Magdalena Bartáková – Zahrada uzavřená

26. 4. — 30. 6. 2009, ochoz kostela Nejsv. Salvátora
výstava zahrnující kresby, světelné instalace
a animovaný film

Zahrada uzavřená, dvanáctiminutový animovaný film Magdaleny Bartákové, absolventky ateliéru filmové a televizní grafiky na VŠUP v Praze, začal vznikat jako diplomová práce v ateliéru u prof. Jiřího Barty, avšak náročností techniky, rozsahem i kvalitou zdaleka přerostl rozměry závěrečné školní úlohy.

Píseň písní rozhodně není běžným námětem pro animovaný film a zároveň ani animovaný film není obvyklou technikou pro zpracování v dějinách umění tak silně přítomného motivu, jakým je Velepíseň.

Autorka ve filmu využívá vlastní technologie kombinující klasickou kreslenou animaci s hrou světel a stínů, vytvářející dojem prostorovosti vrstvením a prosvěcováním více plánů černobílé kresby. Film je monochromatický, ale rozehrává množství valérů, nuancí černé, šedé a bílé, podpořené odstíny různých papírů a různou intenzitou světla.

Magdalena Bartáková si z Písně písní vybrala velmi osobní, niternou rovinu. Pozornost se od začátku soustřeďuje na postavu Milé, hlavní a vlastně jedinou postavu, v jejímž nitru se odehrává nejdůležitější děj. Na začátku se nám nabízí pohled do uzavřené zahrady, jabloňového sadu, v němž se nachází Milá. Její oslovení představuje pozvání k vyjití, k hledání Milého. Základní motiv hledání je představen v různých variacích, v nichž se střídají jak kulisy, tak způsob tohoto hledání: dynamickou exteriérovou pasáž přibližování s kolouškem střídá intimní minimalistická sekvence s Milou ležící v temné komůrce, odkud Milá opět vychází Milého hledat. Při svém hledání prochází krajinou, která připomíná víc českou krajinu než krajinu biblickou, jabloňovými sady, lesy, přes pastviny, kolem ohrad, touha po Milém ji vede do města s jeho loubími, schodišti a uličkami…

Klára Jelínková, Salve 1/2009

Kresby z filmu Magdaleny Bartákové byly publikovány v revue Salve 1/2009.
Kurátorkou výstavy v kostele Nejsv. Salvátora byla Klára Jelínková.

Zahrada uzavřená: film Magdaleny Bartákové na motivy Písně písní
scénář, výtvarník, animace, kamera, režie: Magdalena Bartáková
námět: Píseň písní, použité texty jsou převzaty z Českého ekumenického překladu Bible
hudba: DVA-Barbora a Jan Kratochvílovi, Ulrik Gaston Larsen (barokní kytara)
recording, mastering: Studio 33
zvuk: Zdeněk Barták
střih: Jiřina Pěčová
technická spolupráce: Pavel Šístek
pedagogické vedení: Prof. Jiří Barta, Bára Dlouhá, Zuzana Bukovinská a Jiří Tyller
stopáž: 11:58 minut
© Magdalena Bartáková, VŠUP Praha, Energeia o. p. s., 2008