Friedhelm Mennekes SJ
Švýcarská senzibilita

tři výhledy: Gion Caminada, Herzog & de Meuron, Peter Zumthor

přednáška s debatou

čtvrtek 15. března 2018 v 19:30 hodin
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Profesor Mennekes představí tři výrazné polohy současné švýcarské architektury, a to na příkladech tří konkrétních staveb, které důverně zná a které mu přirostly k srdci. V Muzeu umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem dlouhodobě provádí návštěvníky. S Gionem Caminadou v poslední době spolupracuje na ETH v Curychu. A Museum Unterlinden v Kolmaru s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda, zvláště po skvělé obnově Jacquesa Herzoga a Pierra de Meurona, je dalším místem pravidelného přemýšlení o prostoru, obraze a dynamice vcítění.

Profesionální tlumočení přednášky i diskuze bude zajištěno.

 

 

 

Prof. em. Dr. phil., Lic. theol. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let zásadně spoluutváří dialog církve, víry a současného umění, spolupracuje s autory jako Joseph Beuys, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Jannis Kounellis, Anish Kapoor atd. Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve farnosti sv. Marka – Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění vydalo Mennekesovu knihu: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele.

Pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.

    

 

Ohlasy a souvislosti:

Zkušenosti trancendence? Příroda, architektura, umění
Friedhelm Mennekes SJ, Marek Orko Vácha a Norbert Schmidt
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
středa 14. března 2018 v 19:00 hodin

Friedhelm Mennekes SJ – Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
konfrontace, provokace: Setkání před obrazy

Národní galerie, Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15
pondělí 12. března 2018 v 18:00 hodin