Píseň písní u Nejsv. Salvátora
Noc kostelů 2013

pátek 24. května 2013, 20:00 – 24:00 hodin

Během letošní Noci kostelů u Nejsv. Salvátora zazní prostorová skladba Slavomíra Hořínky inspirovaná biblickou Velepísní lásky a současným přebásněním tohoto starobylého biblického hymnu Danielem Rausem. Hudba a slova naplní chrám, který se stane světem, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém, ale i strach a úzkost z propasti, která se otevírá mezi nimi. Originální projekt komponovaný speciálně pro zdejší kostel představí Orchestr BERG s dirigentem Peterem Vrábelem. Fragmenty použitých textů připomínají liturgické sekvence, také pohyb herců a zpěváků v kostele navazuje na starobylou tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka, neboť láska duchovní i fyzická jsou nedílnou součástí křesťanské cesty životem.

foto © Martin Staněk

 

Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru
na text Písně písní v přebásnění Daniela Rause

Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent
Barbora Sojková – soprán, Jiří Hájek – baryton
Helena Dvořáková – Milá, Lukáš Hlavica – Milý

Teresie Bečková a Norbert Schmidt – koncept
Magdalena Bartáková – výtvarná spolupráce, Vladimír Burian – lightdesign

Světová premiéra skladby Slavomíra Hořínky Umírám láskou i celkový koncept salvátorské Noci kostelů 2013 je společným projektem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, Orchestru BERG, Českého rozhlasu a Centra teologie a umění při KTF UK.

Kostel je otevřen od 20:00 do 24:00 hodin. Během večera se návštěvníkům otevře také „klementinská Via Sancta“, nečekané prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta.

 

 

foto © Martin Staněk

 

Program Noci kostelů 2013 u Nejsv. Salvátora:

20:00 hodin    Vrstvení kostela – komentovaná prohlídka prostorem Nejsv. Salvátora
vedená Martinem Staňkem

21:00 hodin    Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru

22:00 hodin    Zahrada Pavlíny Lörinczové v presbytáři a chorální ozvěny touhy v kostele

22:00 hodin    v kryptě kostela bude čtena celá Píseň písní v přebásnění Daniela Rause

23:00 hodin    promítání filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená,
který byl taktéž inspirován Písní písní

               

 

Ohlasy a souvislosti:

Magdaléna Trusinová: Současné umění v sakrálním prostoru
Český rozhlas Plus, Zostřeno na církev 26. května 2013

Zamyšlení Norberta Schmidta nad vztahem současného umění a sakrální architektury
Český rozhlas 1, Radiožurnál, Doteky víry 25. května 2013

U Nejsvětějšího Salvátora se během noci kostelů umíralo láskou
Český rozhlas 1, Radiožurnál, Křesťanský týdeník 25. května 2013

Kostel Nejsvětějšího Salvátora rozezněla Píseň písní
Česká televize, Kultura, 23. května 2013

Jiří Svoboda: Kostel jako hudební nástroj
Česká televize, Události, 23. května 2013

Projekt orchestru BERG Píseň písní
Český rozhlas, Vltava – Mozaika 22. května 2013

Helena Stinglová: Skladatel Hořínka zhudebnil pro Nejsvětějšího Salvátora Píseň písní. Zazní při Noci kostelů
iForum, 22. května 2013

Český rozhlas spolupracuje na unikátním projektu Píseň písní / znějící chrám
Český rozhlas, 20. května 2013

Přebásněná Píseň písní Daniela Rause zazní s hudbou Slavomíra Hořínky
Rozhovor s Danielem Rausem
Český rozhlas, 12. května 2013