Vlastislav Matoušek:
SHAKUHACHI na Malsičce

VIA AETERNA & PROSTORY-MEZIPROSTORY-NADPROSTORY
sobota 18. června 2015, 17:00 hodin
Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně
pořádá Městské muzeum ve Volyni

 

Tradiční i soudobé sakrální skladby pro japonskou bambusovou flétnu shakuhachi a hlas. Koncertní vystoupení skladatele Vlastislava Matouška a jeho hostů. A k tomu navíc umělecko-architektonické diskusní setkání s Michalem Škodou a Norbertem Schmidtem, autory dvou na Malsičce právě probíhajících prostorových intervencí Přítomnostabsence a Überraum.

 

Vlastislav Matoušek (* 1948), docent, Ph.D. (www.shakuhachi.cz) studoval Skladbu a Hudební teorii na HAMU, kde od r. 1991 přednáší etnomusikologii a další hudebně-teoretické disciplíny a před tím na Ústavu hudební vědy FF University Karlovy v Praze, kde také vyučoval od r. 1999 do r. 2014. Ve svém teoretickém výzkumu se zabývá hudbou mimoevropských kultur, exotickými a folklorními hudebními nástroji, rytmem a problematikou hudební řeči (Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003, Musical Kinetics, NAMU, Praha 2014). Jako stipendista Japan Foundation studoval u mistra Kifu Mitsuhashiho v Tokiu (1996) hru na bambusovou flétnu shakuhachi, na kterou sólově koncertuje (World Shakuhachi Festival Sydney 2008, WSF Kyoto 2012 etc.) a se svým souborem Ensemble 108 Hz uvádí experimentální soudobou hudbu a své vlastní kompozice. Na historické dudy moldánky, niněru, hackbrett, gemshorn, šalmaje, platterspiel a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky a renesance z českých pramenů (Codex Franus, Specialnik etc.) a východočeský folklór.

Klára Matoušková (* 1988), při studiu speciální pedagogiky na PF UK a VOŠ zdravotní v Praze nadále studuje také klasický zpěv u Kristýny Valouškové v rámci Music Art SZUŠ v Praze. Spolu s dalšími sourozenci – Veronika Matoušková (1990), Anežka Matoušková (1995) a Jan Matoušek (2001) se podílí na performancích rodinného souboru Vlastislava Matouška Schola Specialis Familiae.

Michal Škoda (* 1962) se ve svém autorském díle, které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného umění a architektury.

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Večerem provázel Karel Skalický (* 1979), ředitel Městského muzea ve Volyni, který se zabývá především historií a vlastivědou Prácheňského kraje, je také pořadatelem a dramaturgem řady kulturních akcí a festivalů menšinového ražení (cyklus Strakonické příběhy, Pokoutní kruh prácheňské vlastivědy etc.). Publikuje časopisecky i knižně (např. Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura, České Budějovice 2014).

 

foto © Magdalena Bartáková

 

 

Ohlasy a souvislosti:

VIA AETERNA & PROSTORY-MEZIPROSTORY-NADPROSTORY
facebook

Fotografie bratra Šimona OP.

ÜBERRAUM & PŘÍTOMNOSTABSENCE
filmové ohlédnutí Matouše Bičáka, youtube.com, 24. listopadu 2015