Friedhelm Mennekes SJ
Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
konfrontace, provokace: Setkání před obrazy

Národní galerie v Praze, Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15
pondělí 12. března 2018 v 18:00 hodin

 

Rubens vytvořil ke konci své tvůrčí dráhy dva oltářní obrazy pro kostel sv. Tomáše na pražské Malé Straně: Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustina na mořském břehu. Scéna umučení pateticky líčí světcův skon a jeho následnou apoteózu. Druhý obraz oproti tomu vystihuje tichou atmosféru meditace sv. Augustina nad nad tajemstvím Nejsv. Trojice. Výrazové polohy obou scén se tak vzájemně doplňují a zároveň dokládají široké rozpětí Rubensova uměleckého projevu, který měl velký vliv na malíře českého baroka. Rubensovy originály jsou vystavené už od roku 1896 v dnešní Národní galerii, kde byly a jsou konfrontovány s jinými uměleckými díly od doby baroka až do současnosti; naposled v rámci instalace Ernesta Neta v roce 2016. Daleko dynamičtěji byl tento princip dialogu aplikován v minulých třiceti letech s Rubensovým obrazem Ukřižování sv. Petra v jezuitském kostele v Kolíně nad Rýnem. Tento oltářní obraz vznikl stejně jako oba pražské obrazy na konci Rubensova života. Friedhelm Mennekes SJ, zakladatel a dlouhodobý hybatel kolínské Stanice umění Sv. Petra, v jeho blízkosti realizoval desítky uměleckých instalací celosvětově známých umělců, kteří se tu více tu méně vztahovali právě k Rubensovu vrcholnému dílu.

S Friedhelmem Mennekesem SJ, známým teologem a zároveň znalcem současného umění, se v Praze setkáme přímo před Rubensovými obrazy. Tlumočení přednášky a následné diskuze bude zajištěno.

 

 

Prof. em. Dr. phil., Lic. theol. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let zásadně spoluutváří dialog církve, víry a současného umění, spolupracuje s autory jako Joseph Beuys, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Jannis Kounellis, Anish Kapoor atd. Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve farnosti sv. Marka-Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění vydalo Mennekesovu knihu: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele.

 

foto © Eva Vopátková

 

Pořádá Národní galerie v Praze a Centrum teologie a umění při KTF UK.

      

 

Další setkání s Friedhelmem Mennekesem SJ v Praze:

Zkušenosti trancendence? Příroda, architektura, umění
Friedhelm Mennekes SJ, Marek Orko Vácha a Norbert Schmidt
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
středa 14. března 2018 v 19:00 hodin

Friedhelm Mennkes SJ: Švýcarská senzibilita – Caminada, Herzog & de Meuron, Zumthor
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
čtvrtek 15. března 2018 v 19:30 hodin