Vytržené obrazy?

Marie Klimešová, Patrik Hábl, Jan Klípa a Norbert Schmidt
Debatní večer k aktuální intervenci
Národní galerie, klášter sv. Anežky České
expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě
čtvrtek 21. listopadu 2013 v 18:15 hodin

Začátkem listopadu se ve stálé expozici středověkého umění Národní galerie v klášteře sv. Anežky České objevili nečekaní návštěvníci: Dva abstraktní obrazy mladého malíře Patrika Hábla. Jak a proč se ocitlo zcela současné umění v expozici věnované nejlepším dílům českého středověku? Může nás tato návštěva něčím obohatit? Či naopak, čím současné dílo můžou obohatit jeho staří hostitelé? Jak velká je propast mezi uměním, které vzniklo před mnoha staletími jako liturgický předmět, a současnou volnou tvorbou? A co se stane, když obé ztratí své domovské místo? Má současné umění vůbec nějaký pevný domov? Jak důležitý je kontext uměleckého díla?

Na tyto a podobné otázky se v debatě zaměří přední česká historička umění a kurátorka Marie Klimešová. Připomeňme tu jen její zásadní výstavu Roky ve dnech či právě probíhající retrospektivu Stanislava Podhrázského v Domě U Kamenného zvonu. K debatnímu stolu zasedne i autor intervence Patrik Hábl a kurátor Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Jan Klípa. Moderování večera se ujme Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Pro návštěvníky debaty bude v den konání debaty od 17:00 do 18:00 hodin umožněn volný vstup do expozice s intervencí obrazů Patrika Hábla. Více se dozvíte i na stránkách ctu či Národní galerie.

 

foto © Petr Neubert