Restaurování oltářního obrazu
Proměnění Páně na hoře Tábor II.

návrat restaurovaného obrazu
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
prosinec 2018

ZAHÁJENÍ RESTAUROVÁNÍ

 

termín zahájení: 18. dubna 2018
ukončení: 20. prosince 2018
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské
koordinátor za Diecézní konzervátorské centrum: P. Mgr. Vladimír Kelnar
koordinátor za Akademickou farnost: ThLic. Mgr. Martin Staněk

Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

každou středu mezi 16 a 17h (do konce října)
návštěvy restaurátorského ateliéru v Coloredo-Mansfeldském paláci

Pátek 30. listopadu
přesun obrazu z dílen do kostela a závěrečné retuše v kostele

Neděle 2. prosince
po obou mších možnost prohlídky obrazu v presbytáři

Neděle 9. prosince v cca 21:00 hodin
po mši sv. komentovaná prohlídka S PhDr. Petrou Oulíkovou Ph.D

Neděle 16.12. ve 20:00 hodin
v závěru mše sv. žehnání obrazu v presbytáři (Mons. Tomáš Halík),
v cca 21:00 hodin komentovaná prohlídka (restaurátor ak.mal. Tomáš Berger)

18. prosince
instalace restaurovaného obrazu na hlavní oltář kostela

19. prosince
instalace nového osvětlení

 

oltářní obraz před restaurováním a po restaurování
foto Petr Neubert

 

Raffaelův originál, 1520

 

v restaurátorském ateliéru v srpnu 2018
foto M.Staněk

 

žehnání obrazu 16.12. 2018
foto Martin Staněk

 

z instalace obrazu zpět do oltářní architektury
foto Martin Staněk

 

první mše sv. pod restaurovaným obrazem 18. prosince 2018
foto Martin Staněk

 

Financování:

Grant Ministerstva kultury ve výši 390 000 Kč je třeba doplnit naší  dárcovskou kampaní. U vašich darů poukázaných na účet Akademické farnosti č. 1933882329/0800 uvádějte prosím variabilní symbol 1638. Samotné restaurování vyjde na 565 800 Kč, další náklady vznikly v souvislosti s novým osvětlením obrazu (60 855 Kč) a dalšími nutnými investicemi.

Aktuálně k 21.12. 2018 je k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých dárců celkem 135 788 Kč. V rámci benefičního koncertu se vybralo 1 800 Kč. Celkem jsme tedy díky vám vybrali 137 588 Kč. Aribiskupství pražské nás z rozhodnutí biskupa Zdenka Wasserbauera podpořilo darem ve výši 70 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu.

 

Výsledek obrázku pro logo akademická farnost   Výsledek obrázku pro logo ctu uk   Výsledek obrázku pro logo ministerstvo kultury

 

Ohlasy v médiích:

Česká televize: 
Z metropole 29.12. 2018
Z metropole –  22.9.2018
Z metropole – 26.5.2018

K Salvátoru se vrací restaurovaný obraz
aktualne.cz, 16.12. 2018

Restaurovaný oltářní obraz Proměnění Páně se vrátil do kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu
propamatky.info, 31.12. 2018