniknout rozlehlé síti souvislostí. Někdy jako pramen života, někdy jako politické útočiště, někdy jako pozadí nenasytnosti. Prostor, který je předurčen vztahy, je vždy více nápadný. Já tyto vztahy spojuji liniemi. A spojuji jejich zvuky. Zvuky ticha.”

JW Stella & Norbert Schmidt

 

Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů ve středu 17. října po mši sv., která začína v 17:30 hodin. Vernisáž doprovodí hra na varhany (Pavel Marek) a na citeru (Pavel Pola OCD).

Instalace je přístupná od 17. října do 2. listopadu, po-pá 16:30 – 17:30, sobota 16:00 – 18:00, neděle 10:00 – 12:00. V jiných než výše uvedených časech a od 3. – 11. listopadu, je instalace přístupná během pravidelných programů kláštera, které sledujte zde: http://www.klasterslany.cz/, nebo po předchozí domluvě mailem: polapa@post.cz (P. P. Pola OCD)

Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze, JW Stella Arts Collectives a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI] – The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt. Spoluorganizátor a hostitel: Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů, který vede převor David Peroutka OCD, intervenci doprovází podpřevor Pavel Pola OCD a Helena Kohlová. Zvláštní poděkování za obětavou přípravu patří Janě Tomáškové.

 

foto © Norbert Schmidt

foto © Pavel Pola OCD

foto © Martin Bedřich