Umírám láskou

milostné dialogy z Písně písní v liturgickém prostoru
reinterpretace biblického textu

Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP,
Slavomír Hořínka, Peter Vrábel

barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 5. prosince 2013 v 19:30 hodin

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce?

Hudebně literární večer moderuje Teresie Bečková.

 

Prof. Milan Balabán – významný český religionista a evangelický teolog, přední znalec Starého zákona, hebraista, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se habilitoval na ETF UK v oboru religionistika a stal se profesorem.

Daniel Rausšéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a přebásnění Písně písní.

Slavomír Hořínkahudební skladatel, houslista, pravidelně spolupracuje s Orchestrem BERG. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze.

Peter Vrábel – zakladatel a dirigent orchestru BERG.

Benedikt Mohelník OP – provinciál Řádu bratří kazatelů a duchovní otec Dominikánské 8.

Teresie Bečková – vedoucí Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Českém rozhlase.

 

Společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8.

 

       

 

foto © D8

 

Ohlasy a souvislosti:

Píseň písní u Nejsv. Salvátora / Noc kostelů 2013
pátek 24. května 2013, 20:00 – 24:00 hodin

Orchestr BERG: Píseň písní / znějící chrám
kostel Nejsv. Salvátora, středa 22. května 2013 ve 20:00 hodin