Magdalena Bartáková
PROCHÁZENÍ

výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
listopad 2016 listopad 2017

 

Výtvarná intervence byla zahájena při hudební performance PROCHÁZENÍ
v pondělí 14. listopadu 2016.

foto © Petr Neubert

 

 

Magdalena Bartáková (* 1980), MgA., vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky prof. Jiřího Barty. Její animovaný film Zahrada uzavřená získal v roce 2009 čestné uznání poroty na mezinárodním festivalu Anifest v Třeboni. Kromě filmu se věnuje také malbě, grafice, scénografii a tvorbě světelných objektů. Důležitým tématem je pro ni vztah hudby a výtvarného umění. V letech 2012 a 2013 výtvarně spolupracovala na site specific projektech Orchestru Berg. V roce 2017 vytvořila scénografie pro dvě představení Dismanova dětského rozhlasového souboru, která se aktuálně hrají v divadle Minor (Do velké krajiny Dudédu a Kam zmizela Rebarbora). Jako pedagožka působí na FAMU a na Gymnáziu Přírodní škola v Praze.

 

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK

 

    

 

Ohlasy a souvislosti:

Sváteční slovo provinciála dominikánů Benedikta Mohelníka
Česká televize 2, 10. prosince 2017

PROCHÁZENÍ – dernisáž
rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové
Anna Háblová – básně, Slavomír Hořínka – housle
foyer barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
středa 22. listopadu 2017 v 19:30 hodin

PROCHÁZENÍ
výtvarná a hudební intervence
Klášter dominikánů v Praze, Husova 8
14. listopadu 2016 v 19:30 hodin
Magdalena Bartáková, Slavomír Hořínka a studenti Katedry skladby pražské HAMU