Patrik Hábl
Vytržené obrazy

Národní galerie v Praze
klášter sv. Anežky České
expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě
1. listopadu 2013 – 2. února 2014

ENGLISH

Obrazy Patrika Hábla, které na čas našly azyl v expozici středověkého umění ze sbírek Národní galerie v klášteře sv. Anežky České, vznikly v roce 2013. Přesto sdílí s gotickými deskovými obrazy či sochami jeden podstatný rys. Také totiž ztratily svůj původní domov a kontext a vzdálily se konkrétnímu společenství, pro něž je jejich autoři vytvořili. Podobně jako slavný Vyšebrodský oltář či nádherné Zmrtvýchvstání Mistra oltáře z Třeboně neplní již v galerii svůj původní liturgický účel.

Odkud Háblovy abstraktní obrazy pocházejí, napoví pozornému návštěvníkovi i jejich tvar. Zdánlivě nekonečný abstraktní dialog barev vymezovaly a ohraničovaly v letošním postním období bohatě zdobené kasulové rámy barokních oltářů v kostele Nejsv. Salvátora. Patrik Hábl tehdy vytvořil soubor patnácti obrazů, které po čtyřicet dní zahalovaly narativitu a ikonografické bohatství všech původních oltářních pláten v kostele. V souladu se starobylými tradicemi prožívání liturgického roku naplnil v době blížících se Velikonoc kostel Nejsv. Salvátora vhodným výrazem koncentrace, oproštěnosti, hloubky a přesažnosti křesťanského poselství. Háblova intervence vzbudila značný pozitivní ohlas jak u pravidelných návštěvníků bohoslužeb, tak u kritické odborné veřejnosti. Dvě z těchto postních „oltářních pláten“, které se změnou liturgické doby opět ustoupily didaktickému poselství původních oltářů, se nyní dostávají do konfrontace s nejkrásnějšími díly výtvarného umění českého středověku a mohou tak působit podobně znepokojivě a inspirativně, jako tomu bylo v liturgicky živém kostele u Karlova mostu. Také zde, v klášteře sv. Anežky proměňují obvyklé vnímání prostoru – tentokrát galerijního. Narušují plynulost pečlivě sestavené expozice, možná se zprvu jeví jako nepatřičný vpád z jiné doby a z jiného světa. Vyvolávají otázky. Původní zlatý rám chybí, zbyl jen otisk jeho tvaru, obrazy jsou nahé, vytržené ze svých oltářních architektur, jako by byly vysvlečené z původních šatů a zůstaly napnuté na černých panelech jako zvířecí kůže.

Vedle odkazu na vlastní nesamozřejmost až tragičnost galerijní prezentace podobně „vytrženého“ středověkého obrazu, kterou si pod dojmem krásy vystavených děl, či při čtení uměleckohistorických výkladů již někdy ani neuvědomujeme, otevírají Háblovy obrazy i další roviny interpretace. Intervence – tedy nejen vpád, ale i jistá forma přímluvy a podpory – oživuje původní vnímání starých mistrovských děl a poukazuje na jejich skutečné, často pozapomenuté významy. Dialog obdobných osudů vede přes dialog výtvarných forem až k odkrytí společného nadčasového úkolu starého i nového – být oknem do jiného světa. Středověký obraz, otisk nepřítomného zlatého barokního rámu i současná abstraktní malba se při soustředěnějším pohledu vzájemně podporují a umocňují. Nový kontext tak přináší oživení a obohacení oběma stranám. Současné umění dokáže rozeznít umění dávných věků, ale platí to i naopak. Také Háblovy obrazy od svých starobylých hostitelů načerpávají novou vitalitu a vybízejí k novým asociacím.

A o co jiného než radost z porozumění hlubším obsahů a z objevování nových souvislostí by si měl divák z návštěvy jedné z našich nejkrásnějších sbírek středověkého umění odnést?

 

kurátoři intervence: Jan Klípa a Norbert Schmidt

pořádá: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK

 

    

 

DEBATNÍ VEČER nad intervencí s přední českou historičkou umění a kurátorkou Marií Klimešovou, autorem a oběma kurátory proběhne ve čtvtek 21. listopadu 2013 v 18:15 hodin. Více informací naleznete zde.

 

 

foto © Petr Neubert

 

Ohlasy a souvislosti:

Patrik Hábl – Vytržené obrazy
Národní Galerie, Tisková zpráva

Háblova postní plátna vstupují do nových souvislostí
Arcibiskupství pražské, 30. října 2013

Karel Oujezdský: Před 1150 lety přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj.
Připomíná je výstava CM 863
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 1. listopadu 2013

Radek Wohlmuth: Abstrakce mezi madonami
Lidové noviny 26. listopadu 2013, s. 9.

Tvorba, spirituální obsah umění a advent Patrika Hábla
Český rozhlas, Radiožurnál 7. prosince 2013

Výtvarné panorama s Michaelou Vrchotovou
Český rozhlas, Vltava 14. ledna 2014