Norbert Schmidt
ÜBERRAUM

Galerie Na shledanou
hřbitov Malsička, Volyně
listopad 2014 – červenec 2015

vernisáž:
sobota 1. listopadu 2014 v 15:00 hodin
v den, kdy se v předvečer Vzpomínky na všechny věrné zemřelé
slaví slavnost Všech svatých

 

VERNISÁŽ – FOTOGRAFIE, PROSLOVY, 1. LISTOPADU 2014

VIA AETERNA & PROSTORY-MEZIPROSTORY-NADPROSTORY, 20. ČERVNA 2015

MILOŠ DOLEŽAL: EZECHIEL NA MALSIČCE, 18. ČERVENCE 2015

FILMOVÉ OHLÉDNUTÍ MATOUŠE BIČÁKA

 

Prostorová skica ÜBERRAUM obrací Galerii Na shledanou ve Volyni naruby. Vnitřek se stává venkem. Architektonická intervence zcela proměňuje celkové vyznění atmosféry této bývalé smuteční síně, kde jsme si již zvykli setkávat se s předními českými umělci a jejich příspěvky k existenciálnímu tématu konečnosti pozemského života. Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným.

ÜBERRAUM tematizuje mlčení jako začátek otázky a prázdno jako její základ.

Norbert Schmidt
Jan Freiberg, kurátor

 

foto © Petr Neubert

 

 

pořadatel:
Galerie Na shledanou

spolupořadatelé:
Centrum teologie a umění při KTF UK
Městské muzeum ve Volyni

ÜBERRAUM postavil:
Luboš Přibyl

 

projekt podpořili:

Ministerstvo kultury ČR

Městském muzeu ve Volyni

 

foto © Magdalena Bartáková, stavba, říjen 2014

 

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2005) a upravil tamní presbytář (2009). V akademickém kostele doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal, Choi Jeonghwa, Patrik Hábl, Jaromír Novotný ad. V roce 2013 dokončil s Helenou Kohlovou úpravu liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném. Na podzim 2014 inicioval dočasnou úpravu hrobu padlých na Bílé hoře, na které spolupracoval s malířem Patrikem Háblem a skladatelem Michalem Ratajem. Intervenci do barokního poutního areálu doprovázel široký kulturní program s podtitulem Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? Na téma vztahu teologie, architektury a umění publikuje v odborných i populárních časopisech.

 

foto © Ondřej Maleček, 2010

 

Směřování Galerie Na shledanou vychází z přesvědčení, že galerie mají prostřednictvím výtvarného umění reagovat na otázky vycházející z daného místa nebo dobové situace. Koncepce výstavního programu je prostá. Přivézt do Volyně výrazné umělce, v první fázi malíře, později autory pracující s prostorem a kontextem, kteří se ve své předcházející tvorbě věnovali tématům spojených se smrtí, dobou normalizace a architekturou. Případně ty, kteří prokazují schopnost reagovat na nové situace a ochotu komunikovat s novým prostředím. Cílem galerie je zpřístupnit současné umění, aby mohlo být vnímáno jako součást veřejného života a veřejného prostoru na malém městě. Letošním tématem je architektura.

Výstavy v Galerii Na shledanou vznikají při rezidenčních pobytech. Vybraní umělci v průběhu několikadenního pobytu vytvoří pro konkrétní prostor specifické dílo, které se před příchodem dalšího autora zabílí. Letos se však kurátor a umělci rozhodli vyzkoušet, zda je možné umělecké intervence také vrstvit. Galerie je přístupná každému, kdo si dokáže půjčit klíč v infocentru na náměstí či v Městském muzeu ve Volyni, které je zřizovatelem galerie.

Děkujeme Ministerstvu kultury za pravidelnou grantovou podporu a městu Volyně za porozumění současnému kvalitnímu umění. Speciální dík patří firmě Aligator, bez jejíž podpory by se projekt nemohl realizovat.

Galerii Na shledanou lze shlédnout zvenku v otvírací době hřbitova, klíče od galerie je možné si půjčit v Městském muzeu ve Volyni nebo v Informačním centru na náměstí. Domluva o vstupu je možná také na tel. čísle 383 372 481.

 

Ohlasy a souvislosti:

TZ: Norbert Schmidt
artalk.cz, 17. října 2014

Ve volyňské galerii Na shledanou vystavuje Norbert Schmidt
Blesk, 27. října 2014

Ve volyňské galerii vystavuje architekt Norbert Schmidt
archiweb.cz, 27. října 2014

Vendula Bílková: Norbert Schmidt obrací volyňskou galerii naruby
Jižní Čechy Teď, 29. října 2014

Pavla Maradová: Norbert Schmidt obrací volyňskou galerii
Týdeník Strakonicko, 29. října 2014

Fotoreport z vernisáže Norberta Schmidta
Volyně v dolyně, 1. listopadu 2014

Galerii Na shledanou zaplnil Überraum architekta Schmidta
Christnet, 1. listopadu 2014

Norbert Schmidt vystavuje v bývalé smuteční síni na hřbitově Malsička ve Volyni
novinky.cz, 5. listopadu 2014

Pavel Vokatý: Plzni 2015 má pomoci cestovní ruch i vícezdrojové financování
Hospodářské noviny, 10. listopadu 2014

Michael Otřísal: Prostorová skica ÜBERRAUM
Česká televize, Křesťanský magazín, 16. litopadu 2014

Norbert Schmidt: Architektura by měla spojovat lidi
Rozhovor s Pavlou Maradovou
Týdeník Strakonicko 48/2014, s. 5-6, 3. prosince 2014

Galerie Na shledanou: ÜBERRAUM (Norbert Schmidt)
UMA: You Make Art, prosinec 2014

Jan Freiberg: Misie
smuteční noviny Galerie Na shledanou č.3, s. 29, leden 2015

Norbert Schmidt: Dopis mému kurátorovi
facebook Galerie Na shledanou, 7. května 2015

Vlastislav Matoušek: VIA AETERNA
& PROSTORY-MEZIPROSTORY-NADPROSTORY

koncert & setkání – Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně
sobota 20. června 2015, 17:00 hodin

Soňa Nováková: Nadprostor šumavského hřbitova
Christnet, 9. června 2015

Miloš Doležal: Ezechiel na Malsičce
pásmo scénického čtení a hudby – Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně
sobota 18. července 2015, 17:00 hodin

Radek Gális: Ezechiel ve Volyni
Katolický týdeník 30/2015, s. 2

ÜBERRAUM & PŘÍTOMNOSTABSENCE
filmové ohlédnutí Matouše Bičáka, youtube.com, 24. listopadu 2015