Píseň písní / znějící chrám

akademický kostel Nejsv. Salvátora v Praze
středa 22. května 2013 ve 20:00 hodin

Sofia Gubajdulina: Orfeova lyra
Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten

Slavomír Hořínka:
Umírám láskou (světová premiéra)

Helena Dvořáková – Milá, Lukáš Hlavica – Milý,
Barbora Sojková – soprán, Jiří Hájek – baryton
Jan Fišer – housle, Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

Teresie Bečková a Norbert Schmidt – koncept
Magdalena Bartáková – výtvarná spolupráce, Vladimír Burian – lightdesign

 

foto © Martin Staněk

 

Originální projekt Orchestru BERG inspiroval text biblické Písně písní. Ve světové premiéře zazní prostorová kompozice Slavomíra Hořínky Umírám láskou, která vychází z nového českého přebásnění Písně písní Danielem Rausem. Celý kostel Nejsvětějšího Salvátora naplní hudba a vytvoří z něj nejen živoucí hudební nástroj, který posluchače vtáhne a obejme, ale i svět, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém.

Koncert se koná v rámci letošní sezóny Orchestru BERG. Jeho šéfdirigent a zároveň dramaturg Peter Vrábel k celkovému charakteru večera dodává: „Budeme si hrát s akustikou a prostorovým pojetím zvuku, pro každou ze skladeb budou hudebníci po prostoru kostela rozmístěni jiným způsobem.“

Orchestr BERG doplní dvojice zpěváků a herců. Fragmentární charakter vybraných textů, zvuk mešních zvonků i pohyb účinkujících v kostele odkazuje ke starobylé tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka. S touto novinkou souzní duchovně laděné kompozice dvou žijících hudebních legend: Arvo Pärta a Sofie Gubajduliny. Její Orfeova lyra vypráví příběh Orfeovy lásky a touhy po Euridice.

Orchestr BERG přichází do prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora již podruhé. Po loňském projektu Marianum se ukázalo, že symbióza tohoto progresivního českého tělesa a zdejší Akademické farnosti přináší mimořádně zajímavé výsledky. „Hořínkova prostorová skladba navazuje nejen na zdejší odvážné exkurzy do světa současné hudby, ale i na inovativní umělecké intervence do liturgického prostoru. Dynamická práce s uměním v kostele nabízí jeho pravidelným i náhodným návštěvníkům tu hravé, tu zcela vážné podněty k vlastnímu přemýšlení, nové pohledy na skutečnosti, které se často mylně domníváme znát tak dokonale, že se nám vytratily z očí i vědomí“, říká architekt a kurátor Norbert Schmidt.

„Můj příběh s Písní Šalamounovou začal, když jsem si položil otázku: jak by to asi napsal autor dnes? Začal jsem si ten starodávný text zkušebně přepisovat a najednou přede mnou vystupovala fantastická poezie. Nešlo přestat“, říká Daniel Raus. Útlá knížka zaujala mladého českého skladatele Slavomíra Hořínku natolik, že souhlasil s nabídkou a k textu přistoupil s originální tvůrčí invencí. „Danielovo přebásnění mě nadchlo svojí úsporností. Pokusil jsem se jej výběrem textů ještě více zkoncentrovat do jakési esence dialogu hledání a nalézání. To, že tyto dialogy probíhají v liturgickém prostoru je podle mě naprosto jedinečné a vystihuje to podstatu intimity mezi mužem a ženou v její hluboké čistotě a otevřenosti.“

Společný projekt Orchestru BERG, Českého rozhlasu,
Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a Centra teologie a umění při KTF UK.

 

POŘAD O VZNIKU DÍLA A AUDIOZÁZNAM I VIDEOZÁZNAM CELÉ PROSTOROVÉ KOMPOZICE SLAVOMÍRA HOŘÍNKY UMÍRÁM LÁSKOU LZE NAHLÉDNOUT NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO ROZHLASU.

 

kontakty pro média:
Eva Kesslová, M: 604 205 937, E: eva@berg.cz
Teresie Bečková, M: 724 913 538, E: tbeckova@rozhlas.cz

 

foto © Martin Staněk

 

Ohlasy a souvislosti:

Prostorová kompozice Umírám láskou
Český rozhlas, Vltava, 20. prosince 2013

Umírám láskou
Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
čtvrtek 5. prosince 2013 v 19:30 hodin

Hovory se Slavomírem Hořínkou
Český rozhlas, Radio Plus, Hovory, 6. června 2013

Magdaléna Trusinová: Současné umění v sakrálním prostoru
Český rozhlas, Radio Plus, Zostřeno na církev 26. května 2013

Píseň písní / znějící chrám
Český rozhlas, Radio Plus, Týden v kultuře, 25. května 2013

Zamyšlení Norberta Schmidta nad vztahem současného umění a sakrální architektury
Český rozhlas 1, Radiožurnál, Doteky víry 25. května 2013

U Nejsvětějšího Salvátora se během noci kostelů umíralo láskou
Český rozhlas 1, Radiožurnál, Křesťanský týdeník 25. května 2013

Kostel Nejsvětějšího Salvátora rozezněla Píseň písní
Česká televize, Kultura, 23. května 2013

Jiří Svoboda: Kostel jako hudební nástroj
Česká televize, Události, 23. května 2013

Projekt orchestru BERG Píseň písní
Český rozhlas, Vltava – Mozaika, 22. května 2013

Helena Stinglová: Skladatel Hořínka zhudebnil pro Nejsvětějšího Salvátora Píseň písní. Zazní při Noci kostelů
iForum, 22. května 2013

Český rozhlas spolupracuje na unikátním projektu Píseň písní / znějící chrám
Český rozhlas, 20. května 2013

Přebásněná Píseň písní Daniela Rause zazní s hudbou Slavomíra Hořínky
Rozhovor s Danielem Rausem
Český rozhlas, 12. května 2013

 

 

Slavomír Hořínka (*1980) pochází z Valašského Meziříčí. Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice u Dalibora Hlavy a následně skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě Ivana Kurze a doktorandské studium pod vedením Hanuše Bartoně. Absolvoval také stáž na Conservatorium van Amsterdam (Daan Manneke, Jorrit Taminga, Ned McGovan). Jeho skladby uvedly např. Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Orchestr Berg, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jihočeská komorní filharmonie, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble MoEns, Puellae Cantantes aj. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze.
www.horinka.cz

Orchestr BERG je špičkové těleso, které již víc než deset let přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí originální a divácky atraktivní projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače zve do netradičních prostor. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. Na svém kontě má desítky světových premiér a ještě mnohem více premiér českých. www.berg.cz

Daniel Raus – šéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a také přebásnění Písně písní.

Tvůrčí skupina náboženských pořadů Českého rozhlasu pod vedením Teresie Bečkové věnuje zvláštní péči projektům, v nichž se setkává náboženství a umění současným způsobem. Dává prostor novým formám, kdy se posluchače nebo diváka dotýká tajemství či náboženská zkušenost jaksi mimoděk v druhém plánu.
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

Akademická farnost Praha v kostele Nejsv. Salvátora je živým místem setkávání nejen studentů a lidí z akademické sféry, ale i místem dialogu různých světů i náboženství. Množství rozmanitých aktivit dalece přesahuje rámec běžné farnosti, a tak se kostel Nejsv. Salvátora nejen díky svému duchovnímu Mons. Tomáši Halíkovi stal známým i v zahraničí. Velké rezonance dosáhly právě různorodé umělecké projekty, které Halík podporuje, neboť podle něj právě „dnes mohou být náboženství a umění spojenci v zápasu proti banalizaci světa a zpovrchnění života.“ Farnost na nich spolupracuje s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, což je mezioborová akademická platforma pro současné umění, kulturu a náboženství. Vedle liturgických a uměleckých intervencí v sakrálním prostoru centrum pořádá také přednášky a debatní setkání. Věnuje se i publikační činnosti. Vedoucím CTU je architekt Norbert Schmidt.
www.salvator.farnost.cz / www.ctu-uk.cz

VSTUPENKY: 250 Kč / 150 Kč pro studenty a seniory
online: www.webticket.cz
rezervace: vstupenky@berg.cz
večerní pokladna:  22. května v kostele Nejsv. Salvátora od 19:00 hodin

Podpora:
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, Partnerství OSA, Nadace Gideona Kleina

Mediální partneři:
ČRo – Vltava, Literární noviny, Radio 1, CityBee