Hong Soun
My dream – My Avatar
(Můj sen – můj avatár)

Dominikánská 8
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
15. října – 30. prosince 2012
vernisáž: pondělí 15. října v 19:30 hodin

ENGLISH TEXT
DEBATNÍ VEČER ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV

Můj sen – můj avatár je víc než jen uměleckým dílem, je to událost, která otevírá otázky po smyslu setkávání, sebevyjádření i úloze autora, jenž se stává v jistém smyslu prostředníkem intervence. Projekt jihokorejského umělce Hong Souna vyrůstá z intenzivní práce s korejskými dětmi, jež odráží multikulturní pozadí současné Koreje, a s dětmi z romské komunity v České republice. Umělec děti požádal, aby nakreslily svého „avatára“, tedy postavu, kterou by chtěly být. Avatár, autoportrét sahající od podoby blonďaté princezny s modrýma očima po tvář plnou ohně, je tak zároveň vyjádřením svého já, které žije v nevědomí, a zároveň je metaforou, která zpřítomňuje účast dětí v tomto projektu. Hong Soun nakonec vyfotografoval každého z dětských autorů a jeho snímek pak spojil s jeho kresbou v jeden celek. Tyto dvojportréty umístil po způsobu vitrají do velikých oken barokního refektáře Kláštera dominikánů u Sv. Jiljí v Praze.

Už v základu samotné ideje řádu bratří kazatelů bylo zakládání klášterů přímo ve městech, blízko lidem, aby mohli lépe porozumět jejich potřebám a mohli s nimi sdílet jejich životní otázky. Nádherná jídelna-refektář pražských bratrů od počátku nebyla určena jen pro stolování. Bratři zde také naslouchali čtení, a tedy přijímali i potravu duchovní. Refektář byl využíván i jako reprezentativní sál, kam o zvláštních příležitostech dominikáni zvali své příznivce, přátele a ostatní obyvatele města. Dnes používají bratři tento prostor v podobném duchu, organizují zde přednášky, debaty, koncerty a nabízejí jej jako místo setkání všem otevřeným lidem, kteří mají chuť se setkávat v rozhovorech a chtějí spolu sdílet naděje i problémy dneška.

Intervence Můj sen – můj avatár tak rezonuje s původním i současným určením starého prostoru, přináší velice aktuální otázky soužití lidí různých etnik i kultur dneška.

JW Stella & Norbert Schmidt

 

Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů v pondělí 15. října 2012 v 19:30 hodin a doprovodí ji barokní i současná hudba v podání Ivy Lokajíčkové. Na listopad se připravuje také samostatný debatní večer věnovaný problematice národnostních menšin v České republice.

Instalace je přístupná během každé veřejné akce v refektáři (program sledujte zde: http://www.dominikanska8.cz/), dále během festivalu TINA B od 17. do 31. října každé Út, Čt a So 12:00 – 18:00 hod a po jeho skončení také na po předchozí domluvě emailem: dominikanska8@op.cz (Jan Cibulka).

Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze, JW Stella Arts Collectives a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI] – The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt. Spoluorganizátor a hostitel: Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při Klášteře dominikánů u Sv. Jiljí v Praze, které vede Benedikt Mohelník OP. Zvláštní poděkování za obětavou přípravu a pomoc při realizaci patří Janě Tomáškové.

 

foto © archiv D8

foto © archiv OP

foto © Petr Neubert

foto © Hong Soun

Hong Soun: The Right to Dream, Exhibition (7.11. – 9.12. 2012)
Savina Museum of Contemporary Art, Seoul, South Korea
foto © Hong Soun