Choi Jeonghwa
Breathing Flower / Red Lotus
(Dýchající květina / Červený lotus)

Benediktinské arciopatství v Břevnově
říjen 2012
vernisáž: neděle 14. října v 15:00 hodin

ENGLISH TEXT

Setkání Východu a Západu. Návštěva příbuzného. Lotus je symbolem meditace, osvícení, duchovní zralosti a hloubky i šířky východní spirituality. A kdo jiný by ho v Praze měl přivítat jako sympatického hosta než Břevnov a jeho benediktini? Břevnovský klášter je jedno z nejstarších míst křesťanské duchovní tradice u nás, benediktini jsou symbolem stability, mnišské spirituality nesené moudrostí a vědomím nenáhodných souvislostí.

JW Stella & Norbert Schmidt

 

Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů v neděli 14. října v 15:00 hodin před vstupem do klášterního kostela sv. Markéty.

Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze, JW Stella Arts Colectives a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI] – The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt. Spoluorganizátor a hostitel: Benediktinské arciopatství v Břevnově, který vede převor Prokop Siostrzonek OSB, intervenci doprovází podpřevor Alexius Vandrovec OSB. Zvláštní poděkování za obětavou přípravu a realizaci patří Janě Tomáškové a Ondřejovi Fundovi (TINA B).

foto © Petr Neubert

foto © JW Stella Arts Collectives