Zkušenosti trancendence?
Příroda, architektura, umění

Friedhelm Mennekes SJ, Marek Orko Vácha a Norbert Schmidt

panelová debata
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
(vstup z nádvoří Klementina u vchodu do NK)
středa 14. března v 19:00 hodin

 

Filosof Karl Jaspers na sklonku života prohlásil: „Vidět moře se pro mě stalo tím nejkrásnějším, co v přírodě existuje. Ve zkušenosti s mořem od počátku spočívá nálada k filosofování. Moře je podobenstvím svobody a transcendence.“  Známý neurolog, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie Viktor E. Frankl zase napsal malý spisek s programovým názvem Prožitek hor a zkušenost smyslu. Bylo mu osmdesát sedm let. Slavný fotograf 19. století Frederick H. Evans naopak tvrdil, že: „neexistuje silnější nepomíjející vědomí pokoje, hluboké radosti a uspokojení z objevování řádu krásy, než jakým vás obohatí dlouhodobé prodlévání v katedrálním prostoru.“ Jeden z nejvýznamnějších malířů současnosti Gerhard Richter, ročník 1932, nedávno prohlásil, že ho umění udržuje na cestě hledání něčeho „lepšího, něčeho, co překračuje rozum, něčeho transcendentního. Obraz nám může pomoci myslet něco, co překračuje tohle nesmyslné bytí.“ Podobnými výroky bychom mohli naplnit celou knihu, ba knihovnu.

V čem se podobají nejkrásnější a nejpůsobivější místa „prvního stvoření“ a díla „druhého stvoření“? Jak působí na člověka? Co tyto vrcholné zážitky a zkušenosti, které si pozorovatel z obojího odnáší, spojuje? Jaké analogie před nás staví? A co z nich člověk čerpá? Proč ho obojí tak fascinuje? Přisvojujeme si přírodu, vrcholná díla architektury a umění v posledku jako rezonující prostory, zrcadla vlastního lidského nitra? Ale není to tedy vše nakonec jen pouhou projekcí, romantickým sněním a myšlenkovým konstruktem?

Tyto a podobné otázky nejsou vposledku ničím novým, vstupujeme tu do velkého myšlenkového prostoru, který vybudovaly generace myslitelů před námi. V panelové debatě v salvátorské sakristii se v něm pokusíme alespoň základně zorientovat. K debatnímu stolu zasedne jezuita Friedhelm Mennekes, který se dlouhodobě věnuje vztahu umění, prostoru a spirituality, a biolog a teolog Marek Orko Vácha, který – co jen může – zvedá kotvy a odlétá někam do And, do Tanzánie nebo na Antarktidu. Debatní večer uvede architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Tlumočení celého večera bude zajištěno.

 

foto Frederick H. Evans: Ely Cathedral, A Fifteenth Century Doorway, 1899.

foto Olaf Otto Becker: z cyklu „Broken Line“, Greenland, 2003-2006.

foto Marek Orko Vácha: Tierra del Fuego, 2017.

Gerhard  Richter: St. John, 1988.

povrch Jupiteru, foto ze sondy Juno, NASA 2017.

foto Edwin Smith:Temple of Poseidon, Cape Sounion, Greece, 1962.

 

 

Prof. em. Dr. phil., Lic. theol. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let zásadně spoluutváří dialog církve, víry a současného umění, spolupracuje s autory jako Joseph Beuys, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Jannis Kounellis, Anish Kapoor atd. Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve farnosti sv. Marka – Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění vydalo Mennekesovu knihu: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele.

Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (* 1966) vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. Je přednostou Ústavu etiky na III. lékařské fakultě Karlovy univerzity a administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Od roku 2007 působí také jako farní vikář Akademické farnosti Praha. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. „Orko“ (zkratka za „Orlí oko“) je přezdívka, která ho provází od skautských let. V roce 2017 vydal v nakladatelství Cesta duchovní bestseller Nevyžádané rady mládeži.

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor kulturně-teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí v AP atelieru Josefa Pleskota, kde se podílí např. na obnově pražského dominikánského kláštera u sv. Jiljí nebo na úpravě liturgického prostoru v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Norbert Schmidt působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. V roce 2017 vyšla jeho kniha Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru v nakladatelství Triáda.

 

foto © Martin Staněk

 

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.

        

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Friedhelm Mennkes SJ: Švýcarská senzibilita – Caminada, Herzog & de Meuron, Zumthor
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
čtvrtek 15. března 2018 v 19:30 hodin

Friedhelm Mennekes SJ – Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
konfrontace, provokace: Setkání před obrazy

Národní galerie, Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15
pondělí 12. března 2018 v 18:00 hodin