Bělohorské postní plátno

Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt
studentský kostel Sv. Rodiny v Český Budějovicích
Popeleční středa – Velký pátek 2017

otevřeno denně  14:00 -17:00 hodin

 

Aktuální postní intervence ve studentském kostele v Českých Budějovicích v sobě nese hned několik vrstev. Svou podobou a dobou, po kterou ji můžete v kostele Sv. Rodiny spatřit, navazuje na prastarý zvyk zahalovat presbytáře kostelů velkými postními plátny. Ta přidávala k půstu těla i půst zraku. Pozdně středověká postní plátna byla bohatě posetá výjevy, znázorňujícími jako biblia pauperum, bible chudých, dějiny spásy. Známé je např. Velké žitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují už na přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů kříže. V českém prostředí na tuto tradici např. navázala v roce 2012 instalace v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

„Plátno“ vystavené v budějovickém kostele však původně žádným postním plátnem nebylo. Jde o otisk, pravděpodobně největší současnou litografii, pořízenou z jiné umělecké intervence. V roce 2014 malíř Patrik Hábl, skladatel Michal Rataj a architekt Norbert Schmidt dočasně upravili místo posledního odpočinku vojáků padlých v bitvě na Bílé hoře
8. listopadu 1620. V kostele Sv. Rodiny se setkáváme právě s otiskem (a to včetně otisku zvukového) z této události, setkáváme se s pokusem přenést něco z dnešního bělohorského ekumenického mementa do budějovického studentského kostela.

„Jsou dvojí katastrofy, ničící – a tvořící. Očistné katastrofy, jejichž láva spaluje jakési otrávené vegetace života. Vaše vás nezničila, jste. Z čeho vás očistila? Přemýšlejte!“ Tak o dědictví Bílé hory kdysi uvažoval spisovatel Miloš Marten. Jako počátek přemýšlení nad tím, co nového nám aktuální „zahalení“ kostela Sv. Rodiny „odhaluje“, si tuto výzvu můžeme přisvojit i my.

 

Pořadatelé intervence:
Studenstký kostel sv. Rodiny
a Dům umění v Českých Budějovicích

Spolupráce:
Centrum teologie a umění při KTF UK

V souvislosti s aktuální intervencí  se bude v sobotu 4. března od 16:00 hodin ve studentském kostele konat debata s názvem Současné umění a sakrální prostor. K debatnímu stolu usednou Patrik Hábl, Norbert Schmidt a Michal Škoda. Debatu povede Petra Lexová. Debata je pořádána ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií.

 

foto © Petr Neubert

 

Malíř a grafik Patrik Hábl (* 1975) vystudoval VŠUP v Praze u prof. Pavla Nešlehy. Hábl pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. V letošním roce uspořádal samostatné výstavy také v Miláně a v Haagu. Zkušenosti se vstupy současného umění do významných historických objektů prokázal ve svých mnohých projektech jako např. pro akademický kostel Nejsv. Salvátora či klášterní kostel ve Speinshartu, nebo intervencemi do stálých expozic Národní galerie v Praze. Souběžně s budějovickou instalcí realizuje Patrik Hábl nové postní plátno pro Akademický kostel v Grazu. Alšova Jihočeská galerie hostila do 26. února 2017 Háblovu velkou výstavu V architektuře malby. Hábl působí pedagogicky na VŠUP v Praze. (http://www.patrikhabl.com/)

Michal Rataj (* 1975) vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Je autorem především instrumentální a elektroakustické hudby, jedním z jeho zájmů je i gregoriánský chorál. V letech 2000 – 2014 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu a podílel se na vedení mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. V současné době vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Zkomponoval množství hudeb pro film a rozhlasové hry a jeho skladby byly provedeny a vysílány v řadě zemí po celém světě. (http://michalrataj.com)

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota, kde spolupracoval právě i na rekonstrukci kostela Sv. Rodiny. V jihočeské galerii Na Shledanou realizoval v roce 2014 výstavu Überraum. V pražském akademickém kostele doprovází pravidelné intervence současných umělců. Nicméně letos je paralelně s budějovickou intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu možné spatřit atypickou instalaci gotického Krista v Getsemanech. V nakladatelství Triáda právě vychází jeho kniha Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru.

 

 

Ohlasy a souvislosti:

foto © Petr Neubert

Bílá hora 2014
umělecká intervence
nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620
Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
7. září – 8. listopadu 2014

 

foto © Tomáš Souček

Obnova kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích
Josef Pleskot, AP atelier
spolupráce Norbert Schmidt
realizace 2014